DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 25     <-- 25 -->        PDF

USPIJEVANJE NEKIH KLONOVA STABLASTIH VRBA
NA ČISTINAMA LONJSKOG POLJA*


Mr Đ. KOVACIĆ, dipl. inž. šumarstva** i
Mr A. KRSTINIĆ, dipl. inž. šumarstva***


UVOD


U toku podizanja kultura topola i vrba na dijelu šumskih čistina u kutinskim
lanjskim šumama osnovan je u sklopu tih kultura pokus s različitim
klonovima stablastih vrba. Realizacija ove ideje bila je moguća, jer je
u rasadniku Šumarije Kutina postojala bogata zbirka od 120 autohtonih i
alohtonih klonova, koje su Katedra za šumarsku genetiku i dendrologiju Šumarskog
fakulteta u Zagrebu te Institut za tapolarstvo u Novom Sadu, otstupili
šumariji Kutina. Osnivanje klonskog testa stablastih vrba imalo je
za cilj, da se pronađu klonovi koji bi u nepovoljnim uvjetima Lonjskog polja
dali povoljnije rezultate od iklona P. euramericana 1-214 u smislu adaptibilnosti
i produkcije drvne mase. Osim toga smatrali smo, da bi pronalaženjem
pogodnih klonova stablastih vrba, te njihovim uzgojem na čistinama
Lonjskog polja, stvorili uvjete za pridolazak gospodarski važnijih vrsta listaća,
kod čega u prvom redu mislimo na poljski jasen i hrast lužnjak.


Pokus je osnovan sredstvima iz amortizacije za regeneraciju šuma biv.
šumskog gospodarstva »Garjevica« iz Kutine. Tijekom 1969. i 1970. god. sredstva
za praćenje pokusa osigurala je šumarija u Kutini, a 1971. god. zajednički
fond Šumskog gospodarstva »Josip Kozarac« Nova Gradiška, predviđen
za naučnu suradnju i istraživanja.


U ovom radu obrađeni su šestogodišnji rezultati pokusa.


1. PROBLEMATIKA
Posavina je područje na kojem od davnine prevladavaju površine pod
šumom i prostrane čistine (pašnjaci-livade), većinom neikultivirane.


Zahvaljujemo se Prof, dr M. Vidakoviću i Prof, dr I. Dekanicu na izvršenoj
recenziji i korisnim sugestijama.


* Istraživanja su financirana od strane Republičkog fonda za naučni rad SR
Hrvatske i Poslovnog udruženja šumsko privrednih organizacija, Zagreb (za 1972
i 1973 god.).
** Poslovno udruženje šumsko privrednih organizacija, Zagreb.
*** Katedra za šumarsku genetiku i dendrologiju, Šumarski fakultet, Zagreb.


23