DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 65     <-- 65 -->        PDF

OTVORENOST ŠUMA h U SRH ""


LCQENBA : iUMA u


POVRJINA h«
110000


1 CUORErtOSl SUMA u KMj/MjOO ha
ooooe


toooo


-


ioooo


TO 000


"


»0001


-


´ MMC

P n


4fM0


"


. 10000


~| . 1OO0O


4i 1


I0100


1


Ii r \


3z * 3 * . ^


U°K Q i * * -*rl Z w * _-u

S S 5 = ´3 f « 2 -S < « 2 -i Z


> W O v > * M L «)** M O O o m


Otvorenost šuma (prema graf. na str. 20)


ne strukture kadrova u šumskoj proizvodnji izmjenom .sistema obrazovanja,
osiguranja materijalne baze škola i pojačanja stručnog nastavnog kadra s
iskusnim stručnjacima iz prakse«. Ne možemo se složiti, s inače dosta raširenim
mišljenjem, da neizveženi sitni drvni materijal predstavlja gubitak
u šumskoj proizvodnji, jer se taj (materijal, za razliku od neiskorištenog
materijala u industrijskoj proizvodnji, a i na pilanama, i kad ostane u šumi
uključuje u tekuću i novu proizvodnju drveta, u rast drveća i prirast drvne
mase.


O. P.