DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 56     <-- 56 -->        PDF

AKTUALNA PROBLEMATIKA


KRAJ »KRALJICE ŠUME«


Debela jela, nazvana popularno i »Kraljica šume«, posebno zaštićeni objekt
prirode u Nacionalnom parku »Risnjak«, šumski predjel Bukov vrh,
ove je godine zauvijek odbacila svoje iglice. Pod teretom stotina godina,
šibana olujnim vjetrovima, udarana gromovima i nagrizana s truleži, morala
se povinuti zakonima prirode i prepustiti mjesto »mlađima«.


Starost joj mije posebno utvrđivana, ali sudeći prema starosti nekih drugih
gorostasnih jela iz Gorskog Kotara, ova jela iz Nacionalnog parka »Risnjak
« doživjela je (najvjerojatnije) starost od oko 450 godina. To znači da
njeno nicanje pada u doba otkrića Amerike, da je ona starija od mnogih
naselja u Gorskom Kotaru. Njena povijest je i povijest šuma ovoga dijela
Gorskog Kotara.


Prvi gospodari bili su joj Frankopani, pa zatim Zrinski, Austrijska Komora
i na ikraju, sve do II. Svjetskog rata, grofovi Ghyczy. Nikla je u pravoj
prašumi, najveći dio svoga vijeka proživjela u gospodarskoj šumi, da bi
ga završila u nacionalnom parku kao posebno zaštićeni objekt prirode.


SI. 1. — Krošnja »Kraljice šume«, u kojoj su grane, uslijed prijeloma vrha, zamijenile
njegovu funkciju. Pojedine grane (mjereno 50 cm od debla) imaju cea
40 cm promjera. Foto C. Štanfelj
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 57     <-- 57 -->        PDF

SI. 2. — Donji dio debla »Kraljice šume«, koji u prsnoj visini ima opseg 635 cm,
odnosno, prsni promjer od 2,02 m. Foto C. Štanfelj


U svom dugom vijeku doživjela je nemilosrdne sječe bukve, na koju se
nekada gledalo kao na »šumski vkorov« i ikoje se ipepeo upotrebljavao u ondašnjoj
proizvodnji stakla (prva tvornica stakla u Hrvatskoj podignuta je
u Crnom Lugu početkom. 18. st.). Bulkva se (kasnije opet mnogo sjekla za dobivanje
drvenog ugljena, koji se preko Bakra izvozio .u sve zemlje Sredozemlja.
S pojavom prvih parnih pilana i sama je bila ugrožena sječom. Nalazila
se, naime, na relativno povoljnom izvoznom terenu i u blizini pilana
u Gerovu i Lividragi. što je ostala pošteđena vjerojatno ima zahvaliti svojim
ogromnim dimenzijama koje su isključivale izvoz konjskom spregom.


Promjer u prsnoj visini iznosi joj sada 202 cm. Prelomljena je na visini
od 24 metra, ali, -sudeći prema prsnom promjeru i postotku pada promjera,
bila bi za sigurno postigla visinu od cea 50 metara. U tom slučaju imala bi
preko 80 m8 totalne drvne mase. Gledajući očima pilanara, prvi trupac od
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 58     <-- 58 -->        PDF

4 metra imao bi preko 11 m3 drvne imaše, što je ravno totalnoj drvnoj masi
najdebljih jela u gospodarskim šumama Gorskog Kotara.


Zbog prijeloma koji ju je zadesio prije gotovo stotinu godina, sve jače
grane preuzele su na sebe funkciju vršnog izbojka (vrha) što se vidi i sa
crteža. S novom ulogom, grane su poprimile i neuobičajene dimenzije: uzeto
cea 50 cm od debla, promjer pojedinih jačih grana iznosi i do 40 centimetara.


Inače, ova gorostasna jela izrasla je u šumi bukve i jele (Fagetum croaticum
abietetosum Horv.) na nadmorskoj visini od 1.020 m; na srednje nagnutom
terenu sjeverozapadne ekspozicije, na staništu II boniteta.


Ing. Cvetko štanfelj