DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 63     <-- 63 -->        PDF

KOMAJ 3A


broj kamiona i kamion, prikolica


300 SIT
U


254


-1


250


23 i 2(0 /


V^ /


2Ui


2o


200-19 6/ \ 1 i/
19 ^^-+


150


c


"° I


^"´ll n 3 12 3


i "--:


/A1 >, y


6 V
100-1


19


/ _ * ´,,


95


SI /


/71


50


nos vos t k imion i pr koli CQjto harr 1a


6 0 16 3 16 >6 18 7 1U\ 5 20 12 30 12 33 7 30 19 31 ;« 34 51 35 3


» u


19 61 1962 1963 1964 1965 1966 1961 1966 1969 1970 19 71 1972 19 73


LEGENDA :


K AMIONS E PRI OLICE


Grafikon kamiona i kamionskih prikolica (prema graf. na str. 18)


Interesantan je podatak da je 1973. godine na izvlačenju drva iz isječina
bilo uposleno 176 zaprežnih i 527 tovarnih .konja, a 378 traktora gusjeničara i zglobnih) s 22.382 KS. Podaci o učinku raznih traktora,
koji iznose od 39 do 75 m> po 1 KS godišnje na relaciji od 1000 m, dobro
će doći kod odlučivanja o nabavljanju novih.


Ovdje prikazani ovi kao i ostali podaci (o traktorskim iprikolicima, kamionima,
građevinskim strojevima) za razdoblje od 1961—1973. godine prikazani
su i grafički te ih i ovamo, za Šumarski list prilagođenih, prenosimo.
U originalni grafikon motornih pila dodan je grafikon o broju radnika sa
svrhom da se neposredno mogu međusobno usporediti.


O vrijednosti grafičkog prikaza otvorenosti šuma pojedinih gospodarstava
ne treba posebno ni govoriti.