DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 29     <-- 29 -->        PDF

SI. 1. Iz pridanka prelomljenih sadnica tjera po više izdanaka, kod hibridne vrbe


(S. x viridis Fr.)
2.1. Ekološke prilike
2.1.1. Geomo r f olo šike karakteristike
Prema Dekanic u (1962) mikroreljef ovih površina okarakteriziran je
rrrikrouzvisinama (grede) te mikrodepresijama (niže, bare).


Grede su blago uzdignuta mjesta koja su redovito izvan utjecaja poplavnih
voda. Jedino za ekstremno visokog vodostaja mogu biti djelomično i to
kroz vrlo kratko vrijeme poplavljene.


Mikrodepresije čine bare, gdje duže vrijeme stagnira poplavna ili oborinska
voda, i niže na kojima se kraće vrijeme zadržava oborinska, a rjeđe
poplavna voda. Te niže su većinom ocjedite.


Površina na kojoj se nalazi pokusna ploha je ravna niza s vrlo blagim
padom prema južnoj i jugoistočnoj strani, što se na terenu jedva primjećuje.


2.1.2. Klima
Ovo područje ima umjereno kontinentalnu klimu. Meteorološki podaci
dobiveni su na najbližoj meteorološkoj stanici III reda u Kutini (49°29´ sjeverna
širina, 16´°47´ istočna dužina od Greenwicha, nadmorska visina 120 m).


Osnovni klimatski podaci prikazani su klimatogramima za period 1966—
1969. god. Više od polovice godišnjih oborina padne u vrijeme vegetacijskog
perioda. Unatoč toga u pojedinim godinama oborine u vegetacijskom periodu
nisu ravnomjerno raspoređene, pa se pojavljuju kraći ili duži periodi,
ne samo umjerenog suhog vremena nego i izrazite suše. Ovo potvrđuje klimatogram
za 1967. god. gdje vidimo takav period suše u VIII mjesecu. Slijedeće
1968. god. (vidi klimatogram), oborine su još napovoljnije raspore