DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 93     <-- 93 -->        PDF

zlatne plakete. I našem Savezu je podijeljeno
ovako priznanje i plaketa. Na priredbi
je sudjelovala i folklorna grupa
ŠG — Hrast iz Vinkovaca veoma lijepim
programom (recital o šumi, narodni plesovi
i pjesme).


Naskoro će izići iz tiska monografija
»Sto godina šumarstva bilogorsko
- p o d r a v s k e regije« (1874—
1974). Ova će publikacija obuhvatiti preko
300 stranica sa brojnim fotografijama,
tabelama, grafikonima i ostalim zanimljivim
povijesnim, šumarskim i analitičko-
ekonomskim pokazateljima iz prošlosti
Križevaoke i Đurđevačke I. O., kao i
stručna kretanja i zbivanja u proteklih
100 godina. Na monografiji rade praktičari-
šumari ovoga područja: V. Laoković,


D. Feletar, I. Šavor, J. Tumbri, D. Đanešić,
M. Drndelić, I. Đuričić, M. Korpar,
O. Piškorić, Z. Gazdek, D. Cestar, V.
Hren, D. Bartovčak, A. Kramar, M. Tomek,
B. Tomičić, B. Hribljan i đr.
SVEČANOST
SLAVONSKIH ŠUMARA


U prvom redu — još jednom — naše
srdačne čestitke organizatorima ove impozantne
znanstvene manifestacije, koja
je održana 30. IX do 2. X. o. g. u SI. Brodu
i Vinkovcima pod naslovom: S i m-
p o z i j 10 0 godina znanstvenog
i organiziranog pristupa šumarstvu
jugoistočne Slavonije
«. Organizatori ovoga znanstvenog sastanka,
Centar za znanstveni rad JAZU —
Vinkovci i Šumska gospodarstva SI. Brod
i Vinkovci, uspjeli su okupiti veliki broj
eminentnih i priznatih šumarskih stručnjaka
Evrope i naše zemlje, na čelu sa
prof. dr. j. P a r d e - o m, (Paris), d r.


A. Kuri r om (Wien), d r. F. K r z y-
s i ikom (Warsawa), prof. dr. D.
Klepco m (Zagreb), prof, dr P.
Fuk aire ikom (Sarajevo) i d r. Mi
— učesnici ovoga Simpozija — još uvijek
smo pod dojmom visokog stručnog nivo-a
proslave, veoma dobre organizacije, pratećih
stručnih izložbi, filma o hrastu,
Zbornika radova, stručnih referata i referenata,
koji su čitali svoje rezimirane
referate, ističući u njima samo bitne postavke
i zaključke do kojih su došli. Pažnja
— preko 300 prisutnih šumara iz čitave
Jugoslavije — bila je usredotočena
na glavnu temu ovoga Simpozija: sušenje
slavonskih hrastika. Detaljan program ove
proslave objavio je Š. L. u br. 5—6/74.
Stručni referati, čitani na ovom skupu,
biti će objavljeni naskoro u posebnoj publikaciji.
Osim stručnih referata, šumarskih
izložbi i drugih manifestacija, potrebno
je napose istaknuti prikazivanje
filma »Hrast « u boji, kojega je režirao
prof. R. Sremac. Film prikazuje ljepotu
i život slavonske šume, život i rad šumskih
radnika sjekača-pilara, borbu za očuvanje
šume, zaštitu i njegu.


VINKOVAČKE JESENI 74 —
IZLOŽBE


Kao uvod u proslavu 100 godina šumarstva
Slavonije, za vrijeme trajanja »Vinkovačkih
jeseni 74«, priređeno je 5 šumarskih
izložbi veoma zanimljivog i poučnog
sadržaja. U gradskom muzeju Vinkovaca
bila je organizirana jedna, od ovakovih
5 pratećih, izložba pod nazivom:
»Sto godina organiziranog šumarstva
kroz dokumente i fotografije
«. U gradskoj galeriji izlagali
su naivci iz Ernestinova (Osijek)
svoje radove, prikaze i svjedočenja
u drvetu , drvene skulpture. Ova je izložba
izazvala najveću pohvalu i divljenje,
koji su kao kipari pokazali, da je
drvo najplemenitiji i najpodesniji skulptatorski
materijal! »Čovjek i šuma«
naziv je izložbe likovnih radova slavonsko-
baranjskih pučkoškolaca, osnovaca i
djece iz vrtića. I tu se vidjelo niz uspjelih
radova i prikaza. U Narodnoj .knjižnici
je otvorena izložba »Josip Kozara
c — hrvatski književnik i
šumar « i u njoj su izloženi originalni
rukopisi iz piščevog stvaralaštva i najstarija
njegova književna djela. Turističko
društvo Vinkovaca organiziralo je izložbu
»Znameniti v i n k o v č a n i u
šumarstvu i književnosti«.


ZBORNIK O 100 OBLJETNICI


Povelika knjiga »Zbornik o stotoj
obljetnici znanstvenog i
organiziranog pristupa šumarstvu
jugoistočne Slavonije«
na 724 stranice ispunjena je stručnim radovima
iz područja šumarstva i drvne
industrije Slavonije. Gradivo Zbornika
grupirano je u 7 poglavlja i obuhvaća
glavne discipline i oblasti šumarstva.
Autori gradiva — njih 26 — su poznati
znanstvenici i praktičari, profesori šumarskih
fakulteta, ekonomisti, društveni
radnici i dr. Publikacija obiluje fotografijama,
grafikonima i gospodarskim kartama.
Vrijednost ove edicije podiže i na
kraju knjige, bibliografski iskaz radova o


457