DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 66     <-- 66 -->        PDF

NOVI APARAT ZA ODREĐIVANJE BIOGENIH ELEMENATA —
ATOMSKO-ABSORPCIONI SPEKTROFOTOMETAR


Pedološko-fiziološki laboratorij šumarskog instituta Jastrebarsko kompletirao
je svoju opremu s još jednim instrumentom velikih analitičkih mogućnosti.
Od poznate američke firme Perkin-Elmer nedavno je nabavljen
atomsiko-ahsorpcioni spektrofotometar, model 300 S.


Premda je metoda atomsko-absorpcione spe´ktrometrije dosta mlada i
moderna metoda ona je u svijetu, pa i u našoj zemlji, uvedena u mnoge laboratorije
i našla je široku primjenu u ikemiji, biologiji, medicini, poljoprivredi
i drugim oblastima. Njome se može odrediti 65—70 elemenata u različitim
materijalima (biološki preparati, tlo, rude, legure, maziva ulja itd.).


Princip atomsko-absorpcione spektrofotometrije može se shvatiti kao
introverzan postupak od emisione tehnike. Naime, kod emisione tehnike uzorak
se pobuđuje sa ciljem da emitira (karakterističan spektar za istraživani
elemenat. Intenzitet emisije ovisi o koncentraciji dotičnog elementa.


Kod atomsko-absorpcione spektrofotometrije istraživani elemenat se ne
pobuđuje nego disocira. Tako discoirani elemenat na atome sposoban je absorbirati
točno određeni ´dio spektra, upravo onaj ikoji bi u pobuđenom
stanju emitirao. Taj dio spektra emitira posebna lampa sa šupljom katodom,
koja je izrađena iz analiziranog elementa ili je presvučena istim. Količina
absorbirane energije proporcionalna je koncentraciji elementa u
uzorku.


Atomsko-absorpcioni spektrofotometar MB 300