DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1975 str. 106     <-- 106 -->        PDF

da inspekcija treba raditi preventivno,
a ne represivno i nalaziti se u proizvodnji
i poslovanju sa šumskim fondom, a
ne u sferi razmjene i potrošnje. Nužno
je uskladiti rad sa svim progresivnim
nastojanjima radnih organizacija u šumarstvu.
Teškoće u određivanju granice
dokle bi šumarska inspekcija smjela djelovati,
a da istovremeno ne bude anahronizam,
nastaju s respektiranjem uopćene
zakon, podloge »ne smije se smanjivati
vrijednost šumskog fonda«. Međutim
»granica je tamo gdje se razilaze
kratkoročni interesi šumske privrede s
općedruštvenim interesima fundamentiranim
Ustavom«. Potreba šum. inspekcije
će se smanjivati ovisno o intenzitetu
stimuliranja rada na obnovi i regeneraciji
šuma u šumsko-privrednim organizacijama,
kao i o spoznaji vlasnika šume
o potrebi racionalnog gospodarenja.


ZAKONI O JAVNIM CESTAMA


Upoznajemo motorizirane šumare i drvarce
s nekim odredbama ovoga zakona,
koji je objavljen u NN br. 53/74. Ceste
se dijele na magistralne (međunarodna
cesta i javne ceste, koje povezuju gradove
i važnija privredna područja), zatim
regionalne (povezuju priv. područja
ili više općina) i lokalne (povezuju sela
i naselja). Radi korišćenja, održavanja,
rekonstrukcije, izgradnje i upravljanja
korisnici osnivaju SIZ-ove za ceste na
nivou republike, regionalne i lokalne (čl.
12—44). Sredstva za održavanje, rekonstrukciju
i izgradnju osiguravaju se naknadama.
Stope amortizacije javnih cesta
i objekata su: 6"/o za gornji makadamski
stroj, 2"/o za suvremeni, l,2´°/o za kamene
i betonske mostove, 2"7o za čelične, 14´°/»
za drvene i ostale mostove. Magistralna
i regionalna cesta ima suvremeni kolnički
zastor, a lokalna tucanički. Čl. 91—95
zakona govori detaljno o dopustivom pritisku,
opterećenju, kolničkom zastoru,
saobraćajnim trakama, širinama bankina
i dr. Vozila koja se služe javnim cestama
moraju imati: kotače s napuhanim
gumama, gusjenice s ravnim oblogama,
ne smiju prelaziti 10-tonski pritisak
po jednostrukoj osovini, 16 tona po
dvostrukoj odnosno dozvoljen je osovinski
pritisak po kotaču od 5 tona, dok
vlastita težina i tovar ne smiju biti teži
od 40 tona.


IZ »NAŠE PRAKSE«


Ekonomist-novinar B. Mejovšek iznosi
u Vjesniku u članku »Ulje na vatru inflacije
« slijedeće: Organizacija udr. rada


nabavila je sirovinu i počela proizvodnju.
U međuvremenu su sirovine poskupile!
Kad je trebalo prodavati gotove
proizvode u cijenu proizvoda je zaračunato
ovo novo poskupljenje, pa je OUR
ostvario veći dohodak, veći za razliku
cijene sirovina! Stvoreni dohodak RO je
podijelila po uhodanim ključevima raspodjele:
OD, fondovi i zajednička potrošnja.
I ispalo je .. . za predviđeni novi
proizvodni ciklus nema dovoljno . . .
obrtnih sredstava! Sad dolazi plač: kriva
je inflacija, troškovi, banka, premalena
emisija novca, a na krivo ponašanje
raspodjele se »zaboravilo«. Međutim
ono što je inflacija na jednoj strani uzela,
dala je na drugoj strani. A to radna
organizacija nije uzela u račun. Ništa nije
lakše ni radnim oragnizacijama na terenu
gdje troškovi danomice rastu, a
cijene su njihovim proizvodima administrativno
zamrznute, kao i onima gdje
tržište finalnom proizvodu ne priznaje
višu cijenu. Međutim ako se obrtna akumulacija
u svaki novi ciklus vraća umanjena
za onoliko koliko ju je nagrizla
inflacija ili se »neoprezno« podijelila za
druge oblike potrošnje. Tako se troše
društvena sredstva s kojima nije OUR
postupio kao dobar privrednik-gospodar
tj. da ih sačuvao i uvečao im vrijednost,
a ne smanjivao, pa sada od društva stalno
traži nova financ. sredstva i kredite!


KLJUČNO PITANJE


Prema Vjesniku prenosimo neke konstatacije
i izjave s proširene sjednice
Predsjedništva CK SKH, koja je održana
početkom travnja o. g. u Zagrebu, gdje
je vođena rasprava o društvenom dogovoru
za formiranje i raspodjelu dohotka
i osobnih dohodaka: . . . pristup na osnovi
jedinstvenog prosječnog dohotka po
uvjetno kvalificiranom radniku (UKR)
vodio je uprosječivanju dohotka i destimuliranju
borbe za veću produktivnost
rada i za veći dohodak. Tako se moglo
dogoditi da neke organizacije ostvaruju
iznadprosječne osobne dohotke, ali da ne
ostvare objektivno mogući nivo dohotka,
i obratno, organizacije s ispodprosječnim
dohotkom ostvarivale su objektivno najveći
dohodak, ali su imale niže OD od
prosjeka privrede (M. Baltic). Nadalje je
iznesena ocjena . . . dosadašnji samoupravni
sporazumi nisu prihvaćeni od
radnika i da su radnici ili pasivni ili u
opoziciji prema samoupravnim sporazumima,
jer nisu sudjelovali u njihovom
donošenju i jer ih shvaćaju kao uplitanje
države u raspodjelu (A. Jukić). Slije