DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 15     <-- 15 -->        PDF

odvija ta aktivnost, 4) koji radnik vrši određenu aktivnost, 5) čime on to
radi, 6) kada se aktivnost događa i 7) koliko svaka aktivnost pojedinačno
traje. Odnosni podatak multimomentnog snimanja donosi ove informacije:
1) što se događa, 2) na kome stablu se odvija aktivnost i 3) na kome dijelu
stabla se odvija aktivnost.


Pregled podataka dobivenih snimanjem rada metodom kronografijei multimomentnom metodom


TAB. 1


Metoda snimanja
Multimomentna metoda


Vrsta podataka


Kronografijs interval
1 min.
Interval50 cmin.
Promjenljivi
interval
Trajanje snimanja (min.) 2095,57 2095,57 2095,57 2095,57
Broj mjerenja, odnosno opažanja 1204 6285 12570 6590
Broj evidentiranih podataka 3388 6285 12570 6590
Najmanji interval snimanja, odnosno
opažanja (cmin.)
Najveći interval snimanja,
15 — — 10
odnosno opažanja (cmin.)
Prosječni interval snimanja,
6565 — — 190
odnosno opažanja (cmin.)
Broj informacija o radu koje
564 100 50 100
donose snimljeni podaci 23716 18855 37710 19770
Broj informacija po jednom podatku 7 3 3 3


b) Struktura snimljenog radnog vremena


Postoji mogućnost niza detaljnih analiza i izvlačenja zaključaka o snimljenom
radu metodom kronografije. Naša zadaća, međutim, bila je, da na
osnovi izvršenog snimanja utvrdimo strukturu utrošenog radnog vremena
i izračunamo normalno vrijeme po jedinici izrađenog drvnog sortimenta.
Ti rezultati poslužit će kao osnova za komparaciju odnosnih vremena utvrđenih
multimomentnom metodom. S tim u vezi razvrstali smo ukupno
snimljeno vrijeme u devet grupa: prijelaz do stabla, stableno vrijeme, sortimentno
vrijeme posebno za svaki od pet izrađenih drvnih sortimenata,
pripremno-završno i potrebno izgubljeno vrijeme, nepotrebno izgubljeno
vrijeme. Ta vremena u postotnim iznosima prikazali smo u prvoj koloni
tabele 2.


U iste grupe razvrstali smo izvršena opažanja u navedenim varijantama
multimomentne metode. Postotne iznose opažanja u pojedinoj grupi
u odnosu na ukupni broj izvršenih opažanja — prikazali smo u tabeli 2.
Iz te tabele vidi se da je struktura radnog vremena, koju smo utvrdili
multimomentnom metodom, gotovo jednaka strukturi utvrđenoj metodom
kronografije.