DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LI ST


SAVE Z INŽENJER A I TEHNIČAR A ŠUMARSTV A I
DRVN E INDUSTRIJ E HRVATSK E
GODIŠTE 99. SIJEČANJ — OŽUJAK GODINA 1975.


NA PRAGU JUBILEJA


Prije 99 godina ugledao je isvjetlo dana prvi broj »šumarskog Lista«.
Od godine 1877. on izlazi neprekidno, izvješćuje nas o zbivanjima iz područja
šumarstva i drvne industrije ´te širi našu znanstvenu stručnu misao širom
svijeta.


Ta obljetnica nije značajna samo za naše strulke. Ona ima šire značenje
jer »šumarski List« je prvi tehnički časopis koji se pojavio u Jugoslaviji
i proslava stogodišnjice njegova izlaženja predstavlja kako jubilej naših
stručnih saveza tako i Saveza inženjera i tehničara Jugoslavije te Saveza
inženjera i tehničara Hrvatske.


Kako ste obaviješteni iz zapisnika Upravnog odbora Savez inženjera i
tehničara šumarstva i drvne ´industrije Hrvatske je odlučio obilježiti 100
godinan izlaženja »Šumarskog Lista« na više načina. U godini 1975. dio
prostora u našem časopisu se posvećuje značajnijim zbivanjima iz povijesti
naših struka i koristeći ovu priliku pozivamo vas na suradnju. Godine 1976.
tiska se posebna publikacija u kojoj će po oblastima biti obrađeno sve ono
štto je od prvoga broja do danas objavljeno u »šumarskom Listu«. Oko


45.000 tiskanih stranica našeg časopisa bit će prikazano sažeto na oko 250
stranica. Taj zamašan posao se polako privodi kraju, a brigu o tome vodi
posebno izabran redakcijisiki odbor koji zajedno s autorima obljetnice broji
20 članova.
Uz proslavu 100-godišnjice izlaženja »šumarskog Lista« dužni smo proslavili
još \jednu veoma značajnu obljetnicu, jednu godinu koja je davno
prethodila izlaženju prvoga broja našeg časopisa, a vrijeme i zbivanja iza
nje stvorili su za to uvjete. To je proslava 130-godišnjice osnutka Hrvatskoslavonskog
šumarskog društva koje je godine 1846. započelo djelovati kao
posebna sekcija Hrvatsko-slavooskog gospodarskog društva. U navedenoj
ediciji obradit će se rad našega Saveza od 1846. godine do danas uz iznošenje
značajnijih društvenih zbivanja u proteklom razdoblju.


U tome vremenskom odsječku, od tuđinske austrougarske vlasti do našeg
samoupravnog socijalističkog društva, prošla je naša stručna organi


1
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 4     <-- 4 -->        PDF

zacija Ikroz iveoma raznolika i nerijetko ikrizna razdoblja koja isu nas dovela
do naših obljetnica i ovog oblika udruživanja u Savezu inženjera i tehničara
Hrvatsike.


Mjesto i uloga našega Saveza u današnjem urbaniziranom idruštvu je
značajna i složena. Zahvaljujući radu i entuzijazmu brojnih generacija naših
stručnjaka u proteklom razdoblju ponosimo se izgledom naših šuma
i neprocjenjivim bogatstvom -šumskog fonda. Porastom broja stanovništva
i podizanjem životnog standarda rastu potrebe za proizvodima drvne industrije,
a istovremeno se od nas traži da sačuvamo i, ´dapače, da usavršimo
šumu tu najvažniju komponentu ekološke ravnoteže prirodne okoline čovjeka.
To čini naš položaj veoma složenim, ali udruženi u stručnu organizaciju
mi smo u stanju dati društvu smjernice ikako postupati sa šumom
da se postigne željeni cilj.


Usprkos velikog broja vrsnih šumarskih i -drvarskih stručnjaka, koji
neumorno rade u iprivrednim i drugim organizacijama diljem naše zemlje
ulažući u svoj posao ogroman intelektualni potencijal, u društvenom životu
naše organizacije se osjeća stagnacija. Po suradnji u »šumarskom Listu«
do.´jmlje se !kao da je sve zamirlo i da se ništa ne radi. Zna isđ,, međutim1,
da je upravo obratno, da se puno i dobro radi, a »Šumarski List« je mjesto
gdje treba iznositi i usavršavati stručna iskustva.


Ipak ima nešto veoma zabrinjavajuće. Prema »Šumarskom Listu« se
odnosimo: Jkao da nije naš, ikao da >je tuđe glasilo o ikojemu netko drugi
treba voditi brigu. Dovoljno je spomenuti da su od preko 3.000 inženjera
i tehničara naših struka jedva nešto preko 300 (pretplatnici »Šumarskog
Lista«. Svaka nova pretplata daje nam veliku moralnu podršku, ali svako
njeno otkazivanje, a toga nažalost ima, posebno nas zabrinjava. Neslaganje
sa strukturom našeg časopisa ne može biti razlog za otkazivanje »šumarskog
Lista«. (Uredništvo i Redaikci|ja tiska ono što od vas dobiva i prema
tome — kakvi smo mi svi takav je i naš časopis.


I sada na pragu ovih obljetnica pozivamo vas da u njihovoj proslavi
uzmete učešće, da surađujete i da se pretplatite kako ne bi bili prisiljeni
smanjivati tiražu »šumarskog Lista« uoči njegova velikog jubileja.


Urednik