DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 88     <-- 88 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


Boletin de la Estaciön Central de Ecolo


gia br. 3, Madrid, 1973. donosi:


Nicolas , J. J.: Gljive gomoljike


Proizvodnja gljiva gomoljika u Španjolskoj
predstavlja znatno šumsko bogatstvo,
koje zahtijeva revalorizaciju nekih, sada
slabo rentabilnih šuma hrasta crnike u
sjeverozapadnom, središnjem i istočnom
dijelu Španjolske. Francuska treba za svoje
kulinarske proizvode, koje izvozi u cijeli
svijet 200-250 tona gomoljika, a proizvodi
svega jednu trećinu do jedne petine
svojih potreba, pa ostatak mora uvoziti iz
drugih zemalja ko što su Španjolska i
Italija. Cijene su trenutno visoke, a s vremenom
će i dalje rasti uporedo s porastom
životnog standarda u čitavom svijetu.
Opasnost od viška produkcije ne postoji.
Uzgoj gomoljike predstavlja dobru zaradu
za stanovnike najpasivnijih krajeva kao i
značajan izvor deviza za nacionalnu ekonomiju
zemlje. Zbog visoke cijene, koja
se u posljednje vrijeme penje do 3.100
peseta (cea 700 N Din) po kg, događa se
da neodgovorne osobe, u želji za što većom
zaradom, bezobzirno uništavaju ove
gljive, nanoseći tako ogromne štete privatnim
vlasnicima i zajednici. Takva situacija
zahtijeva zaštitu i unapređenje proizvodnje
gomoljika, koja bi se mogla svesti
na slijedeće:


a) uvođenje efikasnih propisa kojima
bi se reguliralo skupljanje, prodaju i izvoz
gomoljika, kako su to učinile Francuska
i Italija;


b) istraživanje i proučavanje vrsta koje
uspijevaju u Španjolskoj i ekoloških karakteristika
njihova habitata s osobitim
obzirom na vrste tala i biljne zajednice;


c) rezanje grana, čišćenje tla te inokulacija
spora u hrastovim šumama podesnim
za uzgajanje gomoljika po metodi
koju je s uspjehom upotrijebio talijanski
šumar prof. Mannazzi-Torini u pokrajini
Las Marcas;


d) propagiranje tehnike čuvanja i širenja
gomoljika;


e) pružanje tehničke i ekonomske pomoći
vlasnicima šuma koji se žele baviti
uzgajanjem gomoljika.


Ceb alios, A.: španjolske orhideje


Autor daje kompletan popis španjolskih
vrsta iz familije Orchideaceae, upotpunjen


podacima o tome tko je, kada i pod kojim
imenom opisao pojedine vrste.


Gomez Bustillo, M. R., Fernandez
Rubio, F.: Parnassius apolo (L.)
(Lep., Papilionidae) u Španjolskoj: bionomija
i geografsko rasprostranjenje


Autori revidiraju biološki ciklus i geografsko
rasprostranjenje leptira Parnassius
apollo (L.) na Iberijskom poluotoku,
navodeći i razvrstavajući 23 poznate rase
ove vrste, od kojih su 21 opisane iz domaćih,
a 2 iz francuskih biotopa, koje prodiru
u Španjolsku preko južnih obronaka
Pirineja.


Garcia de Viedma, M.: Dva nova
obilježja za razlikovanje Pissodes notatus
F i P. validirostris Gyll. (Col., Curculionldae)


Autor prikazuje u riječi i slici dva obilježja
koja je nedavno otkrio, zajedno s
Bevanom, a pomoću kojih se mogu
razlikovati adultni oblici Pissodes notatus


F. i P. validirostris Gyll. Te se razlike sastoje
u obliku, veličini i obojenosti ljuštica
na protoraksu, metepisternumu i metasternumu.
Braquehais, F.: Lovno stablo kao
integralni dio u borbi protiv šteta od Insekata
bušača


U radu se komentiraju rezultati postignuti
pomoću lovnih stabala protiv potkornjaka
Blastophagus destruens Woll., koji
je uzrokovao velike štete u nekim kulturama
borova Pinus pinaster i P. pinea na
jugu i jugozapadu Španjolske. Pomoću
lovnih stabala i prethodnog kemijskog
tretiranja napadnutih kultura postignuti
su veoma zadovoljavajući rezultati. Iznose
se zanimljivi podaci o vremenu obaranja,
najpovoljnijim promjerima, broju po hektaru
i trajanju privlačnosti lovnih stabala.


Treći sastanak radne grupe O. I. L. B.,


S. R. O. P. »Integralna borba u borovim
šumama Sredozemlja:
U Madridu je 12. i 13. ožujka 1973. održan
treći sastanak radne grupe »Integralna
borba u borovim šumama Sredozemlja
«. Svrha je sastanka bila da se prikaže
aktualno stanje populacija borovog
četnjaka u području Mora de Rubielos, te