DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 31     <-- 31 -->        PDF

nim manjim razlikama u sva tri profila čestice gline i praha čine 80—90%
čvrste faze tla. Nadalje je vidljivo (Tab. br. 2) da su mikroagregati nestabilni,
odnosno vrlo malo stabilni.


Analizirajući podatke iz Tab. br. 3 vidljivo je da su svi ispitivani uzorci
porozni (52,6—59,4% pora), da je kapacitet za vodu velik (54,3—59,1%), a da
je kapacitet za zrak ispod minimuma, š k o r i ć A. (1960) navodi pretpostavku
Kopeokog »da su tla s apsolutnim kapacitetom za zrak manjim od
10% nepodesno stanište za većinu kulturnog bilja, pa treba ovo svojstvo u
tom slučaju meliorirati. Kad kapacitet za zrak padne ispod 6% tla su nepovoljna
i za livade i za pašnjake«. U našem slučaju kapacitet za zrak iznosi
od 0—3,3%, ali na dubini profila od cea 120 cm.


1967god


´968 ccd. 969 goz


Podaci u Tab. br. 4 nam govore da je ovo tlo vrlo male propusnosti za
vodu, ili bolje rečeno nepropusno. Nešto povoljnija situacija je kod profila
br. 2 gdje je u prvih 15´ na dubini profila 5—45 cm propusnost brza, ali s
povećanjem vremena ona postaje umjereno mala do mala. I kod ovoga profila
nešto dublji horizonti praktično su nepropusni.


Općenito se može reći da ovo tlo ima vrlo nepovoljna fizička svojstva.


Podaci iz Tabele br. 5 karakteriziraju kemijska svojstva ovog tla. Ovo
tlo je nekarbonatno. Prisustvo CaCOs utvrđeno je na 300, odnosno 360 cm
dubine.