DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Međusobnim zbrajanjem postotaka vremena trajanja, iz kojih se izračunava
konkretna norma ukupnog vremena po jedinici drvnog sortimenta —
dobili smo postotke koji se mogu utvrditi pouzdano točno s manjim brojem
opažanja. Brojevi potrebnih opažanja — za utvrđivanje ukupnih normalnih
vremena po jedinicama drvnih sortimenata — mogli bi se dobiti već i tokom
jednog dana snimanja rada tročlane ekipe sjekača uz primjenu multimomentne
metode s ekvidistantnim intervalom opažanja od pola minute. Međutim,
snimanje treba vršiti najmanje tri cijela radna dana zbog dnevnog i
tjednog kolebanja radnog učinka bez obzira kojom se metodom snima. Prema
tome, ako se žele utvrditi (konkretne norme ukupnih vremena po jedinicama
drvnih sortimenata — primjenom multimomentne metode s ekvidistantnim
intervalima opažanja od pola minute, dobit ćemo rezultate koji se
ne će razlikovati za više od ±5% od odnosnih rezultata utvrđenih kronografskom
metodom.


4. ZAKLJUČCI
Usporednim snimanjem rada tročlane ekipe radnika pri sječi i izradi
drva tokom tri radna dana — uz primjenu multimomentne i kronometrijske
metode studija vremena — postignuti su slijedeći rezultati:


— Utvrđena je struktura snimljenog radnog vremena uz primjenu kronometrijske,
a zatim navedenih tri varijanata multimomentne metode.


— Utvrđena su ukupna normalna vremena po jedinicama izrađenih drvnih
sortimenata.
— Utvrđeni su vjerojatnost i pouzdanost dobivenih rezultata te odstupanja
rezultata dobivenih multimomentnom metodom od odnosnih rezultata
dobivenih kronometrijskom metodom.
— Izračunati su brojevi potrebnih opažanja za utvrđivanje strukture
radnog vremena s 95% vjerojatnosti i ±5´% apsolutne točnosti.
Na osnovi analize postignutih rezultata snimanja rada radnika pri sječi
i izradi drva — mogu se izvesti slijedeći zaključci:


1) Snimanje rada multimomentnom metodom okupira snimatelja više
nego snimanje odnosnog rada kronometrijskom metodom.
2) Kronometrijsko snimanje vremena i evidentiranje izmjerenih podataka
složenije je od onog pri snimanju multimomentnom metodom.
3) Struktura radnog vremena utvrđena multimomentnom metodom bila
je gotovo jednaka strukturi utvrđenoj kronometrijskom metodom.


4) Mutlimomentno snimanje rada pri sječi i izradi drva, uz primjenu
promjenljivih intervala opažanja utvrđenih po tabeli slučajnih brojeva —
ne postiže rezultate točnije od odnosnog snimanja s ekvidistantnim intervalima
opažanja.


5) Najbolji rezultati snimanja istraženim varijantama multimomentne
metode dobivaju se primjenom ekvidistantnih intervala opažanja od pola
minute.


6) Ukupna normalna vremena po jedinicama izrađenih drvnih sortimenata,
utvrđena multimomentnom metodom s ekvidistantnim intervalom opa