DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 110     <-- 110 -->        PDF

dustrijskim poduzećima, đacima srednjih
šumarskih i drvno-ind. škola, studentima
Šumarskih fakulteta, kao i svima onim
radnicima koji vrše premjer i izračunavaju
kubni sadržaj izrađenih trupaca
(klada). Cijena tablica s poštarinom iznosi
35 dinara.


ROBA ZA ROBU — UVOZ ZA IZVOZ


Naš najveći platni deficit u razmjeni s
inozemstvom prošle je godine iznosio 1,2
milijarde dolara. U siječnju o. g. privreda
Jugoslavije je izvezla robe za 414,2 milijuna
dolara, a uvezla za 678 mil. dolara.
U ovom času sve je teže prodati za
novac i istodobno se boriti protiv sve
agresivnije konkurencije. U svijetu općeg
nepovjerenja posve je otkazao monetarni
i valutni sistem. Neodrživo je stoga, da
mi iz SR Njemačke, Italije i Austrije uvozimo
3—4 puta više robe, nego što je
tamo izvozimo. Sve ovo zahtjeva novi način
ponašanja: robu za robu i vezanje
uvoza za izvoz! Postoje mnoge ponude
našoj zemlji: Španjolska, Francuska, Grčka,
Žaira, Libija i dr. i nude ono što imaju,
a mi ono što mi imamo . . .!


IN MEMORIAM AMICIS


U ime Saveza inženjera i tehničara šumarstva
i drv. industrije Hrvatske bilježimo
i opraštamo se od kolega, koji su
umrli i pokopani u vremenu od 15. 12.
1974—30. 04. o. g.: ing. Zdravko Jerbić
rođ. 1987) umro u Zagrebu 25. XII. 1974 g.
ing. Veljko Jurdana (1924) umro u Lovranu
2. I. o. g., šum. tehn. Milan Ančić
(1931) umro u Beogradu u III. o. g., ing.
Josip Benić (1902) umro u Titovom Uzicu


24. III. o. g., ing. Živko Panjkota (1915)
umro u Zagrebu 1. IV. o. g., ing. Mato
Markanović (1933) umro u Zagrebu 3.
IV. o. g., ing. Vilko Peić (1927) umro 10.
IV. o. g. u Novoj Gradiški, šum. tehn.
Franjo-Braco Landikušić (1916) umro u
Zagrebu 18. IV. o. g., ing. Vlado Mutak
(1913) umro 28. IV. o. g. u Zagrebu i ing.
Šumsudin Hasandedić (1907) umro 10.
III. o. g. u Sarajevu. Sa znatnim zakašnjenjem
bilježimo i smrt ing. Alberta
Metza (1893), koji je umro 6. III. 1972. g.
u Italiji. Neka im je slava i hvala!
JEDAN ČOVJEK — JEDAN OUR!


Poslovođa poduzeća za namještaj i dekoracije
»Novi dom« iz Beograda Radenko
Novaković tražio je od Ustavnog suda
da se on sam konstituira kao — OOUR!
Radenko — OOUR!


ŠUMAR — NOGOMETNI TRENER!


Ing. Mirko Bazić je čovjek, koji je uspio
pomaknuti zagrebački Dinamo s centra
prvoligaške nogometne tablice u šes


naesterac; Rođen je 1938 g. u M. Trojstvu
kraj Bjelovara. Pravi je nogomet počeo
igrati tek kad je 1958 g. stigao do
Zagreba i upisao se na ŠF. S diplomom
šum. inženjera zaposlio se je u Senju i
zaigrao u senjskom »Nehaju«. Opsjednut
nogometom — kako sam kaže — napustio
je zaposlenje i krenuo za Bos. Gradišku,
gdje je trenirao juniore i istodobno
u Zagrebu završava Višu trenersku
školu. Vratio se u Dinamo i s uspjehom
ga vodi već treću godinu. Međutim kod
Dinama ostaje još 2 godine, a onda . . .
do viđenja! U mladosti je pisao pjesme,
a i sada ga ta muza nije napustila. Razmišlja
i skanjuje se, da uz trenersku dužnost,
završi psihologiju. Makar je izjavio
u VUS-u, da ga šumarstvo »ama baš nimalo
ne zanima« — vidjeti ćemo — naš
Je!


HORTIKULTURA 1/75


Ovaj hortikulturni časopis (Split) donosi
članak arh. S. Klaića: Iz prošlosti
parka Mokrice (na međi Hrvatske i Slovenije)
— povijesne crtice o ovome veoma
vrijednom parku u neposrednoj blizini
Zagreba. U istom broju prof. ing. O.
Piškorić iznosi: Procjena vrijednosti na
parkovima i drugim površinama. U ovom
kratkom, praktičnom prikazu »Odluke o
smjernicama za obračun vrijednosti odraslih
stabala«, koju je donijelo Vijeće
grada Frankfurta na Odri, ing. Piškorić
upućuje i predlaže način primjene ovih
smjernica i naknade vrijednosti ozlijeđenih,
posjećenih ili uništenih dendroflornih
elemenata na spomenutim objektima.