DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 17     <-- 17 -->        PDF

1,84 — 1,79 = + 0,05. Te razlike u relativnim iznosima od iznosa utvrđenih
metodom kronografije prikazali smo u tabeli 4. Na primjer + 0,29 :
1,76 . 100 = 16,20%; —0,02 : 1,79 . 100 = —1,12%; +0,05 : 1,79 . 100 =


+ 2,79%.
Relativna odstupanja postotaka vremena utvrđenih multimomentnom
metodom od odnosnih vremena utvrđenih metodom kronografije


TAB.j4
Metoda snimanja
Kronografija Multimomentna metoda


Grupa vremena Interval Interval Promjenlji1
min. 50 cmin. vi interval


Relativne razlike u odnosu na kronografsku
metodu (u °/o)


Prijelaz do stabla 0,00 + 16,20 — 1,12 + 2,79
Stablena vremena 0,00 + 0,63 + 0,57 + 3,88


Sortimentno vrijeme za:
kladarke 0,00 —15,78 0,00 — 5,26


I klasu trupaca


0,00 + 5,03 + 0,63 + 8,80 II klasu trupaca 0,00 + 1,87 — 0,94 + 5,61
III klasu trupaca 0,00 + 14,66 + 10,00 + 12,00
prostorno drvo 0,00 + 0,04 + 1,26 — 1,44
PI + PZV 0,00 — 2,35 — 2,80 — 1,61
Nepotrebni gubici 0,00 — 1,92 + 0,96 — 2,24


0,00 0,00 0,00 0,00


Iz tabela 2, 3 i 4 vidi se da su rezultati snimanja multimomentnom
metodorn s ekvidistantnim intervalima opažanja od 50 stotinki minute najbliži
onim utvrđenim metodom fcronografije. Pri toj varijanti sve su razlike,
osim kod sortimentnog vremena trupaca III klase, ispod ± 5%. Multimomentno
snimanje rada pri sječi i izradi drva s promjenljivim intervalima
opažanja utvrđenim po tabeli slučajnih brojeva — ne postiže rezultate
točnije od odnosnog snimanja s ekvidistantnim intervalima.


Točnost, odnosno apsolutna greška podataka utvrđenih multimomentnom
metodom (u tabeli 2) uz vjerojatnost od 95% izračunali smo po ovoj
formuli:


P(l—P)
G = 1,96 . (1)
N
pri čemu je:
G — tražena točnost, odnosno apsolutna greška;
p -— postotak za koji se izračunava točnost, odnosno apsolutna greška;
N — ukupni broj izvršenih opažanja.


Izračunate apsolutne greške za pojedine podatke prikazali smo u tabeli


5. Te greške su obrnuto proporcionalne veličini postotka za koji su izračunate.
U našem primjeru, pri ekvidistantnim intervalima opažanja od 50
cmin., apsolutna greška se kreće od ± 1,94% za p = 44,19 do ± 42,10% za
p = 0,19.
15