DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 63     <-- 63 -->        PDF

NACIONALNI PARKOVI


MJESTO I ZNAČENJE NACIONALNIH I PRIRODNIH PARKOVA
U ZAŠTITI ČOVJEKOVE OKOLINE


JOSIP MOVČAN,


Nacionalni park Plitvička Jezera


Prošlo je preko stotinu godina otkako je utemeljen prvi nacionalni
park, Yellowstone. Od tog značajnog događaja pa do danas, na svim kontinentima,
u većini zemalja osnovani su brojni nacionalni parkovi. Pobuda za
ovaj značajni pokret izazvana je željom da se očuvaju prirodne vrednote
od osobitog značenja, koje su istovremeno predstavljale nacionalni ponos
zemalja osnivača. Ideja posebne zaštite prirodnih cjelina ili pojedinih biljnih
i životinjskih vrsta u mnogim zemljama nailazi na sve veći odjek.


Snažan industrijski razvoj dvadesetog stoljeća u nekim je zemljama
ubrzano otimao prirodi njezina prostranstva. Krajina je užurbano i nekontrolirano
mijenjala svoje obličje. U njoj su izrastali golemi gradovi, kopneni,
vodeni i zračni putovi, nicali industrijski giganti i prateća infrastruktura.
Regulirani su vodotoci, isušivanje močvare, nestajali šumski kompleksi,
a s njima zajedno brojne biljne i životinjske vrste. Takove promjene utjecale
su na klimu, a sve su više bile praćene nizom, za život čovjekaj negativnih
pojava. Zagađivana je voda, zrak i tlo. Buka i nemir uvukli su se u
sve pore života. Čovjek je ponovo počeo tražiti prirodu, ali je ona svakodnevno
uzmicala i ustupala prostor čeliku, betonu i asfaltu. Stoga nije
neobično da su visoko industrijalizirane zemlje krenule u akciju spašavanja
onog što se još spasiti dade, često praćenu mukotrpnim i skupim zahvatima.
U takovim zemljama rođena je ideja osnivanja novog oblika većih
zaštićenih prostora, u kojima život još nije poprimio drastični vid tehničke
civilizacije. U pojedinim zemljama različito imenovani, ali sa istovjetnom
namjenom izlučeni, parkovi prirode postali su jezgre zdravijeg života čovjeka,
pluća velikih gradova, zone mira, filteri atmosfere, utočište premorenih,
okrilje sportskih objekata, rekreacije, dnevnog i tjednog odmora.


Za razliku od nacionalnih parkova, u čijem okrilju se zaštićuju osobito
značajne i dobro sačuvane prirodne cjeline i njihov daljnji prirodni razvoj,
prirodni parkovi su znatno liberalniji oblik prostorne zaštite, u kojem
se nesmetano razvijaju one privredne djelatnosti koje su usklađene sa osnovnom
namjenom, ravnotežom prirode i estetskim kriterijem takove, djelomično
civilizirane, krajine.


Značajnu ulogu prirodnih parkova prihvatile su industrijski razvijene
zemlje kao dio razvojnog puta prema normalizaciji života modernog čovje
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 64     <-- 64 -->        PDF

ka. U nekima od njih, parkovi prirode već danas zapremaju više milijuna
hektara površine poprimajući karakter općenarodne akcije. Kriteriji za osnivanje
nacionalnih parkova u mnogim su zemljama bili, a još i danas su,
različiti, iako je definicija za nacionalne parkove donesena i od velikog
broja zemalja prihvaćena. Specifični uvjeti razvoja pojedinih zemalja uvjetuju
različiti put prema realizaciji ove velike zamisli, ali su ideje u suštini
istovjetne. Da bi se uskladila mišljenja i što brže realizirala zamisao, osnovana
je prošle godine Evropska federacija nacionalnih i prirodnih parkova,
u čije vodstvo je ušao i predstavnik Jugoslavije, dr Dušan Čolić , direktor
Republičkog zavoda za zaštitu prirode SR Srbije, u svojstvu potpredsjednika
Federacije.


U našoj zemlji posvećena je do sada pažnja osnivanju nacionalnih parkova,
iako su i drugi vidovi nastojanja u zaštiti prirode bili značajni. Prirodni
park kao pojam prostorne zaštite tek je u začetku. To je i razumljivo,
jer je kao fenomen dijete razvijenog industrijskog društva. I naše je
društvo nakon oslobođenja zemlje žustrim stopama krenulo tim putem. I
kod na« se sve više pojavljuju i pozitivne i negativne tekovine Anoderne
tehničke civilizacije. Uz opći rast životnog standarda sve više uzmiču prirodni
prostori i, uza sve prirodom dane ljepote, u našu životnu ^sredinu
prodire niz neželjenih pojava.


Zar nije nadošlo vrijeme da se i kod nas ´povede sveopća akcija za sistematizacijom
i klasifikacijom životnog prostora i zakonskim i organizacionim
definiranjem suvremenih oblika prostorne zaštite? Zaštite, koja će na
srazmjerno velikom teritoriju zaustaviti prodor nesmišljenih zahvata, čija
kratkotrajna i privredna korisnost ima najčešće uski lokalni ili čak ´individualni
karakter?
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Uzmemo li u obzir da u našoj zemlji svi zaštićeni objekti prirode zauzimaju
svega nekoliko stotina tisuća hektara, a da i ti objekti prirode
u mnogo čemu biju samotnjačku bitku za svoj status i opstanak, moći
ćemo ocijeniti od kojeg je značenja za sveopću zaštitu čovjekove životne
sredine baš ta akcija oko jedinstvenog, organiziranog pristupa rješenju pitanja
nacionalnih i prirodnih parkova Jugoslavije.


Nacionalni i prirodni parkovi su zelene oaze u civilizatorskoj pustoši.
Oni pružaju mogućnost znanstveno-istraživačkog praćenja prirode od rađanja
života do svih oblika čovjeku korisnih manifestacija. Odgajanju mase
u upoznavanju prirode, razvijanju zdravih odnosa prema vlastitoj okolini,
upoznavanju ranijih oblika života, razvijanju osjećaja za ljepotu prirodnih
oblika i stvaranju pobuda za kulturno i umjetničko djelovanje. Njihova rekreativna
i zdravstvena uloga od neprocjenjive je vrijednosti. Kretanje u
prirodi i šetnje, boravljenje na svježem zraku, izloženost suncu, pa i kiši,
vjetru i snijegu u zdravoj prirodnoj sredini — za mnogog je čovjeka davno
zaboravljena prošlost.


Savladavanje prirodnih prepreka, uspona, kamenja, žljebina, potoka,
igre u prirodi, sportovi i zdrav obrok bez neuroze sve je to niz naoko sitnih
blagodati preopterećnom čovjeku današnjice, koje će mu u skoroj buduć
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 66     <-- 66 -->        PDF

nos ti moći pružiti jedino nacionalni i prirodni parkovi. Oni će postati uzor,
stremljenje i čežnja u htijenju da se denaturalizirana uža okolina svakodnevnog
boravljenja i djelovanja ponovo približi prirodi.


Naši nacionalni parkovi većim su dijelom prebrodili temeljnu bitku
za likvidaciju fizičke eksploatacije prirodnih dobara. Oni koji to nisu uspjeli
i u kojima eksploatacione tendencije i dalje postoje u toj mjeri, da
je u njima primarni prirodni karakter ozbiljno narušen, vjerojatno će morati
prihvatiti status parka prirode. To će zadesiti i sada postojeće nacionalne
parkove čije prirodne i ostale karakteristike ne udovoljavaju zahtjevima
definicije nacionalnog parka ili kod kojih očuvanje prirodnog stanja
iz materijalnih i bilo kojih drugih razloga neće biti moguće.


Nacionalni park Plitvička jezera jedan je od najpoznatijih u Evropi, a
po osnovnim prirodnim karakteristikama to je prirodni objekt najviših
odlika. Ipak, i tom nacionalnom parku danas prijeti niz opasnosti. Prometno
geografski položaj tog parka, smještenog na raskršću putova iz Srednje
Evrope prema srednjem Jadranu i iz istočnog dijela zemlje prema gornjem
Jadranu, donio je u njegov najvitalniji dio pravu najezdu automobilskog
saobraćaja. Uz sve popratne pojave takovog stanja, koje ljeti više
liči na velegradsku sredinu, nego na mirni prirodni prostor, jedva je moguća
bilo kakva kontrola kretanja posjetilaca i prolaznika. Kako na prostoru
od nekoliko tisuća hektara još uvijek postoji privatni posjed, prometnoj
stihiji priključuje se i pritisak za intenzivnom izgradnjom, koja najčešće
ne zadovoljava najosnovnijim ambijentalnim propozicijama. U oskudici
srazmjerno velikih materijalnih sredstava potrebnih za rješenje nastalih
poteškoća, problem vremenom postaje sve veći i teži i — ako se uskoro
ne riješi — dovest će Plitvička jezera do nepopravljivih grešaka, zbog kojih
će se morati odreći statuta nacionalnog parka.


Kao zaključak ovog kratkog razmatranja nameće se slijedeće:


1.
Nacionalni i prirodni parkovi su od neprocjenjivog značenja za
zdrav život suvremenog čovjeka. Oni čine najvrijedniji dio njegove
životne okoline i stoga moraju biti svojina i briga zajednice.
2.
Na temelju općeprihvaćenih međunarodnih kriterija potrebno je
izvršiti vrednovanje svih prirodnih prostora i bogatstva u zemlji,
njihovu klasifikaciju i sistematizaciju i donijeti odgovarajuće mjere
i instrumente za zaštitu i održanje.
3.
Nacionalni parkovi i parkovi prirode treba da osnuju svoju interesnu
zajednicu i odgovarajuće stručne organe, koji bi u određenom
vremenskom razdoblju izradili prijedloge za kvalitetnije zakonsko,
prostorno, upravno, ekonomsko i društveno reguliranje njihovog
statusa.
Nacionalni i prirodni parkovi potreba su suvremenog čovjeka. Oni zavređuju
svaki napor koji će i nama i budućim pokoljenjima pružiti zdraviji
i sretniji život.