DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Snimljene podatke o radnome vremenu evidentirali smo kronološkom
metodom na slijedeći način:


Kumulativno
vrijeme
Vrijeme
trajanja Radnici Opis šifara
1/100 min. 1 2 3
6 25 30 P P P P — početak
145 145 Z25 č a
361 216 p25 si24 Otl24
723 362 k25
CO2 4 si24
817 94 k25 ps24 h25 k25 —
kreše 25. stablo


14 30 00 o o o o — odlazak


Iz tih kronografskih snimki radnih smjena vidi se kojim redoslijedom
se je odvijao radni proces, koliko su trajali pojedini dijelovi radnog procesa,
na korne stablu d na kome dijelu stabla su se odvijali ti dijelovi te
koji radnici su ih izvršavali. Takvo snimanje omogućuje vjerno i točno reproduciranje
rada u bilo ikoje vrijeme (kao filmska vrpca).


U posebni obrazac unosili su se dendrometrijski podaci o posječenim
stablima te podaci o ostvarenim radnim učincima i uvjetima rada.


b) Snimanje rada m u 11 i m o m e n t n o m metodom


Snimanje rada multimomentnom metodom vršili smo kasnije u uredu.
Za »to snimanje uzeli smo kao osnovu kronografske snimke rada grupe radnika
s terena. Na taj način izbjegnute su greške koje nastaju uslijed toga
što rad snimaju različiti snimatelji. Osim toga na kronografskim snimkama
moguće je kasnije uspješno primijeniti čitav niz multimomentnih snimanja
— ako je to potrebno. Na terenu bi nam za istodobno snimanje rada
trebalo više snimatelja.


Pri miultimomentnom snimanju rada u uredu postupili smo na slijedeći
način: izračunali smo »kumulativno vrijeme«, odredili intervale opažanja,
izvršili multimomentna opažanja te evidentirali snimljene podatke.


»Kumulativno vrijeme« utvrdili smo postupičnim zbrajanjem vremena
trajanja od početka prema kraju radnoga dana. To vrijeme upisali smo u
prvu kolonu snimačkog lista (vidi primjer u gornjoj tabeli).


Za multimomentno snimanje rada izabrali smo tri različita intervala
opažanja. Dva su intervala bila akvidistantna: od 50 stotinki minute i od
jedne minute. Jedan interval opažanja bio je promjenljiv. Ekvidistantne
intervale opažanja moguće je primijeniti pri snimanju rada na sječi i izradi
drva bez opasnosti od sistematske greške, jer je taj radni proces promjenljiv.
Dijelovi radnog procesa ne ponavljaju se uvijek istim redoslije