DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 32     <-- 32 -->        PDF

TABELA 1


Mehanički sastav tla


Oznaka Dubina Vo sadržaj čestica (u vodi) Teksti irna oznaka
profila u cm 2—0,2 0,2—0,02 0,02—0,002 /0,002
1 2 3 4 5 6 7
0—20 0,7 16,7 35,0 47,6 teška glina
20-40 0,1 15,1 26,0 58,8 teška glina
Vrbine 40—57 0,1 15,1 33,2 51,6 teška glina
Profil 1 57—80 0,1 15,1 36,6 48,2 teška glina
100—120 0,4 27,4 23,2 49,0 teška glina
0—20 0,9 16,1 36,6 46,4 teška glina
20—36 0,2 19,0 25,4 55,4 teška glina
36—50 0,3 22,5 28,6 48,6 teška glina
Vrbine 50—70 0,6 19,2 34,0 46,2 teška glina
Profil 2 80—95 0,6 23,8 30,0 45,6 teška glina
110—130 0,2 49,4 46,4 4,0 praškasta ilovača
—300— 0,3 49,9 48,2 1,6 praškasta ilovača
>350 0,4 59,4 39,4 0,8 ilovača
5—15 0,2 16,6 38,0 45,2 teška glina
20—30 0,1 20,1 27,2 52,6 teška glina
40—50 0,4 19,8 35,4 44,4 laka glina
Vrbine 60—70 0,2 14,8 40,8 44,2 laka glina
Profil 3 80—90 0,2 24,2 27,6 48,0 teška glina
120—130 0,3 38,3 56,4 5,0 praškasta ilovača
—180— 0,2 81,0 17,4 1,4 sitno pjeskovita
ilovača
>360 1,0 57,8 40,0 1,2 ilovača