DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 98     <-- 98 -->        PDF

NASKORO ZAKON


Zastupnici saborskog vijeća SRH prihvatili
su prijedlog nacrta Zakona o zaštiti
i unapređivanju čovjekove okoline.
Ovaj prednacrt uslovno je prihvaćen tj.
uz zahtjev da se u njega unese potreba
o osiguranju zaštite obale mora i jezera
u širini od najmanje 8 m, kako bi se zapriječilo
pojedincima, organizacijama i
općinama, da ograđuju dijelove obale ili
je iskorišćuju u privatne svrhe! Zastupnici
su iskoristili svoje pravo i zahtjevaju,
da se temeljito ispita uticaj i zagađivanje
svih većih objekata ikoji se namjeravaju
graditi. Zahtjev glasi: U predhodnoj
dokumentaciji investitori već m oraju
osigurati i naznačiti sredstva
i mjere zaštite okoline
kod svih objekata koji će se
graditi!


ISPOD ZELENIH POVRŠINA —
GARAŽE


Protiv izgradnje automobilskih garaža
u starom dijelu Beograda suprotstavila
se ovoj zamisli Sekcija za hortikulturu
DIT — šumarstva i drvne industrije Beograda.
Predviđene podzemne garaže trebale
su se podignuti ispod zelenih površina
pai´k-šume Manježa, Pionirskog grada
i dr. Organizirana je i javna diskusija
na kojoj se nije — pred oko 60 učesnika
(arhitekata, šumara, urbanista i ostalih
kulturnih i društvenih radnika) — prihvatio
ovakav način građenja. Oštro i
principijelno se zahtjevalo, da Gradski
urbanistički zavod prvenstveno izradi studijsku
osnovu i plan namjene čitavog ovoga
dijela starog Beograda sa svim estetskim,
higijenskim, saobraćajnim, rekreacionim,
demografskim, ekonomskim i ostalim
detaljima, a ne samo tehničkim.
Zahtijevala se i izrada »Zelene povelje«
sa planom zelenih površina grada i iskazom
mjera zaštite! Akciju je podržala gotovo
cjelokupna društvena i stručna javnost,
kojoj se je priključio i glavni odbor
»Gorana«. Članovi sekcije za hortikulturu,
a napose prof. dr. T. Bunuševac, dobili
su punu podršku sa svih strana. Prvi rezultati:
stornirana je donesena odluka!


DENDROLOŠKA
INVENTARIZACIJA


U publikaciji Urbanističkog zavoda SRH
»Čovjek i njegova okolina«,
Zagreb 1972. g. navodi se na str. 31: Po


java i postojanje pejsažnih parkova, uz
dvorce, napose u prostoru Hrv. Zagorja,
predstavlja dio naše kulturne baštine (jedinstvene
na području Jugoslavije), pretežno
iz 18. i 19. stoljeća. Međutim od 84
evidentirana parka na području regije (ne
računajući zagrebačke parkove), obavljena
je samo za tri parka dendrološka inventarizacija,
´kao prvi i osnovni preduvjet
obnove. Jedan je park novijeg datuma
osnivanja (Kumrovec), dok ostalih
80 parkova regije nema ni inventarizacije,
a kamo li izvršene obnove i adekvatnog
uzdržavanja!


DIREKTNE KORISTI OD ŠUMA


Navodimo citat iz publikacije: Prednacrt
planova razvoja šumarstva i drv.
industrije Jugoslavije za period 1971—
1975 g. (izdanje SPK, Bgd 1970): Prem a
jednom računu u SAD direktne
koristi od šuma čine jednu
desetinu njihove ukupne
vri jedno sit i, dok ostalih 9/10
predstavljaju vrijednost posrednih
odnosno općekorisnih
funkcija šuma!


ZELENE PATROLE


U SSSR-u postoji nekoliko tipova dječijih
organizacija za zaštitu prirode. Z elene
patrole brinu se da u šumi
ne izbije požar, prave gnjezda za ptice,
prikupljaju hranu za šumske životinje.
Organizirana su i Školska šumska
gospodarstva gdje djeca sade drveće,
čuvaju šumske komplekse od požara
i prikupljaju sjeme. U slučaju potrebe
prebacuju u šumu »bolničare« — borce
za suzbijanje šumskih insekata: crvene
šumske mrave (Formica rufa L.) i gololeđog
mrava (F. polyotena Forst.), koji
napadaju sve stadije gusjenica i ličinke
lisnatih osa, leptire i gusjenice gustih
dugih dlaka. Jedan osrednji mravinjak okupi
oko 500.000 do 2,000.000 ovih »radnika
«, koji u toku jedne vegetacije potamane
milijunsku vojsku štetnih insekata!


SVJETLOSNI MAMCI


Da bi dobila što bolji uvid na pojavu
i kretanje šumskih štetnika i šumsku entofaunu
dijagnozna i prognozna služba
zaštite šuma organizirala je postavljanje
svjetlosnih mamaca na 9 mjesta u Hrvatskoj.
Lampe tipa Jermy postavljene su u
rasadniku Vujnović brdo (Gospić), u Bre