DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 116     <-- 116 -->        PDF

jati, da podjela sadržaja lista obuhva


ća: znanstvenih članaka do 30%, čla


naka i sastavaka iz operative i struč


nih izvještaja o aktualnim problemima


30-40%, dok bi ostatak otpao na izvje


štaje o savjetovanjima, proslavama,


društvenim vijestima iz Saveza i ŠD,


prikazi iz šumarskog zakonodavstva,


domaće i strane stručne literature, šu


marska kronika, zapisi iz prošlosti i


dr.; 6 )Potrebno je da se pristupi lekto


riranju rukopisa, honoriranju recenzi


ja,
boljem iskorišćenju prostora u lis


tu
i si.; 7) Urednik će sastaviti detalj


na
Uputstva za suradnike lista; 8) Na


staviti će se s obilnijim objavljivanjem


društvenih i stručnih zbivanja, o lovu


i lovnoj privredi, većim akcijama i kre


tanjima i si; 9) Uvesti će se godišnje


vrednovanje i posebno nagrađivanje


članaka, sastavaka i rubrika lista.izvršena je i reorganizacija Redakcijskog
odbora lista, odnosno izbor većeg
broja članova-uređivača iz redova istaknutih
suradnika i pretplatnika lista.
— U novi uži — RO su izabrani: prof. dr.
M. Androić (SF), prof. dr. D. Klepac
(ŠF), dr. N. Komlenović (Šum. inst. —
Jastrebarsko), ing. S. Tomaševski (Exportdrvo
— Zgb) i ing. S. Vanjković
(ŠG — Karlovac)
— U širi RO-terenski: Ing. D. Bartovčak
(Bjelovar), ing. Kisiček I. (Buzet), ing.
A. Frković (Delnice), ing. M. Simonović
(Dubrovnik), ing. K. Posavec (Gospić),
ing. I. Mrzljak (Karlovac), ing. M. Markanović
(Lipovljani), ing. K. Kožul (Osijek),
ing. S. Milković (Rijeka), ing. J.
Harapin (Sisak), ing. A. Pavlović (SI.
Brod), ing. V. Hilber (Senj), ing. Ž. Vrdoljak
(Split), ing. I. Pavuša (Varaždin),
ing. M. Cvitić i ing. T. Lucarić
(Vinkovci), ing. U. Trbojević (Podr. Slatina)
i ing. B. Tkalčić (Zadar)Međurepublički RO: Prof. dr. Stevan
Jovanović (Beograd), ing. Živko Kosir
(Ljubljana), prof. dr. K. Pintarić (Sarajevo),
sveuč. doc. dr. Rade Rizovski
(Skopje) i dr Dušan Vučković (Titograd).
— Dugogodišnje članove RO: prof. dr. R.
Benića, sveuč. doc. dr. S. Bertovića, ing.
Ž. Hajdina, ing. J. Peternela, prof. dr.
Z. Potočića i prof. ing. J. Šafara Savez
razriješuje dosadašnje dužnosti i zahvaljuje
im na trudu i zalaganju oko uređivanja
Š. L.
ad
5:


— najavljuje se održavanje slijedećih
stručnih predavanja:
1. prof. dr. M. Antić (Beograd): Moderne
metode proizvodnje sadnica (30. I.
75), 2. ing. B. Cop: Donošenje JUS-a
šumskih proizvoda — sredstvo za sređen
je i poboljšanje poslovanja šumarstva
i drv. ind. i 3. ing. T. Peleš: Informacija
o našem drvetu na vanjskom
tržištu.
Tajnik:
(Dr N. Komlenović v. r.)
Predsjednik:
(Ing. S. Tomaševski v. r.)
Zapisničar:
(Ing. R. Antoljak v. r.)