DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 11     <-- 11 -->        PDF

KOMPARATIVNA STUDIJA VREMENA
KRONOGRAFSKOM I MULTIMOMENTNOM METODOM
PRI SJEČI I IZRADI DRVA*


Dr. SIMEUN TOMANIĆ, Zagreb


UVOD


Pri sječi i izradi drva vrše se mnogobrojna mjerenja vremena rada
radnika. Cilj tih mjerenja je unapređivanje metode rada, usavršavanje alata,
utvrđivanje strukture radnog vremena, utvrđivanje normi za pojedine
radove, radno-fiziološka proučavanja rada, i dr. Pri tom se koriste razne
metode studije vremena. U primjeni su najčešće kronometrijske i statističke
metode.


Budući da se pri snimanju rada radnika na sječi i izradi drva koriste
kronografska (najčešće) i multimomentna (rjeđe) metoda, odnosno kombinirano
istodobno obadvije te metode, ukazala se potreba da se komparativno
prouče rezultati dobiveni pri takvim snimanjima. Taj problem važan
je iz više razloga: obujam radova ina studiju vremena pri -sječi i izradi drva
je veliki; na tim snimanjima radi veliki broj snimatelja; takva snimanja su
dugotrajna, mukotrpna i skupa; rezultati snimanja moraju biti precizni i
točni. Zbog toga je važno poznavati prednosti i nedostatke kao i prikladnost
pojedinih metoda studije vremena. Time se može znatno olakšati, utočniti
i pojeftiniti snimanje rada na terenu.


Zadaća ovog istraživanja je da se — primjenom obadviju navedenih
metoda studija vremena na isti rad, pri istim faktorima rada — utvrdi potrebni
broj mjerenja za projektiranje konkretnih tehničkih normi vremena
za sječu i izradu drvnih sortimenata uz dstu vjerojatnost i preciznost dobivenih
rezultata.


1. OPIS FAKTORA RADA
a) Predmet rada


Za snimanje rada na terenu izabrali smo čistu bukovu sastojiinu u 38.
odjelu gospodarske jedinice »Gumjera« na području šumarije Srbac. U
sastojim je bilo 105 stabala po hektaru. Sastojina je posječena čistom sječom.
Prsni promjer stabala iznosio je od 15 do 128, odnosno prosječno 38,5


* Referat o tom radu održao je autor na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji
o kompleksnoj racionalizaciji šumskog gospodarstva i prerade drva u Zvo


lenu (CSSR) od 12. do 14. IX 1972. godine


9