DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 108     <-- 108 -->        PDF

ING. ZVONKO HREN


Nemojte trošiti ruže ubave
Kiteći njima moj vječiti dom
Recite samo: »Dosta je slave -
Vjeran je bio narodu svom«


Đ. Jakšić


Dana 17. rujna 1974. god. umro je u Zagrebu Zvonko Hren, dipl. ing.
šumarstva, viši stručni suradnik Instituta za drvo u Zagrebu i blagajnik
Saveza šumarskih društava SRH. Rodio se 27. travnja 1924. u Zagrebu, gdje
je 1943. god. završio gimnaziju, a 1956. god. Poljoprivredno-šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu. Od 7. II. 1957. god. do 1. IV. 1960. službenik
Šumskog gospodarstva »česma« Bjelovar. Do 1. XI. 1969. u šumskojprivrednom
poduzeću »Mojica Birta« Bjelovar, a iza toga u Institutu za drvo, gdje
je ostao do svoje prerane smrti. Godine 1971. upisao je postdiplomski studij
na Šumarskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu iz područja »Organizacija
proizvodnje u tvornicama furnira i šperploča«.


Ostavio nas je iznenada, tiho, skromno i nenametljivo. I u tom svom
posljednjem času nije želio biti nikome na teret. Umro je sam, kao što je
sam i živio, uvijek spreman drugome pomoći, ne očekujući nikakav uzvrat.
Nikoga nije bilo uz njegovo uzglavlje, da ga primi za ruku, »da mu u zadnjem
času pomogne preskočiti strah, da ode tamo gdje su otišli oni što
ušli su u mrak«. (J. Sajfert).


Umro je najboljoj muževnoj dobi, a mogao je svojim radom još mnogo
koristiti svome narodu, šumarskoj struci i svojoj obitelji. Do zadnjeg časa
bio je vrijedan, pun ambicija i neumorne volje za svaki rad. Sin radnika


— svoj život je podredio radu. Rad je bio njegova živa potreba i jedina
životna radost. Bio je čovjek rada bez predaha, rada smišljenog i stvaralačkog.
Znao je rad ne samo organizirati već i izvršiti, uvijek točan, uredan
i savjestan. Obdaren izvanrednim svojstvima duha, bio je živi leksikon
mnogih znanja, koja je uz to i kritički studirao. Malo je šumara, koji su
580
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 109     <-- 109 -->        PDF

tako u tančine -poznavali probleme svoje struke. Njegova ambicija, energija
i ljubav prema radu nisu poznavale ni granica ni zapreka. Svakom
zadatku pristupao je naučno i s vrlo velikom marljivošću. Kao stručnjak
pokazao se uvijek na svom mjestu bez obzira i na najteže zadatke, koje je
staloženim rasuđivanjem i neobičnom bistrinom uma rješavao redovito i
s uspjehom. Uvijek je nalazio vremena, da piše o stručno važnim pitanjima
šumarske privrede. Bogato snabdjeven vlastitom knjižnicom, pratio je
redovito i stalno šumarsku literaturu s raznih jezičnih područja, a uz to
je bio dobro verziran u dnevnim stručnim pitanjima. Odličan stilista i dobar
poznavalac jezika, uvijek je pisao jasno, koncizno i s puno razumijevanja.
Svuda gdje je službovao, ostavio je vidne tragove svoga rada.
Njegov će se rad teško dostići, a još teže nadoknaditi.


Kao što je bio vrstan radnik, bio je nježan sin i brat, vanredan i iskren
drug i prijatelj, prema svakome ljubazan i do krajnosti pažljiv. Malo
je ljudi, koji bi po ispravnosti svog značaja i prirođenoj prijatnosti tako
lako sticali prijatelje, štovatelje i naklonike. Do´krajnosti iskroman i pošten,
nikada nije koristio svoje prijateljske veze, već je uvijek sam rješavao svoje
probleme, nepovijene kičme, široka srca i vedra duha. Daleko je bio od
toga da ikome učini, pa i nesvjesno i najmanju nepravdu, ne samo djelom
nego i rječima. O njemu kao čovjeku i radniku govore sa dubokim
poštovanjem, ne samo njegovi prijatelji, nego i oni koji se nisu slagali s
njegovim gledanjem na struku i život. Koliko je bio obljubljen i poštovan,
vidjelo se i na njegovom ispraćaju. Veliki broj drugova, kolega i prijatelja
ispratilo ga je na posljednjem putu. Duboko sam uvjeren, da su svi oni
koji su ga poznavali s najvećim bolom požalili njegovu preranu smrt, tim
bolniju što ga je zadesila tako iznenada. »Uporedo smo rasli, ko grane duba
dvije i snivali smo skupa o rodu zlatne sne« (A. Šenoa). Bio mi je stariji
brat, uvijek svijetao primjer čovjeka i radnika, zaljubljenog u život.


»U njegovom izmučenom srcu koliko je vatre buktalo
Samo tren prašine ostaje od sveg žara i pepeo od onog što je za vječnosti
plakalo« (V. Zavada).
Ostao sam nijem nad njegovim odrom.
»Nisam plako. Nisam. Zapanjen sam stao
U dvorani kobnoj, punoj smrti krasne —
A ti mi reče. Miruj. U smrti se sniva«. (A. G. Matoš).


Objavio je preko 30 stručnih i znanstvenih publikacija. Najvažnije su:


1.
Balans iskorišćenja sirovine u proizvodnji šperploča, Drvna industrija,
1970;
2.
Osvrt na ovogodišnji međunarodni Salon namještaja u Parizu, Drvna
industrija, 1971;
3.
Inovacije u drvnoj industriji (glava 2 šperploče, glava 3 Furniri), Drvna
industrija, 1971;
4.
Otpresci — nova vrsta proizvodnje i primjene vlaknatica, Drvna industrija,
1971;
5.
Savjetovanje o problemima prerade i upotrebnim mogućnostima drva
egzota, Drvna industrija, 1971;


ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 110     <-- 110 -->        PDF

6.
Tehnički centar za drvo Pariz, Drvna industrija, 1972;
7.
Normalizacija, kontrola kvalitete i ambalaža, Drvna industrija, 1972;
8.
Upotreba atomske energije za učvršćivanje pokosti kod oplemenjivanja
ploča, Drvna industrija, 1972;
9.
Održavanje kružnih pila, Drvna industrija, 1972.
10.
Završna obrada lakiranog pokućstva, Drvna industrija, 1972;
11.
Strojevi za obradu drva na ovogodišnjem Zagrebačkom velesajmu,
Drvna industrija, 1972;
12.
A. Denner: Osnovi i praksa marketinga, Drvna industrija, 1972;
13.
Razmatranja o novim standardima proizvodnje šperploča, Drvna industrija,
1972;
14.
Idejni program dugoročnog razvoja šumsko-drvnog kompleksa Južni
bazen, Zagreb, 1972 (studija);
15.
Usporedni rezultati proizvodnje i poslovanja tvornica ploča i furnira
SRH (1969—1970), Zagreb, 1972 (studija);
16.
Mogućnosti dugoročnog razvoja drvne industrije u SRH do 1985. godine,
Zagreb, 1972, studija;
17.
Neki primjeri i pouke iz drvne privrede Danske, Drvna industrija,
1973;
18.
Proizvodnja ploča iz smjese smeća i drvnih otpadaka. Drvna industrija,
1973;
19.
Rasprava o studiji: Mogućnosti dugoročnog razvoja drvne industrije u
SR Hrvatskoj do 1985. godine. Drvna industrija, 1973;
20.
V. N. Tonin: Ergonomija (Problem uvjeta ljudskog rada). Drvna industrija,
1973;
21.
Savjetovanje: »Uvjeti i efekti uvođenja predsušenja u preradi piljenog
drva. Drvna industrija, 1973;
22.
Osvrt na strojeve za obradu drva izložene u okviru proljetnog zagrebačkog
velesajma. Drvna industrija, 1973;
23.
Organizacija i financiranje izrade novog standarda za građevnu stolariju,
sa projektnim zadatkom istraživačkih radova. Rad za grupaciju
grad. stolarije pri PKJ., Zagreb, 1973;
24.
Neusklađenost cijena sirovine i gotovog proizvoda jedan od glavnih
uzroka teškoća proizvođača furnirskih ploča. Drvna industrija, 1974;
25.
Ph. Crubile, M. Esoudie, J. Calvignac i J. Ledoux: Sklopovi od lijepljenog
slojevitog drva. Drvna industrija, 1974;
26.
M. Lenkens, H. Ollmann i C. Wiebecke: Gospodarska važnost standardizacije
— osobito normiranja po DIN — za drvno industrijsku preradu.
Drvna industrija, 1974;
27.
H. J. von Maydell: šumska i drvna privreda Sovjetskog saveza, Drvna
industrija, 1974.
V.
H.