DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 115     <-- 115 -->        PDF

4.
Nastaviti radove za proslavu 100 g. izlarne
edicije i prirediti je za tisak
a) dovršiti radove oko izdavanja jubilarne
edicije i prirediti je za tisak
b) formirati organizacijske odbore za
prosavu 100 g. izlaženja Š. L. i pravovremeno
započeti s pripremama.


5.
Osnažiti rad Saveza:
a) aktiviranjem rada terenskih šumarskih
društava
b) povećanjem broja pretplatnika i
snažnijom suradnjom u Š. L.
c) propagandom i popularizacijom
struke uz pomoć Šumskih gospodarstava,
šumarija, DIP-ova, Poslovnih
zajednica (PZ), Samoupravnih Interesnih
Zajednica (SIZ) i si.
d) jačanjem
izvora financiranja, izdavačkom
djelatnošću i si.


6.
Održati 87. god. skupštinu Saveza. Na
skupštini donijeti novi Statut Saveza
kao i nacrt Pravila, terenskih šumarskih
društava.
7. Već u 1975. g. započeti s pripremanjem
rukopisa:
a) Malog šumarskog priručnika-praktičara
b) Malog drv. ind. priručnika-praktičara


c) Adresara-almanaha
šumarskih i drv.
ind. inženjera i tehničara SRH uz
pomoć terenskih Šumarskih društava,
DIP-ova, Š. G. Šumarija i si.


8.
Nastaviti rad na denacionalizaciji Šumarskog
doma i izgradnji III kata.

potvrđuje se primitak stručnih publikacija
za stručnu knjižnicu Saveza: 1)
prof. dr. Z. Potočić — Ekonomika šumarstva,
skripta, Osijek 1965 (poklon
autora); 2) Šumarstvo Dalmacije, separat
iz Zbornika DIT-a, Split 1958 (poklon
ing. O. Piškorića) i 3) Dr S. Tomanić:
Racionalizacija rada pri sječi, izradi
i privlačenju drva, Zagreb 1947
(poklon autora).

Povodom skupštine SIT-šumarstva SR
Makedonije održane 18. XII. 1974. g. u
Skopju, Savez je brzojavno pozdravio
učesnike i zaželio uspjeh.
— Na skupštini ŠD-N. Gradiška, koja je
održana 18. XII. 1974. g. u Novskoj, izabran
je novi U. O. društva: predsjednik
ing. M. Markanović, tajnik ing. S.
Sitar i blagajnik Damir Bobinac.

Povodom 25 g. izlaženja časopisa »Drvna
industrija« i osnutka Instituta za
drvo — Zagreb, Savez je uputio pismene
čestitke svečarima.

Nakon upozorenja Elektre — Zagreb,
a u sporazumu sa stanarima »Šumarskog
doma«, Savez će pristupiti rekonstrukciji
dotrajalih elektro-energetskih
instalacija.


— Prihvaćen
je skraćeni izvještaj blagajnika
o financ. poslovanju Saveza kao i
o stanju prihoda i rashoda u 1974. g.
U komisiju za inventuru određuju se:
Antoljak, Z. Mott i K. Kršek.

Savez će odmah pristupiti tiskanju novog
izdanja »Tablica za kubiciranje
trupaca« u tiraži od 3.000 kom. (dosadašnje
zalihe tablica su rasprodane).

u financ. planu za 1975. g. treba osigurati
sredstva za nabavku kino i diaprojektora,
uređaja za ozvučenje dvorane
i si.
ad 3:usvojen je sadržaj rada i teze za konferenciju
za novinarstvo i RTV: 1) Značaj
i uloga šumarstva, drv. industrije
i industrije celuloze i paprira; 2) Osvrt
na sadašnju organizaciju šumarstva i
preradu drva te prijedlozi za čvršću
spregu; 3) Prijedlozi za užu organizacionu
povezanost proizvodnje, prerade,
prometa i bankarstva; 4) Mjesto i uloga
fakulteta i naučno-istraživačkih služ
bi u daljnjem unapređenju ovih djelatnosti;
5) Srednjeročne i dugoročne razvojne
mogućnosti šumarstva i prerade
drveta; 6) Mjesto i uloga Saveza IZ šumarstva
i prerade drveta u rješavanju
stručne problematike. Razrađene teme
prethodno će se iznijeti pred reprezentante
struke, radi usaglašavanja stavova.
O svemu ovome će ŠD i teren biti
detaljno obaviješteni i pozvani na raspravu
radi postizanja jedinstvenog gledišta
i stavova.
ad 4:Urednik je iznio sadržaj diskusija vođenih
na 10. proširenoj sjednici UO (17.
VI. 1974. g.) i prijedloge ing. Čopa iznesene
u njegovom pismu. Zaključeno je
da: 1) Savez i terenska ŠD trebaju i da
lje biti uporni inicijatori aktualnih te
ma i raspravljanja; 2) Stručnjaci operative
imaju bolje uspjelih radova i
podataka te postižu vrijedne stručne
rezultate, koje bi svakako trebalo objavljivati;
3) Znanstvene radove i rezultate
i nadalje će objavljivati ŠL, jer
i oni, itekako služe praksi i potrebama
operative. Uredništvo će ih objavljivati
ukoliko budu dostavljeni u sažetijem
i skraćenom obliku, pisani proredom
do najviše 15 stranica; 4) Znanstveni
članci trebaju u zaključku sadržavati
poruku kako da operativa pristupi
primjeni i korišćenju objavljenih
rezultata; 5) Uredništvo lista će nasto113