DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 30     <-- 30 -->        PDF

đene, pa tako unutar vegetacijskog perioda imamo dva perioda suše, i to
nešto duži odmah na početku vegetacije u IV mjesecu, i nešto kraći u VII
mjesecu.


Meteorološka stanica od koje su dobiveni podaci ne raspolaže s instrumentarijem
za mjerenje relativne vlage zraka, ali prema podacima susjedne
meteorološke stanice (Lipovljani), srednja godišnja relativna vlaga zraka
iznosi 75%, a za vrijeme vegetacijskog perioda 71%. (D e k a n i ć, 1962).


Ostale podatke o klimi vidi u priloženim klimatogramima (K o v a č i ć,
1973).


KLIMATOCRAMI PO H. WALTERU
za god 1966-1969


I ~ 33.C" 100 50


m— 26.t´ 80 40


Ji— ??,»´ 50 30


: --S,8´ 40 20


e~-tt.s´ 20 10


1966god.


a METEOROLOŠKA STANICA
b -NADMORSKA VISINA
: -BRCJ GODIM OPAŽANJA
d -PROSJEK GODIŠNJIH TEMPERATURA
e -UKUPNA KOLIČINA GODIŠNJIH OBORINA


I -PROSJECI MJESEČNIH TEMPERATURA ZRAKA
g-HUMIDNI PERIOD
h -RAZDOBLJE UMJERENO SUHOG VREMENA I SUŠE


< -KOLIČINA OBORINA PO MJESECIMA
I -MJESECI SA SREDNJIM MINIMUMOM TEMPERATURE ISPOD 0´ C
K -MJESECI SA APSOLUTNIM MINIMUMOM TEMPERATURE ISPOD 0´C
I -APSOLU´Nl MAKSIMUM TEMPERATURE
m-SREDNJI MAKSIMUM TEMPERATURE NAJTOPLIJEG MJESECA
n -SREDNJE KOLEBANJE TEMPERATURE
0 -SREDNJI MINIMUM TEMPERATURE NAJHLADNIJEG MJESECA
P-APSOLUTNI MINIMUM TEMPERATURE
r -PROSJEK TEMPERATURE VEGETACIJSKOG PERIODA


2.1.3. Tlo pokusne plohe
Na pokusnoj plohi iskopana su tri pedološka profila radi uzimanja
uzoraka za pedološke analize koje su rađene u Zavodu za pedologiju Poljoprivrednog
i šumarsikog fakulteta u Zagrebu. (Vidi prilog 1).


Iz terenskih istraživanja i analitičkih podataka zaključujemo da tlo pokusne
plohe pripada tipu — mineralno močvarno vlažno glej tlo.


Mehanički sastav tla, određivan u vodi i pirofosfatu pokazuje da su
uzorci teška glina do cea 100 cm dubine profila (Tabela br. 1 i 2). Ova tla
imaju vrlo nepovoljnu teksturu. Iz Tabele br. 1 i 2 vidljivo je da s eventual


28