DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Uspijevanje 7 klonova stablastih vrba, koji su postigli najbolje rezultate
u prvih šest godina rasta vidimo iz navedenih rezultata istraživanja u kompacariji
s klonom koji je dao najslabije rezultate (Tab. 10).


Komparirati ćemo rezultate istraživanja što su postigli navedenih 8 klonova
nakon 6 godina rasta na pokusnom objektu u Lonjskom polju kod Kutine
(Tabela 10) s rezultatima iz Tablica prinosa i prirasta za bijelu vrbu,
koje je izradio Ž u f a (1963.) na temelju izmjera u prirodnim sastojinama
bijele vrbe u Donjoj Podravini i Podunavlju. (Tabela 11).


TABELA 11


to rt :-L * 6 « -Š I


a
fflo
C/DM C/5&U CO > PQto^ H E Qfi


I 6 11,3 13,0 1466 17,3 107
II 6 10,5 10,9 1672 15,4 84
III 6 9,3 8,8 1930 12,8 58


Komparacijom podataka proizlazi, da najbolji klonovi u klonskom testu
u uvjetima Lonjskog polja daju rezultate koji su jednaki onima koje bijela
vrba postiže na I bonitetu prirodnih sastojina Podravine i Podunavlja.
S druge pak strane, pojedini klonovi u istom klonskom testu postigli
su rezultat u pogledu bujnosti rasta koji su slabiji nego što ih postiže bijela
vrba na najlošijim bonitetima Podravine i Podunavlja. Sve ovo upućuje na
vrlo izraženu genotipsku varijabilnost stablastih vrba što daje vrlo optimističke
izglede i na genetsku dobit koju je moguće polučiti radeći na selekciji
i oplemenjivanju istih.


SI. 2. Klonski test stablastih vrba u Lonjskom polju starosti 5 godina,
u neposrednoj je blizini kulture na si. 1.