DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 73     <-- 73 -->        PDF

neke karakteristike pojedinih sastojina. Vrijednosti dobivene u tabeli su
artimetičke sredine primjernih ploha unutar sastojina. Osim toga, snimljeni
su podaci o svim stablima izbrojanim u relaskopu. lipo tri jobijene su bile
dvije metode prilikom ustanovljenja suhe drvne tvari. Jedna metoda bazira
se na specifičnoj težini, tj. na podatku da je specifična težina koluta, uzetog
u prsnoj visini, ekvivalentna specifičnoj težini čitavog drveta (Ericso n
1966, Mitchel l 1964, Z o b b e 1 1965). Ova metoda vrlo je praktična, no,
problem je u tome, da je regresija specifične r težine drveta u prsnoj visini
primjenljiva na specifičnu težinu drveta samo na području na kojem je pokus
izveden. No, težina suhe tvari drveta može biti direktni je određena mjerenjem
stabla na terenu. Ovu metodu autori preporučuju u naučno istraživalačkoj
praksi. Ukupno je na taj način izmjereno i sakcionirano 460 stabala.


U početku je potrebno naglasiti da postoje dvije tabele za izražavanje
suhe drvne tvari i to jedna za čitavu sastojinu (vidi tabelu 2), a druga za
pojedino stablo (vidi tabelu 4). Ove dvije tabele samo u fragmenti cjelokupnih
tabela i služe uglavnom za primjere. Tabela 2. nam pokazuje suhu
drvnu tvar čitave sastojine za broj od 100 stabala u tonama po hektaru.
Na lijevoj strani tabele 2. imamo temeljnicu po hektaru. Pored temeljnice
nalazimo na istoj strani i Hfg, tj. vertikalni razmak od gornje visinske granice
šume, koji može iznositi od 200—1000 m.


SLIKA 4.


VRH ?LhN!NE


\ SOflV/A CMNKA ?[/Wf


Hso


\ STAMire -A


1 A


1


\POVRilNA
\ MORA


Ovaj termin (»bellow timberline«) relativno je nov za naše pojmove
(vidi sliku 1). Vertikalni razmak od gornje visinske granice šume (Hss) bio
je upotrijebljen kao nezavisna varijabla u funkcijama prilikom određivanja
suhe drvne tvari (on je zamjenjivao nadmorsku visinu). B r a a th e je
1966. godine upotrijebio (Hsg) u svojim pokusima pri regeneraciji šuma i
našao da je vrlo pogodan za tu svrhu. Otkriveno je da vertikalni razmak od


71