DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 99     <-- 99 -->        PDF

stovoj dragi (Mrkopalj), u Macelju-Lepoj
bukvi (Krapina), šumi Žutica (Kutina),
Opeki (Lonjsko polje), Repašu, Kutjevu,
Spaovi i Voziličima (Labin). Poljoprivredni
kombinati prate već duže vremena ova
kretanja insekata, pa će se ovaikova služba
zavesti kao stalna i u šumarstvu SRH.


TITOV FOND


Predlažemo radnim organizacijama šumarstva
i drv. industrije SRH: ŠG, Šumarijama,
DIP-ovima i dr. da se učlane
u Titov fond za stipendiranje mladih radnika
i radničke djece sa malenim primanjima.
U ovaj fond je učlanjeno preko


2.300 radnih organizacija na području
SRH. Stanje žiro-računa iznosi 55 milijuna
dinara. Prema utvrđenom Mjuču na
svaku će općinu godišnje otpasti 6—10
stipendija. Broj žiro-računa TF je: 60806-
652-1520 kod SDK — Beograd.
A-CENTRALE I OSTAVKA


Tjedni časopis za RTV Studio donosi
članak pod naslovom: Atomi i ribiči gdje
navodi neka evropska iskustva prilikom
izgradnje nuklearnih elektrana i kaže:
»zagađivanja što ih uzrokuju A-elektrane,
u usporedbi s onim zagađivanjem što dolazi
iz industrijskih pogona i (komunalnih
objekata, upravo su beznačajna« i dalje:
». . . rashladne vode reaktora A-elefctrana
čak obogaćuju (kisikom matičnu rijeku!
«, pa dalje: »Ne rnoramo se, dakle,
bojati ni za našu Savu.« Tako to navodi
Studio. Međutim zagrebački Večernji list
prenosi vijest AP-agencije iz Washingtona
od 28. IX. o. g. i donosi: »Oko 1/3 od
ukupno 52 nuklearna reaktora u SAD morati
će obustaviti rad kako bi se utvrdilo
da li su njihovi sistemi hlađenja potpuno
ispravni. To je saopćila američka komisija
za atomsku energiju.« Istodobno je
u ovom članku objavljena vijest o ostavci
jednog stručnjaka za pitanja sigurnosti
ireaktora u službi te (komisije Carla J.
Hocevara.« (vjerojatno porijeklom Slovenac).
Ovaj je inženjer izjavio da podnosi
ostavku jer smatra da javnost nije u dovoljnoj
mjeri upoznata sa »potencijalnom
opasnošću« atomskih električnih
centrala. On doslovno kaže:
»usprkos umirujućih uvjeravanja, koje
Komisija za atomsku energiju daje neobavještenoj
i neupućenoj javnosti, ostaje
nerješeno pitanje u pogledu sigurnosti
nuklearnih atomskih centrala, pitanja to


liko ozbiljna da bi zavrijedilo itčiniti za


stoj u čitavom daljnjem planu izgradnje
nuklearnih centrala, dok se ta pitanja ne
riješe.« Gdje je istina?


PROMOCIJE NA ŠF — ZAGREB


Na ŠF — Zagreb promovirano je početkom
ljeta 50 »svježih« inženjera šumarstva
i drv. industrije, kojima je dekan
dr. D. Klepac uručio diplome! Savez se
priključuje čestitkama!


POSTDIPLOMSKI STUDIJ


U Splitu je započeo sa radom postdiplomski
studij za zaštitu čovjekove okoline
sa orijentacijom na EKO-problematiku
Sredozemlja odn. čitavog našega Jadrana.
Studij ima 5 smjerova: ekološko
inženjerstvo, zdravstvena, biološka i sociološka
ekologija (sociologija, pravo i ekonomija),
urbana i kulturno-povijesna
ekologija. Cijeli studij obuhvata cea 600
radnih sati i uspješni učesnik stiče naziv:
magistar ekologije za oblast urbanizma i
zaštite spomenika.


NIJE ŠUMA KUPUS


U sarajevskom »Oslobođenju« izišao je
članak pod naslovom »Nije šuma kupus«,
a napisao ga je ing. Nikola Eić, republički
inspektor šumarstva B. i H. Citiramo
nekoliko »izvađenih« pasusa iz članka, jer
smatramo da je zanimljiv i za one, koji
nisu bili u prilici da ga pročitaju. Ing.


N. Eić ikaže: »čini mi se, da put kojim
smo krenuli u našem šumarstvu i kojim
se sve više ide nije pravi put, da
bi se popravilo navodno loš e stanje tih
šuma«, zatim dalje »Ovo stalno isticanje
lošeg i možda očajnog stanja kvaliteta
naših visokih ekonomskih
šuma.« Zatim »Taj put je uvođenje
čistih (golih) sječa ili sječa sa velikim
i uzgojno posve štetnim intenzitetom takozvanih
prebirnih sječa. Šum a nij e
kupus , koja se svake godine posječe i
na proljeće posadi nova! Nije u potpunosti
tačna ni konstatacija da smo b o-
g a t i siromašnim šumama i da
postojeće šume treba čim prije zbrisal
i i zamijeniti ih novim« i na kraju:
»ako i dalje pođemo tim novim putem u
gospodarenju naših šuma — brzo će nas
stići sudbina Dalmacije, Hercegovine ili
Teslica, gdje i najmanje kiše dana s
stalno plave i gdje se sve više stvaraju
goleti.«
463