DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 96     <-- 96 -->        PDF

obrađen prodor kapitalizma u slavonsko
selo. Ovaj vrsni šumar-književnik rodio
se 1858 g. u Vinkovcima, šumarske je nauke
završio u Beču, a umro 1906 g. u Koprivnici.
Realizacija njegove »Tene« vršit
će se u selima na području Đakova,
gdje su se još uvijek zadržala stara slavonska
obilježja sela. Osim ove novele
napisao je roman »Mrtvi kapitali« (1889),
zatim pripovjetke: Priče djeda Nike, Slavonska
šuma, Među svijetlom i tminom,
Miru Kodolićevu, Opravu i dr. Nedovršeni
»Živi kapitali« ostali su mu u rukopisu.


MALO POEZIJE


Ing. D. Kiš, dr. S. Bertović i dr J. Martinović,
autori edicije »Čovjek i njegova
okolina« — Zagreb 1972 g., započinju svoju
publikaciju lijepim stihovima pjesnika


A. B. šimića:
Na zemlji nam je ostati zauvijek


životinje i biljke naša su rodbina


i kamen samo naš najdalji brat!


PRIRODNE RIJETKOSTI


Časopis Hrv. prirodoslov. društva »Priroda
« u br. 2/74 donosi članak ing. A.
Frkovića (Delnice): Prirodne rijetkosti
šuma Gor. Kotara. Tu se navode prirodne
zanimljivosti o dvije stare jele
iz Bukov, vrha kraj Gerova i Prapotne
drage kraj škodovnika, koje uživaju status
prirodnog spomenika . (kategorija rijetkih
primjeraka drveća). U šumariji —
Fužine postoje jele — sijamski blizanci,
s mre´ka na javoru i bukva
sa prozorčićem u šumariji —
Tršće. Vjerojatno da ovakovih rijetkosti
ima i u drugim šumama?


NATURAL HISTORY — USA


U br. 9/74 zagrebački časopis »Izbor«
objavio je prevod članka Patricije Spencer
iz USA-magazina »Natural History«
pod ´naslovom: Lišće umire uspravno
. U članku se iznose najnovija
saznanja — na popularan način opisana
— o starenju i smrti lišća, koje predstavlja
malu kemijsku tvornicu. Članak završava
riječima: Bogatstvom svojih
boja jesensko lišće najavljuje
je izvor ljepote, a drveću
jamac opstanka!


RIJEDAK HRAST


Na 13 stranica zanimljivi članak objavio
je Glasnik prirodnjačkog muzeja u
Beogradu (br. 7/73) o rijetkom primjerku
hrasta-kitnjaka. Pisac Mladen Korač
našao je u mjestu Lopaš (šire područje
Arilja i Ivanjice) stablo hrasta kitnjaka
čiji oblik lista odstupa od tipičnog oblika
i ima razn e izglede. Članak je ispunjen
sa 14 fotografija, koje pokazuju
ova šarolika odstupanja listova od tipičnih,
na istom pronađenom stablu. U zaključku
autor konstatira, da pojava sličnih
oblika listova kitnjaka sa veoma udaljenih
i različitih područja, ukazuju svoje
zajedničko porijeklo sa hrastovima
sličnih oblika lista iz prošlosti, koji su
se ponovno pojavili tokom ontoganije.


SVAKI GRAĐANIN —
JEDNO STABLO


Radovi oko ozeljenjavanja i pošumljavanja
Zagreba i njegove bliže okolice počeli
su već u rano proljeće. Višegodišnji
organizatori ovih akcija su: Savez omladine
Hrvatske, društveno-političke organizacije,
JNA i Fond — Stablo mladosti
objavili su, da će ove godine zasaditi više
od 300.000 sadnica i urediti mnoge zelene
površine i parkove. Radilo se na području
Medvednice, Remetinca, Obreža, Lipnice,
na iterenima uz Savu, Novom Zagrebu,
zatim u V. Gorici, Samoboru, Krapini i


D. Selu. Izvođači ovih radova Mjesne zajednice,
škole, fakulteti i razni OOUR-ovi
upisuju svoje rezultate u knjigu »Stablo
mladosti« i dobivaju spomen-
kartice, priznanja, diplome i si.
TITOV GAJ — PARK ŠUMA


Odbor za podizanje Titovog gaja u Beogradu
proglasio je rezultate natječaja za
najbolje projektno rješenje. Prvu nagradu
od 5,000.000 SD dobili su članovi Zavoda
za urbanizam i arhitekturu iz Zagreba:
ing. arh. Sonja Jurković, mr oblikovanja
pejsaža, zatim ing. arh. Dubravka
Landau-Boltar i ing. arh. i dipl. ing.
šumarstva Oleg Grgurević. Sa istom svotom
nagrađena je i grupa »77733« iz Beograda.


OPET — MOLITVA ŠUME!


U starim godištima Šumarskog kalendara
prof. dr. Đ. Nenadića bio je objavljen
ovakav tekst: