DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 112     <-- 112 -->        PDF

jim tako i mlađim šumarskim inženjerima,
ne samo po imenima profesora nego
i po predmetima iz toga doba.
Zbog toga i to ovdje iznosimo. U
navedenim školskim godinama bili su ovi
profesori i pripadajući predmeti: BOHNIČEK
dr. Stjepan (viša matematika), B0ŽIČEVIĆ
dr. Juraj (deskriptivna geometrija),
ŠOLAJA dr. Bogdan (opća kemija,
šumsko-kemijska tehnologija), ŠUKLJE dr.
Fran (petrografija, geologija j klimatologija),
PREJAC dr. Milivoj (teorijska mehanika),
NEIDHARD dr. Nikola (terensko
crtanje, niža geodezija), BELOBRK dr.
Josip (privatno pravo, upravno pravo,
nacionalna ekonomija, financijska znanost),
GRACANIN dr. Mihovil (nauka o
tlu), PETRACIC dr. Andrjja (dendrologija,
uzgajanje šuma), ŠKORIĆ dr. Vladimir
(šumarska entomologija, šumarska fito-
patologija, anatomija drvlja, obrana šuma),
FLOGL inž. Stanko (tehnička i građevna
mehanika, izgradnja šumskih pro-
metala),FANTONI inž. Rajmond (opće i
šumarsko strojarstvo, elektronika), UGRENOVIĆ
dr. Aleksandar (uporaba šuma,
šumska industrija i trgovina), SETINSKI
inž. Viktor (vodno graditeljstvo, učvršćivanje
tla i uređenje bujica), JUŠIĆ inž.
Pavao (opće zgradarstvo), LEVAKOVIĆ dr.
Antun (dendrometrija), HERGULA dr. Božidar
(šumska i lovna zoologija), GRUNWALD
inž. Josip (lovstvo), NENADIČ dr.
Đuro (uređivanje šuma, računanje vrijednosti
šuma i šum. stat.), SIGNJAR dr R.
(statistika) i STEFANOVIC dr. Jovan
šumski i lovnj zakoni).


Od svih navedenih profesora danas sr
živi ( i žive u Zagrebu) profesori: FLČGL,
GRACANIN i NEIDHARD.


Ovaj sastanak, za mnoge učesnike prvi u
4 decenije nakon studija, bio je srdačno
pozdravljen. Zbog proteklog vremena i izgubljenih
osobnih kontakata sastanak je
obilovao mnogim veselim zgodama, napose
u prepoznavanju, evociranju brojnih
uspomena na studentske dogodovštine iz
tadašnjeg života, sa predavanja, vježbi, ispita
i si. Posebni su dar sjećanja pokazali
inž. Drndelić i inž. Goger.


U srdačnoj su se atmosferi nastavile
priče i na zajedničkom ručku u Palace —
hotelu, od kuda su se učesnici u popodnevnim
satima razišli, sa jednoglasnom
željom da se opet sastanu kroz koju godinu.


Ovom prilikom Inicijativni odbor sa
svim učesnicima sastanka izražava svoju
zahvalnost Savezu ITŠDI Hrvatske u Zagrebu
što im je omogućio korištenje svojih
prostorija i potrebnih rekvizita za dopodnevnu
sjedeljku. Ž. Hajdin


ZAPISNIK


11. sjednice UO, koja je održana 24. 09. o.
g. i proširena sa članovima NO Saveza.
Prisutni:


E. Bregar, D. Brkanović, V. Igrčić, N.
Komlenović, T. Krnjak, B. Mačešić, A.
Mudrovčjć, B. Prpić, S. Tomaševski, S.
Vanjković i R. Antoljak.
Ispričani:


M.
Blažević, S. Horvatinović i Z. Potočić.
Dnevni red
1.
Otvorenje sjednice, stručna zbivanja
i dr.
2.
Izvještaj tajnika, urednika i blagajnika
o radu od VI—IX/74.
3.
Statut SIT-Jugoslav]je: javna rasprava
4.
Razno
ad
1:Sjednicu je otvorio ing. S. Tomaševski.
Kraćim govorom komentirio je iznenadnu
smrt kolege i blagajnika UO ing.
Zvonimira HRENA, v. stručnog suradnika
Instituta za drvo. Ustajanjem i
šutnjom odata je preminulom članu
UO posljednja počast! Slava mu i
hvala!

Stota obljetnica organiziranog šumarstva
bilogorsko podravske regije (1874-
1974) svečano je proslavljena u Bjelovaru
1. 09. o. g., kojoj su prisustvovali
predstavnici Saveza ing.. S. Tomaševski,
ing. D. Brkanović i ing. R. Antoljak.
Organizatori proslave predali su Savezu
zlatnu plaketu, kao priznanje i doprinos
za rad na unapređenju šumarstva
i uspješnu suradnju.

Šumarsko društvo Karlovac i Ogulin
održali su godišnje skupštine ŠD i obećali
aktivniji rad na okupljanju šumarskih
i drvnoindustrjjskih inženjera i
tehničara svojega područja. Na skupštini
u Karlovcu Savez je zastupao ing.
R.
Antoljak.

Na savjetovanju o društveno-ekonomskom
položaju šum. i drv. ind. sa osvrtom
na sprovođenje ustavnih odredaba
i postavki, koje je održano u Strugi
— Ohridu 14. 09. o. g., sudjelovalo je 6
predstavnika struke iz SRH. Prema
riječima ing. V. Igrčića tajnik SPK ing.
M. Sučev iznio je poznatu stručnu
problematiku, koja je i dalje ostala
otvorena. Rješenja se vjerojatno otežu
radi težine same materije. Zaključci sa
ovoga savjetovanja naknadno će biti
dostavjeni.
— SITŠID-Jugoslavije dostavio je radnim
organizacijama šumarstva i drv. industrije
SRH u oči ovoga savjetovanja