DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Dereta Bogdan:


STANJE I RAZVOJ MEHANIZACIJE U ŠUMARSTVU SR HRVATSKE


Bjelovar, 1974.*


Za savjetovanje (simpozij) o »mehanizaciji tehnoloških procesa u suvremenim
sistemima gospodarenja šumama«, koje je od 29—31. X 1974. god.
održano u Bjelovaru, dipl. ing. šum. Bogdan Dereta izradio je studijski
izvještaj o »stanju i razvoju mehanizacije u šumarstvu SR Hrvatske« odnosno
točnije o stanju mehanizacije radova ma iskorišćivanju šuma.


Ovaj rad sadrži:uvod,

šumski fond, broj i kvalifikaciona struktura zaposlenih kadrova,

mehanizacija sječe i izrade (sječa stabala, izrada drvnih sortimenata),

transport drveta (izvlačenje traktorima, prevoz traktorskim prikolicima,
transport kamionima i kamionskim prikolicima, transport žičarom),
— utovar drveta,
— zaključak.
U prvom dijelu nalaze se podaci: o broju zaposlenih od 1965. do 1972.
godine, o starosnoj strukturi radnika, o kvalifikacionoj strukturi prema stanju
dne 31. XII 1972, o stanju polaznika u šumarskim školskim centrima
(Delnice, Karlovac) te na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.


Broj zaposlenih radnika u šumarstvu od 1965. godine naprijed (a vjerojatno
već i od prije) u stalnom je opadanju te je 1972. godine bilo zaposleno
samo 62,9% zaposlenih 1965. godine, tj. od prvotnih 24.795 pao je na


15.534 radnika. Najjači pad bio je između 1965. i 1966. godine, dok su oscilacije
od 1968. do 1971. godine male i kreću se oko 16.540 radnika. Kako se
broj radnika smanjuje, a broj motornih pila raste to je, bez sumnje, mehanizacija
obaranja stabala i izrade sortimenata nametnula i smanjenje broja
zaposlenih radnika.
* Kao izdavači ovog Izvještaja označeni su:
— Jugoslovenski poljoprivredni šumarski centar
— služba šumske proizvodnje —
Beograd,


— Poslovno udruženje šumsko privrednih organizacija — Zagreb,
— Združeno šumsko poduzeće — Bjelovar,
— Šumarski fakultet — Zagreb,
— Šumarski fakultet — Brno (ČSSR).


ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Grafikon broja radnika i motornih pila (str. 7, ali prema konceptu na posebnom
listu)


Kod svrstavanja radnika u četiri dobna razreda sastav je slijedeći:


— do 24 godine starosti 9,7%
— od 25 do 44 godine starosti 67,9%
— od 45 do 65 godine starosti 22,0%
— 65 i više godina 0,4 %


Za planiranje kadrova i njihovo stručno osposobljavanje bilo bi korisno
ispitati kako se ti odnosi mijenjaju ´tokom godina. Ovo tim više, što je apsolutna
većina radnika (62,8%) bez škole (15,9%) ili « nesvršenom osnovnom
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 61     <-- 61 -->        PDF

59
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 62     <-- 62 -->        PDF

školom \(46,9%), odnosno relativna većina PKV (22,8%) i NKV .(26,8%), a
VKV svega 3,2% i KV 29,1%. Pri tome treba lučiti šumske radnike u užem
smislu pojma, tj. one na sječi i izradi drveta od ostalih (šofera i dr.).


Broj pila dan je po godinama od 1961. do 1973. godine, kada ih je bilo


3.666 komada (maiksimalni broj bio je 1971. godine — 3.847 komada). Od
ukupnog broja 79,3% su Stihlovke (070 — 40%, 051 — 25%, 041 — 12% i
Contra 10%), 15,4%. Me Culloch te 5,3% ostalih, time da pila tipa Partner
više nije bilo (za razliku od 1966. godine kada je njihovo učešće iznosilo
24,5%).


ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 63     <-- 63 -->        PDF

KOMAJ 3A


broj kamiona i kamion, prikolica


300 SIT
U


254


-1


250


23 i 2(0 /


V^ /


2Ui


2o


200-19 6/ \ 1 i/
19 ^^-+


150


c


"° I


^"´ll n 3 12 3


i "--:


/A1 >, y


6 V
100-1


19


/ _ * ´,,


95


SI /


/71


50


nos vos t k imion i pr koli CQjto harr 1a


6 0 16 3 16 >6 18 7 1U\ 5 20 12 30 12 33 7 30 19 31 ;« 34 51 35 3


» u


19 61 1962 1963 1964 1965 1966 1961 1966 1969 1970 19 71 1972 19 73


LEGENDA :


K AMIONS E PRI OLICE


Grafikon kamiona i kamionskih prikolica (prema graf. na str. 18)


Interesantan je podatak da je 1973. godine na izvlačenju drva iz isječina
bilo uposleno 176 zaprežnih i 527 tovarnih .konja, a 378 traktora gusjeničara i zglobnih) s 22.382 KS. Podaci o učinku raznih traktora,
koji iznose od 39 do 75 m> po 1 KS godišnje na relaciji od 1000 m, dobro
će doći kod odlučivanja o nabavljanju novih.


Ovdje prikazani ovi kao i ostali podaci (o traktorskim iprikolicima, kamionima,
građevinskim strojevima) za razdoblje od 1961—1973. godine prikazani
su i grafički te ih i ovamo, za Šumarski list prilagođenih, prenosimo.
U originalni grafikon motornih pila dodan je grafikon o broju radnika sa
svrhom da se neposredno mogu međusobno usporediti.


O vrijednosti grafičkog prikaza otvorenosti šuma pojedinih gospodarstava
ne treba posebno ni govoriti.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Od zaključaka autora podvlačimo one o potrebi izgradnje šumskih komunikacija,
jer se njihovom izgradnjom »smanjuje udaljenost privlačenja
i time znatno pojeftinjuje rad«, o nužnosti traženja rješenja mehaniziranog
izvoza sitnijih sortimenata iz sječina te o potrebi poboljšanja »kvalifikacio
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 65     <-- 65 -->        PDF

OTVORENOST ŠUMA h U SRH ""


LCQENBA : iUMA u


POVRJINA h«
110000


1 CUORErtOSl SUMA u KMj/MjOO ha
ooooe


toooo


-


ioooo


TO 000


"


»0001


-


´ MMC

P n


4fM0


"


. 10000


~| . 1OO0O


4i 1


I0100


1


Ii r \


3z * 3 * . ^


U°K Q i * * -*rl Z w * _-u

S S 5 = ´3 f « 2 -S < « 2 -i Z


> W O v > * M L «)** M O O o m


Otvorenost šuma (prema graf. na str. 20)


ne strukture kadrova u šumskoj proizvodnji izmjenom .sistema obrazovanja,
osiguranja materijalne baze škola i pojačanja stručnog nastavnog kadra s
iskusnim stručnjacima iz prakse«. Ne možemo se složiti, s inače dosta raširenim
mišljenjem, da neizveženi sitni drvni materijal predstavlja gubitak
u šumskoj proizvodnji, jer se taj (materijal, za razliku od neiskorištenog
materijala u industrijskoj proizvodnji, a i na pilanama, i kad ostane u šumi
uključuje u tekuću i novu proizvodnju drveta, u rast drveća i prirast drvne
mase.


O. P.