DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Pouzdanost, odnosno vjerojatnost postotaka u tabeli 2, utvrđenih multimomentnom
metodom — izračunali smo na slijedeći macin:


i / G2 . p . N


(2)
f 1—P


pri čemu je:
P — standardizirana varijabla;
G — apsolutna greška, odnosno apsolutna točnost;
p — postotak za koji se izračunava vjerojatnost;
N — broj izvršenih opažanja.


Za izračunate vrijednosti standardizirane varijable P potražili smo u
tabeli vjerojatnosti odgovarajuće vjerojatnosti za sve postotke koje smo
utvrdili multimomentnom metodom. Te vjerojatnosti utvrdili smo za ± 5%
apsolutne točnosti i za točnosti postignute snimanjem (iz tabele 4). Nađene
vjerojatnosti prikazali smo u tabeli 5.


Najveće vjerojatnosti utvrđenih postotaka uz ± 5% apsolutne točnosti
postignute su pri snimanju s ekvidistantnim intervalima opažanja od 50
cmin. One su upravno proporcionalne veličini postotaka za koje se izračunavaju.
U našem primjeru te se vjerojatnosti kreću od 19,34% d° 99,99%.
Samo tza itri (najveća postotka možemo tvrditi da su u 95% slučajeva/pouzdano
točni uz ± 5% apsolutne greške. Svi ostali postoci, odnosno sva
ostala vremena, koja učestvuju s malim postotkom u ukupnom vremenu


— nisu statistički pouzdano točni.
Točnost i vjerojatnost podataka utvrđenih multimomentnom metodom


TAB. 5


Interval opažanja Interval opažanja Promjenljivi inter1
min. 50 cmin. val opažanja


šu , ´S*
ft.« ,^1 &.= , ^


rvsr
&* &č>


a^


Grupa vremena
N w N w


iti 3 O 3 O
L±i 3 O 3 O L+1 3 O 3 O


*-> 3
M 3 +J 3
c/)_y
OM


3S OS
3R C, 3R osa
»i « 8°


4-) +-»
+-» 4-»
*t -y

«3


O 3
0 3 rtO M3


G
i-,1


PP


oj bi)


u ao


,> E/D 2-" a* >.3


H >


H >


Prijelaz do stabla 0,35 43,66 93,88 0,23 55,04 13,50 0,32 42,36 24,34
Stablena vremena 0,94 93,34 18,20 0,66 96,06 23,58 0,93 94,50 86,10
Sortimentno vrijeme za:


kladarke 0,09 12,64 99,99 0,08 19,34 0,00 0,10 13,74 14,48
I klasu trupaca 0,31 39,84 40,04 0,22 53,26 7,96 0,28 44,90 70,58
II klasu trupaca 0,36 44,58 17,42 0,25 59,22 12,36 0,36 46,30 51,16
III klasu trupaca 0,32 39,98 87,56 0,22 53,46 85,58 0,31 40,52 79,76
prostorno drvo 1,22 99,99 22,18 0,86 99,99 79,42 1,19 99,99 68,98
PI + PZV 1,11 98,20 75,36 0,76 99,99 95,34 1,08 98,90 58,60
Nepotrebni gubici 0,42 51,20 21,36 0,29 70,62 15,86 0,41 53,06 29,14