DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 114     <-- 114 -->        PDF


Povodom odlaska u invalidsku mirovinu
dosadašnje čistačice Milice Piljek
UO je zaključio da joj se u ime nagrade
(čl. 17 Samoupravnog sporazuma)
preda nagrada u iznosu od 280 000 SD
i prikladan poklon u vrijednosti od
30.000 SD. Sve ovo biti će joj uručeno
na »Šumarskom četvrtku«.

UO odredio je radno vrijeme za administrativno
osoblje Saveza: od 7-15 s., i
četvrtkom od 7-20 s. (dan »šumarskog
četvrtka«). Subotom uprava Saveza ne
radi.
— Povisuju se OD namještenicima Save
za za 20% od dosadašnjeg. Povišenje
se primjenjuje od 1. IX. o. g.

Novoprimljenoj čistačici K. Kršek određuje
se mjesečni OD u iznosu od
161.000 din.
Tajnik:
Dr N. Komlenović v. r.
Predsjednik:
ing. S. Tomaševski v. r.
Zapisničar:
ing. R. Antoljak v. r.


Zapisnik


13. sjednice U. O., koja je održana 21. 01.
1975. g. u 18 s. u društvenim prostorijama
Šumarskog doma, Mažuranićev trg 11.
Pristuni:


Brkanović, Delajković, Komlenović, Milinović,
Mudrovčić, Prpić, Tomaševski, Vanjković,
Goger i Antoljak.


Ispričani:


Blažević, Igrčić i Horvatinović.


Dnevni red:


1.
Uvodna riječ i izvještaj predsjednika o
stručnim i društvenim zbivanjima
2.
Izvještaj tajnika i blagajnika
3.
Konferencija za štampu i RTV
4.
Nova fizionomija Š. L. i izbor novog
Redakcijskog odbora: izvještaj urednika
5.
Razno
ad
1:Sjednicu je otvorio prdsjednik ing. S.
Tomaševski, pozdravio prisutne, a napose
kooptirane članove: ing. Delajkovića
i ing. Milinovića.

Savez se priključuje čestitkama na odlikovanjima
šumara, koja je podijelio
predsjednik SFRJ J. B. Tito. Odlikovanja
su dobili: ing. A. Lovrić, ing. D.
Tonković, ing. S. Horvatinović, ing. D.
Bedžula, ing. I. Matošević, ing. Z. Koščević,
ing. I. Boreković, ing. A. Pavlović,
ing.M. Vasung, Dj. Lužaić i M. Sučić.Radovi oko organiziranja Poslovne zajednice
šumarstva, drv. ind. i trgovine
drvom nastavljaju se. Poslovi oko donošenja
Zakona o šumama SRH čekaju
na konačno formiranje poslovne
zajednice.

U cijelosti se prihvaćaju zaključci doneseni
na 12. sjednici UO, koja je održana
12. XI. 1974. g. i nije imala potreban
kvorum za donošenje pravovaljanih
zaključaka.
ad
2:Povodom 30 godišnjice osnivanja i rada
SIT - Jugoslavije predloženi su za odlikovanja:
prof. dr. Z. Potočić, prof. dr.
M. Androić, ing. B. Čop (iz Zagreba),
ing. Z. Špoljarić (SI. Brod) i ing. S.
Vanjković (Karlovac).

Savez će predložiti Savjetu za naučni
rad SRH da se nagrada za životno djelo
dodijeli prof. dr. Z. Vajdi (ŠF-Zagreb).

Potvrđuje se primitak referata: Suma
kao činilac zaštite i unapređenja čovjekove
okoline, kao i poziv na savjetovanje
u Beogradu (23. XII. 1974).

za 1. Konferenciju SIT-Hrvatske: »O
tehnološkom razvoju SRH«, ing. I. Kuzmanić
dostavio je svoj referat i sažetak
ovoga prikaza.

Savez se obratio na Savjet za naučni
rad SRH i — u vezi raspisanog natječaja
— zatražio financ. pomoć za izdavanje
Š. L., zatim za aktivniji stručno-
društveni rad, kao i za najavljeno
savjetovanje: Uloga šuma i šumske vegetacije
u odnosu na naš Jadran i za
štitu čovjekove okoline.

Zajednica za financiranje usmjerenog
obrazovanja u šumarstvu i drv. inđ.
SRH odobrila je Savezu financijsku
pripomoć, kao svoj doprinos Savezu za
izdavačku djelatnost i radove oko popularizacije
struke i obrazovanje stručnih
kadrova.
Plan rada za 1975 godinu:


1.
Organizirati Konferenciju za štampu i
RTV u III/IV mj. o. g.
2.
Sudjelovati na 1. konferenciji SITH-a:
Tehnološki razvoj SRH, koja će se održati
u IV/V mj. o. g.
3.
U suradnji sa Šum. fakultetom održati
Savjetovanje: Uloga šuma i šumske
vegetacije u odnosu na naš Jadran i
zašitu čovjekove okoline.