DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 21     <-- 21 -->        PDF

U tabeli 7 prikazali smo odstupanja ukupnih normalnih vremena po jedinici
drvnog sortimenta utvrđenih onultimomentnom metodom od odnosnih
vremena utvrđenih metodom kronografije. Iz tabele vidi se da se normalna
vremena po jedinici drvnog sortimenta — utvrđena multimomentnom metodom
s ekvidistantnim intervalom opažanja od 1 minute — razlikuju od odnosnih
vremena utvrđenih kronografskom metodom za —0,32% do +6,67°/o.
Uz primjenu promjenljivih intervala opažanja, te razlike iznose od +0,47%
do +6,33%. Primjenom eikvidistantnog intervala opažanja od 50 cmin postignuti
su najbolji rezultati. Pri takvom snimanju razlike između ukupnih normalnih
vremena po jedinici drvnog sortimenta utvrđenih kronografskom d
multimomentnom metodom — iznose od —0,02% do +3,06%. Budući da su
razlike uz primjenu te varijante multimomentne metode — manje od ±5%
(željena točnost) — može se navedena varijanta preporučiti kao pouzdano
točna metoda za utvrđivanje normi ukupnog vremena po jedinici drvnog
sortimenta.


d) Broj potrebnih opažanja
Broj potrebnih opažanja ovisi o veličini najmanjeg traženog postotka te


o željenoj vjerojatnosti i preciznosti s ikojima odnosni postotak treba biti
utvrđen. Taj broj opažanja računali smo po ovoj formuli:
Ps.(l— P)
N = (8)
G2.p


Simboli u prednjoj formuli imaju isto značenje ikao u formuli 2. U tabeli
8 prikazali smo broj potrebnih opažanja za postotke iz tabele 2, utvrđene
multimomentnom metodom uz 95% vjerojatnosti i ±5% apsolutne
točnosti. Iz navedene tabele vidi se da je za utvrđivanje postotaka učešća
sortimetnih vremena u ukupnom radnom vremenu pri konkretnim uvjetima


— potreban vrlo veliki broj opažanja. Za prikupljanje toliko velikog broja
opažanja bilo bi potrebno snimati 70 do 80 radnih dana.
Broj potrebnih opažanja uz 95% vjerojatnosti i ±5% preciznosti
za sttukturu vremena iz tabele 2


TAB. 8


Intervali opažanja
Grupa vremena 1 min 50 cmin Promjenljivi
Broj potrebnih opažanja


Prijelaz do stabla
Stablena vremena
84.000
7.200
85.250
7.200
81.900
7.000
Sortimentna vremena kladarki 958.500 806.400 851.000
Sortimentna vremena trupaca I klase
Sortimentna vremena trupaca II klase
Sortimentna vremena trupaca III klase
Sortimentna vremena prostornog drva
Pripremno-završno i potrebno izgubljeno
vrijeme
Nepotrebno izgubljeno vrijeme
90.500
68.900
87.800
1.980
3.980
48.700
94.500
70.800
91.600
1.940
4.000
47.300
87.100
66.400
89.900
2.030
3.930
47.300
19