DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 66     <-- 66 -->        PDF

NOVI APARAT ZA ODREĐIVANJE BIOGENIH ELEMENATA —
ATOMSKO-ABSORPCIONI SPEKTROFOTOMETAR


Pedološko-fiziološki laboratorij šumarskog instituta Jastrebarsko kompletirao
je svoju opremu s još jednim instrumentom velikih analitičkih mogućnosti.
Od poznate američke firme Perkin-Elmer nedavno je nabavljen
atomsiko-ahsorpcioni spektrofotometar, model 300 S.


Premda je metoda atomsko-absorpcione spe´ktrometrije dosta mlada i
moderna metoda ona je u svijetu, pa i u našoj zemlji, uvedena u mnoge laboratorije
i našla je široku primjenu u ikemiji, biologiji, medicini, poljoprivredi
i drugim oblastima. Njome se može odrediti 65—70 elemenata u različitim
materijalima (biološki preparati, tlo, rude, legure, maziva ulja itd.).


Princip atomsko-absorpcione spektrofotometrije može se shvatiti kao
introverzan postupak od emisione tehnike. Naime, kod emisione tehnike uzorak
se pobuđuje sa ciljem da emitira (karakterističan spektar za istraživani
elemenat. Intenzitet emisije ovisi o koncentraciji dotičnog elementa.


Kod atomsko-absorpcione spektrofotometrije istraživani elemenat se ne
pobuđuje nego disocira. Tako discoirani elemenat na atome sposoban je absorbirati
točno određeni ´dio spektra, upravo onaj ikoji bi u pobuđenom
stanju emitirao. Taj dio spektra emitira posebna lampa sa šupljom katodom,
koja je izrađena iz analiziranog elementa ili je presvučena istim. Količina
absorbirane energije proporcionalna je koncentraciji elementa u
uzorku.


Atomsko-absorpcioni spektrofotometar MB 300
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Glavne prednosti ove metode pred klasičnim metodama su brzina u
radu, njena izvanredna osjetljivost i što se jednim instrumentom može odrediti
velik broj elemenata. Dodatkom grafitne nivete osjetljivost instrumenta
još se više povećava. Analitičke mogućnosti instrumenata i preciznost
u radu dobro se vide u slijedećoj tabeli.


Detekcione granice za elemente koji se mogu odrediti metodom
atomsko-obsorpcione spektrofotometrije


a) određivanje smjesom dušik-b) određivanje smjesom acetilensuboksid-
acetilen u ppm/ml zrak u ppm/ml


Elmenat Detekc. granica Elmenat Detekc. granica
u ppm/ml u ppm/ml


Al 0,030 Ag 0,002
B 2,500 As 0,100
BI 0,001 An 0,020
Dy 0,200 Ba 0,020
Er 0,100 Bi 0,040
Eu 0,040 Ca 0,001
Gd 4,000 Cd 0,001
Ge 1,000 Co 0,010
Hf 8,000 Cr 0,003
Ho 0,100 Cs 0,050
La 2,000 Cu 0,002
Lu 3,000 Fe 0,010
Hb 1,000 Ga 0,100
Hd 2,000 Hg 0,500
Os 0,050 In 0,050
P 100,000 Ir 2,000
Pr 10,000 K 0,005
Re 1,000 Li 0,001
Se 0,100 Mg 0,0001
Si 0,080 Mn 0,002
Ta 2,000 Mo 0,030
Tb 3,000 Na 0,002
Ti 0,100 Ni 0,010
Tm 0,150 Pb 0,020
U 30,000 Pd 0,020
V 0,060 Pt 0,100


1,500 Rb 0,005


w


Y 0,300 Rh 0,030
lb 0,040 Ru 0,300
Zr 5,000 Sb 0,100


Se 0,100


Sm 2,000
Sn 0,100
Sr 0,010
TI 0,100
Te 0,025
Zn 0,020
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Niska deteikciona granica za niz elemenata posebno je značajna ikod analiza
tragova i razrijeđenih otopina. Međutim, primjena ove .metode nije ograničena
na analize tragova, nego se ona može koristiti i u području viših
koncentracija.


Nabavkom ovog instrumenta možemo određivati i mikroelemente koji
igraju važnu ulogu u ishrani šumskog drveća, a s kojim smo se nedostatcima
već susreli u praksi, posebno u šumskim rasadnicima. To se prvenstveno
odnosi na željezo, mangan, bakar, cirik i molibden. Naravno, da se
jednostavno mogu određivati i biogeni makroelementi, (kao npr. kalij, (kalcij,
magnezij i niz drugih elemenata u tlu i biljnom materijalu.


Pored analiza vezanih za biljnofiziološka i pedološka istraživanja, ovaj
aparat pruža i velike mogućnosti u istrazivanjimia vezanim za zagađivanje
okoline.


Instrument je instaliran i uključen u normalni rad pedološko-fiziološkog
laboratorija.


Dr Nikola Komlenović
Prof. Nadezda Pezdirc