DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 14     <-- 14 -->        PDF

dom i ne traju uvijek jednako dugo. Oni se stalno mijenjaju zbog raznolikosti
predmeta rada i radnih uvjeta. Promjenljive intervale odredili smo
pomoću tabele slučajnih brojeva.


Momente opažanja utvrdili smo pomoću »kumulativnog vremena« na
kronografskoj snimci. Postupičnim povećavanjem »kumulativnog vremena«
za određeni interval, od početka prema kraju radnoga dana, utvrdili smo
momente opažanja. Pomoću šifriranih radnih zahvata u kronografskoj snimci,
utvrdili smo što se je događalo u momentima opažanja. Osmotreno smo
evidentirali u posebni obrazac tako da se rezultati multimomentnog snimanja
mogu komparirati s odnosnim rezultatima kronografskog snimanja.


3. OBRADA SNIMLJENIH PODATAKA
Obrada snimljenih podataka obuhvaća provjeru snimljenih podataka,
izradu pregleda podataka dobivenih snimanjem rada različitim metodama,
utvrđivanje strukture snimljenog radnog vremena, utvrđivanje ukupnih
normalnih vremena po jedinicama drvnih sortimenata te utvrđivanje potrebnih
brojeva opažanja za dobivanje rezultata s jednakom vjerojatnošću
i preciznošću.


Snimljene podatke provjerili smo na slijedeći način: Za svaki list snimanja,
a zatim i za svaki dan snimanja metodom kronografije — utvrdili
smo ´kontrolno vrijeme d sumu vremena trajanja. Razlike između kontrolnog
vremena i sume vremena trajanja bile su ispod ± 0,85%. Na osnovi
sume vremena trajanja izračunali smo ukupni broj mogućih opažanja uz
primjenu ekvidistantnih intervala od 50 stotinki i od 1 minute. Pomoću
tabele slučajnih brojeva utvrdili smo ukupni broj opažanja uz primjenu
promjenljivih intervala. Uporedbom mogućeg broja opažanja i sume izvršenih
opažanja u zadanom razdoblju — utvrdili smo da su odnosni iznosi
jednaki, a to znači da su sume izvršenih opažanja točne.


a) Pregled podataka dobivenih snimanjem


U tabeli 1 dali smo pregled snimljenih podataka metodom kronografije
i navedenim varijantama multimomentne metode. U tom pregledu prikazali
smo trajanja snimanja, brojeve mjerenja i brojeve opažanja, najmanje
i najveće intervale snimanja i opažanja te brojeve informacija koje
donose snimljeni podaci.


Iz tog pregleda vidi se da je broj opažanja pri multimomentnom snimanju
nekoliko puta veći od broja izvršenih mjerenja vremena trajanja
kronografskom metodom. To znaci da je snimatelj, pri snimanju rada multimometnom
metodom, nekoliko puta više okupiran snimanjem — nego
pri snimanju kronografskom metodom. Pri snimanju kronografskom metodom
pak mjerenje vremena i evidentiranje izmjerenih podataka — složenije
je od onog pri snimanju multimometnom metodom.


Evidentirani podaci kronografskog snimanja i multimomentnog snimanja
— ne donose isti broj informacija o snimljenom radu. Evidentirani podatak
´kronografskog snimanja donosi slijedeće informacije: 1) što se događa,
2) na ikome stablu se odvija aktivnost, 3) na kome dijelu stabla se