DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Dereta Bogdan:


STANJE I RAZVOJ MEHANIZACIJE U ŠUMARSTVU SR HRVATSKE


Bjelovar, 1974.*


Za savjetovanje (simpozij) o »mehanizaciji tehnoloških procesa u suvremenim
sistemima gospodarenja šumama«, koje je od 29—31. X 1974. god.
održano u Bjelovaru, dipl. ing. šum. Bogdan Dereta izradio je studijski
izvještaj o »stanju i razvoju mehanizacije u šumarstvu SR Hrvatske« odnosno
točnije o stanju mehanizacije radova ma iskorišćivanju šuma.


Ovaj rad sadrži:uvod,

šumski fond, broj i kvalifikaciona struktura zaposlenih kadrova,

mehanizacija sječe i izrade (sječa stabala, izrada drvnih sortimenata),

transport drveta (izvlačenje traktorima, prevoz traktorskim prikolicima,
transport kamionima i kamionskim prikolicima, transport žičarom),
— utovar drveta,
— zaključak.
U prvom dijelu nalaze se podaci: o broju zaposlenih od 1965. do 1972.
godine, o starosnoj strukturi radnika, o kvalifikacionoj strukturi prema stanju
dne 31. XII 1972, o stanju polaznika u šumarskim školskim centrima
(Delnice, Karlovac) te na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.


Broj zaposlenih radnika u šumarstvu od 1965. godine naprijed (a vjerojatno
već i od prije) u stalnom je opadanju te je 1972. godine bilo zaposleno
samo 62,9% zaposlenih 1965. godine, tj. od prvotnih 24.795 pao je na


15.534 radnika. Najjači pad bio je između 1965. i 1966. godine, dok su oscilacije
od 1968. do 1971. godine male i kreću se oko 16.540 radnika. Kako se
broj radnika smanjuje, a broj motornih pila raste to je, bez sumnje, mehanizacija
obaranja stabala i izrade sortimenata nametnula i smanjenje broja
zaposlenih radnika.
* Kao izdavači ovog Izvještaja označeni su:
— Jugoslovenski poljoprivredni šumarski centar
— služba šumske proizvodnje —
Beograd,


— Poslovno udruženje šumsko privrednih organizacija — Zagreb,
— Združeno šumsko poduzeće — Bjelovar,
— Šumarski fakultet — Zagreb,
— Šumarski fakultet — Brno (ČSSR).