DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 107     <-- 107 -->        PDF

deći govornik je rekao: . . . Minuli rad
treba precizno definirati ili potpuno izbaciti,
jer neki očekuju minuli rad na
bazi nerada. Što se pak tiče limita —
smatra govornik — da je diskusija o
njemu isforsirana, jer ni dosad nisu postojali
limiti za rad koji se mjeri (D.
Plašć). Dalje se govorilo: . . . Najveći
rast OD posljednjih godina imali su radnici
s nižim kvalifikacijama, dok je kod
stručnjaka — koji nisu bili stimulirani
na inicijativu, na stvaralaštvo — došlo
do povlačenja, jer nisu mogli biti plaćeni
iznad limita. Govornik je naglasio
kako se treba zalagati za veće OD, ali na
bazi uvećane produktivnosti, većeg dohotka,
unapređivanja proizvodnje i bolje
ekonomije rada (L. Bročilo).


ZAKON O ORUŽJU!


Pod konac 1974 g. objavljen je Zak. o
nabavljanju, držanju i nošenju oružja u
NN br. 54/74. Prvi stavovi općih odredaba
definiraju naziv »oružje«: vatreno,
zračno, rasprskavajuće, plinsko i hladno
oružje, zatim naziv »municija«: meci, patrone,
čahure, upaljači, zrna, sačma i barut.
Zakon tumači izraze: lovačko, sportsko
i trofejno oružje. Općinske uprave
izdaju odobrenja za nabavku oružja. Odobrenje
se neće izdati: maloljetnicima,
zaostalim i duševno bolesnim, kažnjenim
za određeni prekršaj, osuđenim za krivično
djelo i si. Zračno oružje cal. 4,5
mm mogu nabavljati samo u sportske
svrhe osobe iznad 16 godina i ako su članovi
streljačkih organizacija. Za držanje
i nošenje oružja potreban je Oružni list,
dok za držanje trofejskog oružja samo
odobrenje. Zabranjeno je upotrebljavati
i nositi trofej, oružje, kao praviti i držati
municiju. Bez odobrenja se može
nabavljati i držati staro oružje: puške,
sablje, mačevi i si., koje ima umjetničku
i povijesnu vrijednost ili čini dio narodne
nošnje.


I DRVNA INDUSTRIJA LISTA


— POTEŠKOĆAMA!
Iznosimo situaciju u drv. industriji
Hrvatske: osjećaju se znatne poteškoće
u plasmanu i izvozu piljene građe. Proizvodnja
i zalihe rastu, dok plasman rapidno
opada. Skladišta talijanskih tržišta
su puna robe. Traži se jasen i lipa!
Zapad. Njemačka i Francuska su bacile
na tržište jeftinu robu slabije kvalitete.
Kupci pokušavaju oboriti dosadašnje cijene,
uz razne makinacije, a izvoznici su


prišli sniženjima cijena čak i do 30%>.
INA, Generalturist i radne zadruge pojavljuju
se poodavno kao nakupci, konkurencija
i izvoznici!? A mjere, koje su
već u toku: žurno se ispituje plan sječe
bukovine, da ga se snizi i zamjeni sječom
ostalih tvrdih liščara. Hrast rezati
klasičnim načinom. Kroz finalnu preradu
plasirati što više hrasta i jasena. Intervencijom
PK — Jugoslavije pokušati
će se postići plasman robe na istočno
tržište. Šumarstvo se treba suzdržati od
povišenja cijena pilanskoj oblovini, i uskladiti
obujam i strukturu svojih sječa
s potrebama tržišta odn. smanjiti sječu
bukovine, a povisiti sječu hrastovine i
ostalih tvrdih liščara. Bukovinu pariti i
slagati, jer otpada njezina dosadašnja
prodaja »ispod« gatera. Iako je usitnjenost
banaka velika smetnja, treba pronaći
nove kredite za uskladištene zalihe.
Exporteri se moraju udružiti s proizvodnjom
(u toku je!). Ponovno analizirati i
proučiti svjetska tržišta drvetom. Tražiti
smanjenje stope poreza i doprinosa!


ZA BUDUĆE UMIROVLJENIKE!


Skupština Zajednice mirovinskog i invalidskog
osiguranja radnika Hrvatske


— u NN br. 12/75 — objavila je Odluku
o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje
OD iz prijašnjih godina
prema razini OD iz 1974 g.:


O D u god.
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
valor, koef.
362,0
315,7
290,1
250,8
209,1
167,8
142,5
125,9
II.
1961
1962
1963
1964
1965
1174,5
1059,6
894,2
698,9
500,8


DRVOTEHNIKA USA


Na proljetnom zagrebačkom velesajmu,
koji je održan 21—27. IV o. g., sakupilo
se oko 1.550 izlagača iz 28 zemalja. Veliko
priznanje ZV značio je i pristup privrednika
iz inozemstva. Tako je Ministarstvo
trgovine USA organiziralo izlož