DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 23     <-- 23 -->        PDF

žanja od pola minute — pouzdano su točna. Njihova odstupanja od odnosnih
vremena utvrđenih kronometrijskom metodom — manja su od ±5%.


7) Vremena trajanja, ikoja učestvuju s malim postotkom u ukupnom
radnom vremenu, nisu statistički pouzdano točno utvrđena uz primjenu navedenih
varijanata mukimamentne metode. To se može pokazati kao važan
nedostatak u slučaju primjene multimomentne metode pri izradi sistema
tehničkih normi sječe i izrade drva diferenciranih po radnim operacijama.


LITERATURA


1.
Barnes , R.: Work sampling. New York, 1957.
2.
Barnes , R.: Motion and Time Study. New York, 1957.
3.
Boj an in, S.: Određivanje vremena izrade metodom trenutačnih zapažanja.
Narodni šumar, 5/6, 1963.
4.
Kovač , J.-W inkier , I.: Normiranje rada u šumskoprivrednim organizacijama.
Zagreb, 1966.
5.
Kraljić , B.: Znanstvena organizacija rada u šumarstvu (skripta). Zagreb,
1966/67.
6.
Kraljić , B.: Die Problematik der Zweckmassigkeit und Wirtschaftlichkeit
der Aufnahme mittels Multimomentmethode in der Forstwirtschaft. Zagreb,
1972. (Referat).
7.
Sali trežić, T.: Studij rada. Osijek, 1968.
8.
Taboršćak , D.: Metoda trenutačnih zapažanja. Zagreb, 1959.
9.
The Nordic Forest Work Study Council: Forest work study nomenclature in
Denmark, Finland, Norway and Sweden. Bulletin No 1. 1963.
10. Vranić , V.: Vjerojatnost i statistika. Zagreb, 1965.
Summary


A COMPARATIVE TIME STUDY IN THE FELLING AND PRIMARY
CONVERSION BY THE STOP-WATCH TIME STUDY AND WORK
SAMPLING METHOD


The author presents in his paper the results of a comparative time study of
one and the same work by a crew in the felling and primary conversion by
applying the stop-watch time study and work sampling method. In the field was
carried out in detail the timing of work by the stop-watch time study method,
while the activity sampling of the same work was done later by applying three
different observation intervals.


Through parallel recording the work of 3-men crew in felling and primary
conversion — by employing the work sampling and stop-watch time study — the
following results were achieved:


— Established were the structures of the measured work time by applying
the stop-watch time study and work sampling method.
— Established were the work place times according to the units of converted
assortments.
— Established were the probability and accuracy of the results obtained,
also the deviation of results obtained by the work sampling method from the
corresponding results obtained by the stop-watch time study.
— Computed were the numbers of observations needed to establish the structure
of work place time with a 95Vo confidence level and ±5;´/o absolute accuracy.