DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Promjeri sadnica računati su iz opsega, ikoji je mjeren u prsnoj visini savitljivom
čeličnom vrpcom. Visine su u prve četiri godine -mjerene direktno
letvom, a u petoj i šestoj godini Blume-Leiss-ovim hipsometrom.


Drvna masa po hektaru, u prve četiri godine, utvrđena je analizom modernih
stabala, posebno za svaki klon. Modelna stabla za svaki iklon odabirana
su na temelju unaprijed obračunatog srednjeg prsnog promjera i prosječne
visine.


U petoj i šestoj godini drvna masa po hektaru također je utvrđena pomoću
modelnih stabala. Volumen modernih stabala obračunat je dvostrukom
interpolacijom iz dvoulazeih tabela za bijelu vrbu (Ž u f a, 1963).


Na .tlu nisu vršeni nikakvi agromeliorativni zahvati, pa te činjenice kod
interpretacije dobivenih rezultata treba imati na umu.


4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA
Startno uspijevanje (debljinski, visinski i volumni rast i prirast) prikazano
je u Tab. 6 do 6—6. Budući su samo iklonovi redni broj 1—7 postavljeni
u pokusu u tri repeticije, promatrali smo dobivene rezultate iz Tab.
6 do 6—2. Iz rezultata istraživanja proizlazi da spomenutih sedam klonova
stablastih vrba postižu maksimalni debljinski d volumni prirast u petoj godini
što se pokazuje ikao pravilnost i kod svih ostalih klonova, uz razmake
sadnje 3 X 3 m. Očite su razlike (u podacima) između pojedinih klonova.
Najbolje rezultate postigao je klon BR-IB 4,96 cm. debljinskog i 48,42 m-Vha
volumnog prirasta u petoj godini. Slijedi iga klon 11/1 s 3,80 cm debljinskog
i 32,69 m3/ha volumnog prirasta u istoj godini. Preostali pet iklonova postigli
su znatno niže rezultate od spomenutih.


Prema podacima iz iste tabele svi klonovi postigli su i maksimum godišnjeg
visinskog prirasta, i to iklonovi BR-IB 1,36 m i 11/1 1,27 m u petoj godini,
a preostalih pet klonova u četvrtoj godini. Poučeni iskustvom kod topola
(K o v a č i ć, 1973) a i kod drugih vrsta drveća, godišnji visinski prirast,
pored ostalih faktora, ovisan je o količini i rasporedu oborina unutar vegetacijskog
perioda. Iz meteoroloških podataka istraživanog područja, s kojima
raspolažemo, vidimo da se u 1967. i 1968. g. unutar vegetacijskog perioda
pojavljuju i periodi suše. Za predpostaviti je da su vrbe na pokusnom objektu
i protekloj 1973. g. trpile od suše, kada su u ljetnim mjesecima bili
duži periodi bez kiše. Zbog navedenih razloga, može se predpostaviti postojanje
i ´takove mogućnosti, da ukoliko nastupajućih godina budu povoljnije
klimatske prilike da bi pojedini klonovi mogli postići i veće godišnje visinske
priraste od do sada izmjerenih.


Prema literaturi (U bend a Mold na 1966, Krstinić i Vidakov
i ć 1971) kod razmaka 2 X 2 m, debljinski prirast kulminira već u drugoj
godini, da bi u sedmoj godini starosti pao na 4 mm.


Što se tiče debljinskog prirašoivanja mogli smo konstatirati da je za
proteklo razdoblje od 6 g., a kod razmaka sadnje 3 X 3 m kulminacija nastupila
u 5 g., što se može konstatirati kod gotovo svih klonova. Kako je debljinski
prirast u jakoj mjeri uvjetovan i gustinom sklapa, a za predpostaviti
je da kod razmaka sadnje od 3 X 3 m debljinski prirast neće pasti na tako
niski iznos, kao što je to bio slučaj kod razmaka sadnje 2 X 2 m.