DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 91     <-- 91 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


MALA


VIJESTI, DOGAĐAJI,
KRUPNA I SITNA


ŠUMARSKA


ZBIVANJA
U ŠUMARSTVU
I DRVNOJ


KRONIKA


INDUSTRIJI I SL.


ŠUMARSKI l_ I S T


Dragi čitaoci,


Vjerujem, da ste u prošlom broju Š. L. u cijelosti pročitali »Malu
Šumarsku Kroniku«. To je bilo prvo »vatreno« krštenje ove naše
rubrike. Da li ste je, zaista, sa znatiželjom i zadovoljstvom čitali i da li je
bilo, za vas, neko malo osvjeienje?


Naime, naš Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrijeHrvatske čvrsto je odlučio, da pomogne i mladim našim kadrovima, da svestranim
praćenjem stručnih zbivanja i događaja prošire svoje poglede i znanje,
da ih privikne i pridobije na čitanje, pisanje i suradnju u listu. Čitajući
ovu kroniku dobiti će bolji uvid u kretanja i zbivanja struke u našoj republici,
premda ćemo često »otputovati« i u druge krajeve naše zemlje. Kao
jedan od naših daljnih zadataka nastojati ćemo uspostaviti što čvršću vezu
i suradnju sa uredništvima informativnih biltena i novina, kao što su »Slavonska
šuma« — Vinkovci, »Šumarski vjesnik« — Bjelovar, »Drvosječa« —
Delnice i dr.


Pozivamo vas, da se kritički osvrnele na ovaj naš rad, javite nam se i
nadopunite nas, jer &. L. i njegove rubrike trebaju, poput ove MŠK, postatii vaša briga, zadatak i zadovoljstvo!


U posljednje vrijeme su pokrenuti mnogi »otvoreni« — godinama nagomilani
i nedovoljno riješeni — problemi o kojima bi i vi, STRUČNA OPERATIVA
I TERENCI, trebali češće pisati i iznositi iskustva, od kojih bi moglo
uredništvo neka »promaknuti« i na prednje stranice lista. Uredništvo se
MŠK ne zanosi iluzijom, da bi se ovim odmah osvježila fizionomija lista.
Jedno ne zaboravite: u našoj republici radi i djeluje preko 4.000 inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije! Renesansa lista i struke započeti
će tek onda, kad barem manji dio ove »vojske« stručnjaka, započne
surađivati i pisati!


Uredništvo MŠK nije zaboravilo na svoje obećanje, da odmah početkom1975. g. započne sa objavljivanjem vijesti »Iz naše šumarske prošlosti«. Tu
će trebati prelistati knjižurinu od preko 45.000 stranica, našeg društvenog


455
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 92     <-- 92 -->        PDF

časopisa. Jedan od razloga za ovo pokretanje nove rubrike »Iz prošlosti...«
nedavno je već naveo ing. Dragan Tonković (Osijek), koji jednom u »Slavonskoj
šumi« reče: Tko ne zna odakle dolazi, taj isto tako ne zna tko je i kamo
ide!


A sada jedno malo zastranjenje: nalazimo se u jeku svjetske krize papira,
zapravo šumarskog proizvoda i čeda, koji počinje dobivati vrijednost
zlata. Međutim, troškovi lista rastu, a mi ne smanjujemo broj stranica. Ako
do toga dođe nemojte nas osuđivati, jer ste i vi, u neku ruku, krivci. Mnogi
se inženjeri i tehničari, od ovih 4.000, nisu pretplatili na svoju šumarsku reviju
i publikaciju, jedinu ove vrste u našoj republici. Ta zar je moguće da
ona, upravo ovakova kakova jest, godišnje ne vrijedi 50 din., vaših 10 kutija
cigareta ili 10 litara automobilskog goriva?


Danas, kad sve poskupljuje, jedina papirnata stvar — novac p o j eft
in j u j e! Zar nije malo neprikladno za vas i struku, da se niste — do
danas — pretplatili na Šumarski list, koji je rođen 1877. g. i 1976. g. slavi
svoj 100-ti rođendan? Znadete li da Šumarski dom i druge »mecene« obilato
sudjeluju u pokrivanju troškova, uređivanja i tiskanja našega svečara? Ali,
dokle? Da li je za vaše nepretplaćivanje na list — baš jedini — krivac sadržaj
lista, sporo izlaženje i visina pretplate?


Predlažemo vam da i vi, šumarski i drvarski inženjeri i tehničari, koji
radite u šumarijama, pogonima, dip-ovima i šumskim gospodarstvima unesete
»osvježenje« tj. da napokon započnete dostavljati uredništvu Š. L.
svoja stručna zapažanja, iskustva i stručne uspjehe i neuspjehe.


Po ocjeni urednika MŠK ovaj novi broj vijesti, koji je pred vama, obiluje
novim zbivanjima i još je zanimljiviji od prošlog. Pišite nam, da bi
uredništvo lista saznalo da li ste, zaista, vijesti MŠK pročitali s znatiželjom
i zadovoljstvom.


To će tek biti istinska potvrda, da je sa zadnjih stranica Šumarskog lista
propirio povjetarac i donio neko osvježenje. Prema tome, poštovani čitaoci,
vi ste na redu. Pišite nam!


Zagreb 18. 10. 1974.
Urednik MŠK:


BILOGORSKO-PODRAVSKO
Tu je ing. Z. Zemčak održao prigodni govor
o razlozima današnje slave i uvođe


ŠUMARSTVO SLAVI!


nju gospodarenja šumama po naučnim


U Bjelovaru je 1. IX. o. g. održana principima. Iza ovoga uslijedilo je naproslava
100 godišnjice organiziranog šutjecanje
šumskih rađnika-sjekača iz oba
marstva bilogorsko-pođravske regije t. j . šumska gospodarstva: Bjelovara i Kona
području biv. imovnih općina križe-privnice. Kao priznanje za doprinos na
vačke i đurđevačke. Proslava je počela unapređenju šumarstva i suradnju pootkrivanjem
spomen-biste šumskom raddjeljene
su brojnim društveno političkim
niku i narodnom heroju Mojici Birtu, organizacijama, Šumarskom fakultetu —
a nastavila se u obližnjoj šumi Bedenik. Zagreb, šumarskim stručnjacima i dr.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 93     <-- 93 -->        PDF

zlatne plakete. I našem Savezu je podijeljeno
ovako priznanje i plaketa. Na priredbi
je sudjelovala i folklorna grupa
ŠG — Hrast iz Vinkovaca veoma lijepim
programom (recital o šumi, narodni plesovi
i pjesme).


Naskoro će izići iz tiska monografija
»Sto godina šumarstva bilogorsko
- p o d r a v s k e regije« (1874—
1974). Ova će publikacija obuhvatiti preko
300 stranica sa brojnim fotografijama,
tabelama, grafikonima i ostalim zanimljivim
povijesnim, šumarskim i analitičko-
ekonomskim pokazateljima iz prošlosti
Križevaoke i Đurđevačke I. O., kao i
stručna kretanja i zbivanja u proteklih
100 godina. Na monografiji rade praktičari-
šumari ovoga područja: V. Laoković,


D. Feletar, I. Šavor, J. Tumbri, D. Đanešić,
M. Drndelić, I. Đuričić, M. Korpar,
O. Piškorić, Z. Gazdek, D. Cestar, V.
Hren, D. Bartovčak, A. Kramar, M. Tomek,
B. Tomičić, B. Hribljan i đr.
SVEČANOST
SLAVONSKIH ŠUMARA


U prvom redu — još jednom — naše
srdačne čestitke organizatorima ove impozantne
znanstvene manifestacije, koja
je održana 30. IX do 2. X. o. g. u SI. Brodu
i Vinkovcima pod naslovom: S i m-
p o z i j 10 0 godina znanstvenog
i organiziranog pristupa šumarstvu
jugoistočne Slavonije
«. Organizatori ovoga znanstvenog sastanka,
Centar za znanstveni rad JAZU —
Vinkovci i Šumska gospodarstva SI. Brod
i Vinkovci, uspjeli su okupiti veliki broj
eminentnih i priznatih šumarskih stručnjaka
Evrope i naše zemlje, na čelu sa
prof. dr. j. P a r d e - o m, (Paris), d r.


A. Kuri r om (Wien), d r. F. K r z y-
s i ikom (Warsawa), prof. dr. D.
Klepco m (Zagreb), prof, dr P.
Fuk aire ikom (Sarajevo) i d r. Mi
— učesnici ovoga Simpozija — još uvijek
smo pod dojmom visokog stručnog nivo-a
proslave, veoma dobre organizacije, pratećih
stručnih izložbi, filma o hrastu,
Zbornika radova, stručnih referata i referenata,
koji su čitali svoje rezimirane
referate, ističući u njima samo bitne postavke
i zaključke do kojih su došli. Pažnja
— preko 300 prisutnih šumara iz čitave
Jugoslavije — bila je usredotočena
na glavnu temu ovoga Simpozija: sušenje
slavonskih hrastika. Detaljan program ove
proslave objavio je Š. L. u br. 5—6/74.
Stručni referati, čitani na ovom skupu,
biti će objavljeni naskoro u posebnoj publikaciji.
Osim stručnih referata, šumarskih
izložbi i drugih manifestacija, potrebno
je napose istaknuti prikazivanje
filma »Hrast « u boji, kojega je režirao
prof. R. Sremac. Film prikazuje ljepotu
i život slavonske šume, život i rad šumskih
radnika sjekača-pilara, borbu za očuvanje
šume, zaštitu i njegu.


VINKOVAČKE JESENI 74 —
IZLOŽBE


Kao uvod u proslavu 100 godina šumarstva
Slavonije, za vrijeme trajanja »Vinkovačkih
jeseni 74«, priređeno je 5 šumarskih
izložbi veoma zanimljivog i poučnog
sadržaja. U gradskom muzeju Vinkovaca
bila je organizirana jedna, od ovakovih
5 pratećih, izložba pod nazivom:
»Sto godina organiziranog šumarstva
kroz dokumente i fotografije
«. U gradskoj galeriji izlagali
su naivci iz Ernestinova (Osijek)
svoje radove, prikaze i svjedočenja
u drvetu , drvene skulpture. Ova je izložba
izazvala najveću pohvalu i divljenje,
koji su kao kipari pokazali, da je
drvo najplemenitiji i najpodesniji skulptatorski
materijal! »Čovjek i šuma«
naziv je izložbe likovnih radova slavonsko-
baranjskih pučkoškolaca, osnovaca i
djece iz vrtića. I tu se vidjelo niz uspjelih
radova i prikaza. U Narodnoj .knjižnici
je otvorena izložba »Josip Kozara
c — hrvatski književnik i
šumar « i u njoj su izloženi originalni
rukopisi iz piščevog stvaralaštva i najstarija
njegova književna djela. Turističko
društvo Vinkovaca organiziralo je izložbu
»Znameniti v i n k o v č a n i u
šumarstvu i književnosti«.


ZBORNIK O 100 OBLJETNICI


Povelika knjiga »Zbornik o stotoj
obljetnici znanstvenog i
organiziranog pristupa šumarstvu
jugoistočne Slavonije«
na 724 stranice ispunjena je stručnim radovima
iz područja šumarstva i drvne
industrije Slavonije. Gradivo Zbornika
grupirano je u 7 poglavlja i obuhvaća
glavne discipline i oblasti šumarstva.
Autori gradiva — njih 26 — su poznati
znanstvenici i praktičari, profesori šumarskih
fakulteta, ekonomisti, društveni
radnici i dr. Publikacija obiluje fotografijama,
grafikonima i gospodarskim kartama.
Vrijednost ove edicije podiže i na
kraju knjige, bibliografski iskaz radova o


457
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 94     <-- 94 -->        PDF

šumarstvu Slavonije u razdoblju od
1846—1972. g. Zbornik se ističe odličnom
jezičnom i tehničko-grafičkom obradom
(dr. I. Hie). Najveća vrijednost ove publikacije
je u objavljenim brojnim podacima
i djelatnostima šumarstva Slavonije
iz davne prošlosti. Knjigu je izdalo ŠG
»Hrast« — i Centar za znanstveni rad
JAZU iz Vinkovaca.


U ovom času nismo u mogućnosti dati
opširniji prikaz rada i zbivanja Simpozija
o 10U g. šumarstva Slavonije, program
rada i kraći prikaz povijesne dokumentacije
i današnjih činjenica, kao i


o razlozima ove proslave, već je donio
S. L. u br. 5—6/74. Međutim, uz ing. T.
Lucarića, ing. S. Horvatinovića, dr. 1. Ilica,
prof, dr. M. Vidakovića i prof. dr. D.
Švagelja, jedan od neumornih organizatora
ove proslave ing. Dragan Tonković (Osijek)
obećao je da će za slijedeći broj
Š. L. napisati prikaz pređhodnih radova,
detaljan izvještaj i kritički osvrt na rad
Simpozija, organizaciju, šumarske izložbe
i isl. Sve je to vrijedno iznijeti i zabilježiti
u našem »starom« Š. L., kroničaru
prošlosti i naših današnjih zbivanja!
NEPRIHVATLJIVI TRETMAN


Na proslavi 100 g. šumarstva Slavonije
u SI. Brodu sa velikom je pažnjom saslušan
govor ing. S. Tomaševskog, predsjednika
našega Saveza ITŠDI — Hrvatske.
Predsjednik je u svojem govoru evocirao
brojne stručne manifestacije, koje
su održane na šumarskim terenima Slavonije
u prošlosti, značajni financijski doprinos
biv. Brodske I. O. za izgradnju
Šumarskog doma u Zagrebu, veliku ulogu
starih šumarskih generacija i si. Međutim,
osvrćući se na današnji društveno-
ekonomski položaj struke istakao je
kako su »šumarstvo i d r v. industrija
dobili za nas apsolutno
neprihvatljiv tretman, u
osnovama za izradu dugoročnog
programa razvoja Jugoslavije,
koji je na javnoj raspravi
« . Nadalje je naglasio: »povjeravanjem
šuma na gospodarenje samoupravnim
i ekonomskim interesnim radnim
organizacijama šumarstva, društvena
se zajednica ne oslobađa
odgovornosti, regulativne
uloge i materijalnih obaveza
za usmjeravanje razvoja
ove oblasti, a u skladu s općim društvenim
interesima i potrebama«, pa opet


dalje: ». . . ü Evropi će nedostajati oko
66 milijuna m;i drveta u 1980. g. Jugoslavija
i u njoj SRH je jedna od malog broja
evropskih zemalja sa suficitom u drvetu
«, pa opet »Ako se ima u vidu rastući
evropski deficit u drvetu, onda imamo
realne mogućnosti da postanemo efikasni
izvoznik« i na kraju svojega govora predsjednik
je rekao: »Međutim . . . mi
se nismo uspjeli izboriti da
se drvo ni u jednom značajnom
dokumentu spomene kao
vrijedna i k o n j u n k t u r n a sir o-
v i n a « !


PLITVIČKA JEZERA — SIMPOZIJ


Tokom 1973/74 naši dnevni listovi bili
su puni alarmantnih napisa, izjava i upozorenja
o stanju Plitvičkih jezera. Evo
ih samo nekoliko: Agonija Plitvica, S.O.S.
za (Plitvička jezera, Requijem za Plitvice,
Katastrofa na pragu, Degradirani u »raju
«, Da ne prsne kozjačka barijera, Što
zapravo prijeti? i si. U člancima su se iznosile
greške iz prošlosti još od 1861 g.
izgradnjom »Carske kuće« u Vel. Poljani,
pa dalje prvog hotela na Plitvicama 1890.
g., nedostacima Zakona o proglašenju jezera
nacion. parkom (1949), neplanskom
izgradnjom objekata, izgradnjom saobraćajnica
kroz srce parka, dnevni promet
od preko 5000 vozila u sezoni, neriješeni
imovinsko-pravni problemi, pretjerani
merkantilizam i si. Posljedice ovakovog
rada i nepoštivanja prirodnih zakona brzo
su se osjetile: djelomično pucanje scdrenih
brana, pomor potočnih rakova i
riba nastao uslijed zimskog »solenja« prometnica
u parku, zagađenost i ugroženost
jezerske faune i flore upotrebom deterdženanta
i pesticida po okolnom stanovništvu,
unakaživanje i ozlijede prirodnog
pejzaža divljom i nenamjenskom izgradnjom
objekata i si. Nakon ovakovih i sličnih
dramatskih prizora, napadaja i ozlijeda
na ovo jedinstveno čudo od glazbe
vode i šume i nasrtaja na ovaj veličanstveni
spomenik prirode, dolazi do sazivanja
znanstvenog simpozija o zaštiti
Plitvičkih jezera!


25. ROĐENDAN PLITVICA
Na Plitvicama je početkom jeseni (3—5.


X. o. g.) održan znanstveni Simpozij o
zaštiti Plitvičkih jezera. Prije 25 godina
književnik i pjesnik Vladimir Nazor, kao
predsjednik Prezidiuma SRH, potpisao je
1949 g. zakon, kojim se Plitvička jezera
proglašuju nacionalnim parkom u površi


ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 95     <-- 95 -->        PDF

ni od 19.172 ha, kao naročita prirodna,
znanstvena i turistička rijetkost. Ovogodišnji
Simpozij održan je pod pokroviteljstvom
Jugoslavenske Akademije. Naslovi
tema na ovom znanstvenom skupu
su bili: Oblici prostorne zaštite i mjesto
nacion. parka u njima, zatim Pravni aspekt
upravljanja Jezerima, Povijesni činioci
i njihov utjecaj na razvoj jezera,
Geološki i hidrološki aspekt zaštite i razvoja
P. J., Biodinamika jezera, Praktični
problemi zaštite i razvoja, Stanovništvo
i zaštita, Međusobni odnosi privrede i zaštite
P. J. i si. Tajnik Saveza dr. N. Komlenović
je obećao u slijedećem broju Š. L.
napisati prikaz i kritički osvrt na rad
ovoga znanstvenog skupa.


PRVENSTVO


SJEKAČA HRVATSKE


Kao uvod u proslavu 100 g. šumarstva
Slavonije održano je natjecanje šumskih
rađnika-sjakača iz čitave SRH u Vinkovcima
7. i 8. IX. o. g. Pobjednici momčadskog
natjecanja su radnici ŠG — Bjelovar
sa 1.493 bodova, zatim ŠG — Vinkovci
(1.430), SI. Brod (1.371) i dr. U pojedinačnom
natjecanju pobjednik je bio: Ivan
Crnjak, ŠG — Vinkovci (sa 507 bodova),
Josip Puhač, ŠG — Bjelovar (502)
i Nedeljko Anikić, ŠG — N. Gradiška
(499). Pojedinačni pobjednik Ivan Crnjak,
kao član reprezentacije Hrvatske, zauzeo
je i treće mjesto na kasnije održanom
prvenstvu Jugoslavije u Strugi (13. i 14.


IX. o. g.) — Makedonija. Ovom pobjedom
on je ušao u reprezentaciju sjekača
Jugoslavije, ikoji će se 1975 g. boriti u
SSSR-u za prvenstvo svijeta. Napominjemo
da su se na ovom natjecanju u Vinkovcima
natjecali i dizaličari u dizanju
šumskih tereta. Pobjednik je Marijan Todorić
(198 bodova), zatim Pero Vukov
(196) i Josko Matijašević (178) svi iz ŠG
— Vinkovci.
PRVENSTVO RADNIKA SJEKAČA
JUGOSLAVIJE


Na obali Ohridskog jezera u naselju
T reska (Struga) održano je polovicom


IX. mj. o. g. natjecanje šumskih radnika
iz čitave Jugoslavije. Borila su se 82 natjecatelja
i momčadski pobjednici su ekipa
iz BiH, koja je osvojila 3.038 bodova.
Slijede ih radnici iz Hrvatske sa 3.028,
zatim Srbije 2.892, Slovenije 2.844, Makedonije
2.464, Crne Gore 2.456 i AP — Kosovo
sa 2.240 bodova. U pojedinačnom
plasmanu pobjedili su: Ahmed Ćehajić


(B. i H.), Sahib Ratković (B. i H.) i Ivan
Crnjak (Hrvatska). Prema tome na prvenstvu
sjekača svijeta koje će se održati
1975 g. u SSSR-u, našu će zemlju
predstavljati navedena trojica pobjednika.
PROF. DR. ANTE LEVAKOVIĆ


ŠG — Vinkovci postavilo je spomen-
ploču, prije 20 godina, umrlom Dr. Antunu
Levakoviću, prof. ŠF u Zagrebu
(1885—1955). Ovaj istaknuti šumarski
stručnjak rodio se u graničarskoj pravoužitnickoj
obitelji u Rokovcima kod Vinkovaca.
Biv. brodska I. O. stipendirala
je pok. dr. Levakovića i omogućila mu
studij šumarstva na Šumarskoj akademiji
u Zagrebu. Kasnije je doktorirao na
Visokoj školi za kulturu tla u Beču (1913
g.). Predhodnno je morao ponovno polagati
sve već položene ispite na ŠA u Zagrebu.
Međutim je uporni Slavonac savladao
i ovu »prepreku« tuđinca. Nakon
4 godišnje prakse na terenima Slavonije
prelazi za suplenta na ŠA — Zagreb, gdje
je kasnije izabran za redovitog profesora
na novoformiranom Poljoprivredno-šumarskom
fakultetu. Iz područja svojega
predmeta »Dendrometrije« ostavio je
prof. dr. A. Levaković preko 40 naučnih
rasprava i djela. Bio je urednik Glasnika
za šumske pokuse (1922—1955) i urednik
Šumarskog lista od 1929—1940 g. Spomen-
ploča mu je podignuta u rodnom selu
Rokovcima, jer je »stvorio djela izuzetne
vrijednosti, koja su pronijela njegovo ime
i ime našega šumarstva širom svijeta!«.
Hvala i slava mu!


BISTA ŠUMARA NA OTOKU RABU


Naskoro će biti otkrivena brončana bista
zaslužnom šumaru Pravdoju Beliji na
ulazu u park-šumu Komrčar na Rabu.
Ovom vrijednom šumaru (1853—1925) već
je 1924 g. općina Rab podigla spomen-
ploču, a sada ovo i bistu. Nakon 50 g.
Rabljani i danas nisu zaboravili neumorni
rad svojega šumara, ikoji im je podigao
preko 65 ha prekrasnih borovih kultura
(Frkanj, Kalifront, Punta, Lopar i si.).


ŠUMAR-KNJIŽEVNIK


JOSIP KOZARAC


Zagrebačka RTV naskoro započinje sa
snimanjem filma »Tena« prema najljepšoj
noveli šumara J. Kozarca, u kojoj je
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 96     <-- 96 -->        PDF

obrađen prodor kapitalizma u slavonsko
selo. Ovaj vrsni šumar-književnik rodio
se 1858 g. u Vinkovcima, šumarske je nauke
završio u Beču, a umro 1906 g. u Koprivnici.
Realizacija njegove »Tene« vršit
će se u selima na području Đakova,
gdje su se još uvijek zadržala stara slavonska
obilježja sela. Osim ove novele
napisao je roman »Mrtvi kapitali« (1889),
zatim pripovjetke: Priče djeda Nike, Slavonska
šuma, Među svijetlom i tminom,
Miru Kodolićevu, Opravu i dr. Nedovršeni
»Živi kapitali« ostali su mu u rukopisu.


MALO POEZIJE


Ing. D. Kiš, dr. S. Bertović i dr J. Martinović,
autori edicije »Čovjek i njegova
okolina« — Zagreb 1972 g., započinju svoju
publikaciju lijepim stihovima pjesnika


A. B. šimića:
Na zemlji nam je ostati zauvijek


životinje i biljke naša su rodbina


i kamen samo naš najdalji brat!


PRIRODNE RIJETKOSTI


Časopis Hrv. prirodoslov. društva »Priroda
« u br. 2/74 donosi članak ing. A.
Frkovića (Delnice): Prirodne rijetkosti
šuma Gor. Kotara. Tu se navode prirodne
zanimljivosti o dvije stare jele
iz Bukov, vrha kraj Gerova i Prapotne
drage kraj škodovnika, koje uživaju status
prirodnog spomenika . (kategorija rijetkih
primjeraka drveća). U šumariji —
Fužine postoje jele — sijamski blizanci,
s mre´ka na javoru i bukva
sa prozorčićem u šumariji —
Tršće. Vjerojatno da ovakovih rijetkosti
ima i u drugim šumama?


NATURAL HISTORY — USA


U br. 9/74 zagrebački časopis »Izbor«
objavio je prevod članka Patricije Spencer
iz USA-magazina »Natural History«
pod ´naslovom: Lišće umire uspravno
. U članku se iznose najnovija
saznanja — na popularan način opisana
— o starenju i smrti lišća, koje predstavlja
malu kemijsku tvornicu. Članak završava
riječima: Bogatstvom svojih
boja jesensko lišće najavljuje
je izvor ljepote, a drveću
jamac opstanka!


RIJEDAK HRAST


Na 13 stranica zanimljivi članak objavio
je Glasnik prirodnjačkog muzeja u
Beogradu (br. 7/73) o rijetkom primjerku
hrasta-kitnjaka. Pisac Mladen Korač
našao je u mjestu Lopaš (šire područje
Arilja i Ivanjice) stablo hrasta kitnjaka
čiji oblik lista odstupa od tipičnog oblika
i ima razn e izglede. Članak je ispunjen
sa 14 fotografija, koje pokazuju
ova šarolika odstupanja listova od tipičnih,
na istom pronađenom stablu. U zaključku
autor konstatira, da pojava sličnih
oblika listova kitnjaka sa veoma udaljenih
i različitih područja, ukazuju svoje
zajedničko porijeklo sa hrastovima
sličnih oblika lista iz prošlosti, koji su
se ponovno pojavili tokom ontoganije.


SVAKI GRAĐANIN —
JEDNO STABLO


Radovi oko ozeljenjavanja i pošumljavanja
Zagreba i njegove bliže okolice počeli
su već u rano proljeće. Višegodišnji
organizatori ovih akcija su: Savez omladine
Hrvatske, društveno-političke organizacije,
JNA i Fond — Stablo mladosti
objavili su, da će ove godine zasaditi više
od 300.000 sadnica i urediti mnoge zelene
površine i parkove. Radilo se na području
Medvednice, Remetinca, Obreža, Lipnice,
na iterenima uz Savu, Novom Zagrebu,
zatim u V. Gorici, Samoboru, Krapini i


D. Selu. Izvođači ovih radova Mjesne zajednice,
škole, fakulteti i razni OOUR-ovi
upisuju svoje rezultate u knjigu »Stablo
mladosti« i dobivaju spomen-
kartice, priznanja, diplome i si.
TITOV GAJ — PARK ŠUMA


Odbor za podizanje Titovog gaja u Beogradu
proglasio je rezultate natječaja za
najbolje projektno rješenje. Prvu nagradu
od 5,000.000 SD dobili su članovi Zavoda
za urbanizam i arhitekturu iz Zagreba:
ing. arh. Sonja Jurković, mr oblikovanja
pejsaža, zatim ing. arh. Dubravka
Landau-Boltar i ing. arh. i dipl. ing.
šumarstva Oleg Grgurević. Sa istom svotom
nagrađena je i grupa »77733« iz Beograda.


OPET — MOLITVA ŠUME!


U starim godištima Šumarskog kalendara
prof. dr. Đ. Nenadića bio je objavljen
ovakav tekst:
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Prolaznice!


Kad pored mene prođeš i zaželiš podići ruku na mene, pazi,
nemoj me ozlijediti, jer: ja sam toplota tvog ognjišta u hladnim
zimskim noćima, prijateljski hlad, koji te štiti od ljetnog
sunca, moj ti plod osvježava grlo i gasi žeđ dok putuješ!
Ja sam sljeme tvoje kuće, daska na tvojoj trpezi, postelja
na kojoj spavaš i drvo od kojega gradiš tvoje lađe! Ja sam
držalica tvoje motike, vrata tvojega obora, drvo tvoje kolijevke
i mrtvačkog sanduka! Ja sam hljeb dobrote i cvijećeljepote. Prolaznice, saslušaj molitvu moju: NE OZLIJEDI
ME!


Nešto kasnije dalo je tadanje Jugoslavensko Šumarsko Udruženje u Zagrebu


(1932 g.), otisnuti plakat u 3 boje izmjenjene Molitve šume (v. š. L. — 1932 str.


195):


Čovječe!


Ja sam toplota tvog ognjišta u hladnim zimskim noćima, pri


jateljski hlad po ljetnom suncu. Ja sam sljeme tvoje kuće,


daska na tvojoj trpezi, postelja na kojoj spavaš i drvo od


koga gradiš lađe. Ja sam držalica tvoje motike, vrata tvog


obora, drvo tvoje koljevke i mrtvačkog sanduka! Ja sam


Ijebac dobrote i cvijeće ljepote. Slušaj molitvu moju:


NE UNIŠTAVAJ ME!


w ČUVAJ, GAJ! I ŠTEDI
ŠUMU!


M0MT \ \ s» >| E


* «-guji i is u feitMlni»!! /:


»je JM-M´*1, iim*k«


"«?«*. tvtij&l (rp«*z.i, «oslflja «a S*«*j*»j t´ax i &rxi* «d


] koga %t?$mli> Jad«*. — Ja sam t\r/.»i i\ ojt* mnl\Ui\


jpbrata; tvog: «hora. «frv» fvaj« kttlje i mflvaekug


v´*»R4ak«v — Ja sum ´hljt»!>ör «U*hr©´t? vije*´? ljepoid;


Slušaj molitvu aieju;


NE UNIŠTAVAJ ME!.


:%..
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 98     <-- 98 -->        PDF

NASKORO ZAKON


Zastupnici saborskog vijeća SRH prihvatili
su prijedlog nacrta Zakona o zaštiti
i unapređivanju čovjekove okoline.
Ovaj prednacrt uslovno je prihvaćen tj.
uz zahtjev da se u njega unese potreba
o osiguranju zaštite obale mora i jezera
u širini od najmanje 8 m, kako bi se zapriječilo
pojedincima, organizacijama i
općinama, da ograđuju dijelove obale ili
je iskorišćuju u privatne svrhe! Zastupnici
su iskoristili svoje pravo i zahtjevaju,
da se temeljito ispita uticaj i zagađivanje
svih većih objekata ikoji se namjeravaju
graditi. Zahtjev glasi: U predhodnoj
dokumentaciji investitori već m oraju
osigurati i naznačiti sredstva
i mjere zaštite okoline
kod svih objekata koji će se
graditi!


ISPOD ZELENIH POVRŠINA —
GARAŽE


Protiv izgradnje automobilskih garaža
u starom dijelu Beograda suprotstavila
se ovoj zamisli Sekcija za hortikulturu
DIT — šumarstva i drvne industrije Beograda.
Predviđene podzemne garaže trebale
su se podignuti ispod zelenih površina
pai´k-šume Manježa, Pionirskog grada
i dr. Organizirana je i javna diskusija
na kojoj se nije — pred oko 60 učesnika
(arhitekata, šumara, urbanista i ostalih
kulturnih i društvenih radnika) — prihvatio
ovakav način građenja. Oštro i
principijelno se zahtjevalo, da Gradski
urbanistički zavod prvenstveno izradi studijsku
osnovu i plan namjene čitavog ovoga
dijela starog Beograda sa svim estetskim,
higijenskim, saobraćajnim, rekreacionim,
demografskim, ekonomskim i ostalim
detaljima, a ne samo tehničkim.
Zahtijevala se i izrada »Zelene povelje«
sa planom zelenih površina grada i iskazom
mjera zaštite! Akciju je podržala gotovo
cjelokupna društvena i stručna javnost,
kojoj se je priključio i glavni odbor
»Gorana«. Članovi sekcije za hortikulturu,
a napose prof. dr. T. Bunuševac, dobili
su punu podršku sa svih strana. Prvi rezultati:
stornirana je donesena odluka!


DENDROLOŠKA
INVENTARIZACIJA


U publikaciji Urbanističkog zavoda SRH
»Čovjek i njegova okolina«,
Zagreb 1972. g. navodi se na str. 31: Po


java i postojanje pejsažnih parkova, uz
dvorce, napose u prostoru Hrv. Zagorja,
predstavlja dio naše kulturne baštine (jedinstvene
na području Jugoslavije), pretežno
iz 18. i 19. stoljeća. Međutim od 84
evidentirana parka na području regije (ne
računajući zagrebačke parkove), obavljena
je samo za tri parka dendrološka inventarizacija,
´kao prvi i osnovni preduvjet
obnove. Jedan je park novijeg datuma
osnivanja (Kumrovec), dok ostalih
80 parkova regije nema ni inventarizacije,
a kamo li izvršene obnove i adekvatnog
uzdržavanja!


DIREKTNE KORISTI OD ŠUMA


Navodimo citat iz publikacije: Prednacrt
planova razvoja šumarstva i drv.
industrije Jugoslavije za period 1971—
1975 g. (izdanje SPK, Bgd 1970): Prem a
jednom računu u SAD direktne
koristi od šuma čine jednu
desetinu njihove ukupne
vri jedno sit i, dok ostalih 9/10
predstavljaju vrijednost posrednih
odnosno općekorisnih
funkcija šuma!


ZELENE PATROLE


U SSSR-u postoji nekoliko tipova dječijih
organizacija za zaštitu prirode. Z elene
patrole brinu se da u šumi
ne izbije požar, prave gnjezda za ptice,
prikupljaju hranu za šumske životinje.
Organizirana su i Školska šumska
gospodarstva gdje djeca sade drveće,
čuvaju šumske komplekse od požara
i prikupljaju sjeme. U slučaju potrebe
prebacuju u šumu »bolničare« — borce
za suzbijanje šumskih insekata: crvene
šumske mrave (Formica rufa L.) i gololeđog
mrava (F. polyotena Forst.), koji
napadaju sve stadije gusjenica i ličinke
lisnatih osa, leptire i gusjenice gustih
dugih dlaka. Jedan osrednji mravinjak okupi
oko 500.000 do 2,000.000 ovih »radnika
«, koji u toku jedne vegetacije potamane
milijunsku vojsku štetnih insekata!


SVJETLOSNI MAMCI


Da bi dobila što bolji uvid na pojavu
i kretanje šumskih štetnika i šumsku entofaunu
dijagnozna i prognozna služba
zaštite šuma organizirala je postavljanje
svjetlosnih mamaca na 9 mjesta u Hrvatskoj.
Lampe tipa Jermy postavljene su u
rasadniku Vujnović brdo (Gospić), u Bre
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 99     <-- 99 -->        PDF

stovoj dragi (Mrkopalj), u Macelju-Lepoj
bukvi (Krapina), šumi Žutica (Kutina),
Opeki (Lonjsko polje), Repašu, Kutjevu,
Spaovi i Voziličima (Labin). Poljoprivredni
kombinati prate već duže vremena ova
kretanja insekata, pa će se ovaikova služba
zavesti kao stalna i u šumarstvu SRH.


TITOV FOND


Predlažemo radnim organizacijama šumarstva
i drv. industrije SRH: ŠG, Šumarijama,
DIP-ovima i dr. da se učlane
u Titov fond za stipendiranje mladih radnika
i radničke djece sa malenim primanjima.
U ovaj fond je učlanjeno preko


2.300 radnih organizacija na području
SRH. Stanje žiro-računa iznosi 55 milijuna
dinara. Prema utvrđenom Mjuču na
svaku će općinu godišnje otpasti 6—10
stipendija. Broj žiro-računa TF je: 60806-
652-1520 kod SDK — Beograd.
A-CENTRALE I OSTAVKA


Tjedni časopis za RTV Studio donosi
članak pod naslovom: Atomi i ribiči gdje
navodi neka evropska iskustva prilikom
izgradnje nuklearnih elektrana i kaže:
»zagađivanja što ih uzrokuju A-elektrane,
u usporedbi s onim zagađivanjem što dolazi
iz industrijskih pogona i (komunalnih
objekata, upravo su beznačajna« i dalje:
». . . rashladne vode reaktora A-elefctrana
čak obogaćuju (kisikom matičnu rijeku!
«, pa dalje: »Ne rnoramo se, dakle,
bojati ni za našu Savu.« Tako to navodi
Studio. Međutim zagrebački Večernji list
prenosi vijest AP-agencije iz Washingtona
od 28. IX. o. g. i donosi: »Oko 1/3 od
ukupno 52 nuklearna reaktora u SAD morati
će obustaviti rad kako bi se utvrdilo
da li su njihovi sistemi hlađenja potpuno
ispravni. To je saopćila američka komisija
za atomsku energiju.« Istodobno je
u ovom članku objavljena vijest o ostavci
jednog stručnjaka za pitanja sigurnosti
ireaktora u službi te (komisije Carla J.
Hocevara.« (vjerojatno porijeklom Slovenac).
Ovaj je inženjer izjavio da podnosi
ostavku jer smatra da javnost nije u dovoljnoj
mjeri upoznata sa »potencijalnom
opasnošću« atomskih električnih
centrala. On doslovno kaže:
»usprkos umirujućih uvjeravanja, koje
Komisija za atomsku energiju daje neobavještenoj
i neupućenoj javnosti, ostaje
nerješeno pitanje u pogledu sigurnosti
nuklearnih atomskih centrala, pitanja to


liko ozbiljna da bi zavrijedilo itčiniti za


stoj u čitavom daljnjem planu izgradnje
nuklearnih centrala, dok se ta pitanja ne
riješe.« Gdje je istina?


PROMOCIJE NA ŠF — ZAGREB


Na ŠF — Zagreb promovirano je početkom
ljeta 50 »svježih« inženjera šumarstva
i drv. industrije, kojima je dekan
dr. D. Klepac uručio diplome! Savez se
priključuje čestitkama!


POSTDIPLOMSKI STUDIJ


U Splitu je započeo sa radom postdiplomski
studij za zaštitu čovjekove okoline
sa orijentacijom na EKO-problematiku
Sredozemlja odn. čitavog našega Jadrana.
Studij ima 5 smjerova: ekološko
inženjerstvo, zdravstvena, biološka i sociološka
ekologija (sociologija, pravo i ekonomija),
urbana i kulturno-povijesna
ekologija. Cijeli studij obuhvata cea 600
radnih sati i uspješni učesnik stiče naziv:
magistar ekologije za oblast urbanizma i
zaštite spomenika.


NIJE ŠUMA KUPUS


U sarajevskom »Oslobođenju« izišao je
članak pod naslovom »Nije šuma kupus«,
a napisao ga je ing. Nikola Eić, republički
inspektor šumarstva B. i H. Citiramo
nekoliko »izvađenih« pasusa iz članka, jer
smatramo da je zanimljiv i za one, koji
nisu bili u prilici da ga pročitaju. Ing.


N. Eić ikaže: »čini mi se, da put kojim
smo krenuli u našem šumarstvu i kojim
se sve više ide nije pravi put, da
bi se popravilo navodno loš e stanje tih
šuma«, zatim dalje »Ovo stalno isticanje
lošeg i možda očajnog stanja kvaliteta
naših visokih ekonomskih
šuma.« Zatim »Taj put je uvođenje
čistih (golih) sječa ili sječa sa velikim
i uzgojno posve štetnim intenzitetom takozvanih
prebirnih sječa. Šum a nij e
kupus , koja se svake godine posječe i
na proljeće posadi nova! Nije u potpunosti
tačna ni konstatacija da smo b o-
g a t i siromašnim šumama i da
postojeće šume treba čim prije zbrisal
i i zamijeniti ih novim« i na kraju:
»ako i dalje pođemo tim novim putem u
gospodarenju naših šuma — brzo će nas
stići sudbina Dalmacije, Hercegovine ili
Teslica, gdje i najmanje kiše dana s
stalno plave i gdje se sve više stvaraju
goleti.«
463
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 100     <-- 100 -->        PDF

NOVINE GUTAJU PAPIR


Zagrebački Večernji list najavljuje, da
će u Krškom osloboditi ´kronične nestašice
novinskog roto-papira. Tvornica će sagraditi
nova postrojenja i uz dosadašnjih


70.000 tona proizvoditi će daljnjih 50.000
tona deficitarnog roto-papira. Ovaj naš
najveći proizvođač papira u zemlji: Tovarna
celuloze in papir ja —
K r š k o orijentirala se, u ovoj novoj proizvodnji,
na stari otpadni papir, što će
ga većim dijelom osigurati velike novinske
kuće-potrošači. Zna se da je cijena
roto-papira porasla za 507« i da se iz 3,5
m3 drva dobije 1 tona papira, a za 63
tone papira potrebno je: 1 ha šume!
HRASTOVE BAČVE IZ SLAVONIJE


Nedavno je iz Rijeke krenulo brodom
preko Oceana preko 7.000 hrastovih bačava
od 500 litara. To je samo prva pošiljka
od ugovorenih 20.000 komada iste
veličine. Proizvođač i isporučitelj bačava
je DIK — Đurđenovac, ikoji je nedavno
proslavio 100 godina postojanja ove tvornice
tanina, bačava, pilanske građe i dr.
Glasovite slavonske bačve (krenule su, u
dijelovima, za Kubu gdje će poslužiti za
završno dozrijevanje i fermentaciju Cuba-
ruma! Slavonska hrastovina, po svojem
sirovinskom sastavu, najbolje pospješuje
kemijski proces i daje specifičnu aromu.
To se znalo i već prije 100 godina, kad su
naše hrastove duge i gotove bačve poslužile
i francuskim vinogradarima, proizvođačima
Cognaca. Đurđenovcu će ovaj
posao donijeti oko 55 milijuna dinara, za
ovih 20.000 bačava. Međutim kubanska destilerija
treba oko 65.000 ovakovih 500 litarskih
bačava.


ŠUMARI GRADE CESTE


Dok čitava BiH-republika raspolaže sa


9.470 ikm javnih cesta i putova, šumarstvo
se isluži vlastitim cestama III i IV kategorije
u dužini od 6.200 služi i za javni saobraćaj. Međutim
bosanski su šumari poduzeli akciju da se
2.370 km ovih njihovih cesta prekategorizira
i da u njihovom održavanju sudjeluju
i ostali korisnici ovih saobraćajnica.
Ukoliko im ovo uspije šumari će moći
ušteđenim »troškovima« izgraditi nove
ceste za eksploataciju šuma.
NOVA PRUGA ZAGREB—RIJEKA


U Privrednoj komori u Karlovcu raspravljalo
se o nacrtu dugogodišnjeg programa
ŽTP — Zagreb. Među ostalim iznijeto
je sadašnja želj. pruga Zagreb—Rijeka,
duga 229 km, ne zadovoljava: zastario
je donji i gornji stroj pruge, ograničena
je brzina ikretanja, smanjena je propusna
moć i povećani troškovi prevoza. Nova,
predložena ravničarska trasa, kad se
izgradi, biti će za 70 ´km kraća od sadašnje.
Prolazila bi dolinom Kupe, brzina
vlaka iznosila bi 120—150 km (putnički
vlakovi) i 80—120 ´km (teretni), uz povećanu
težinu tereta i sa dva kolosjeka.
Kako na ovo gledaju izvoznici šumskih i
pilanskih proizvoda? Prema prvim proračunima
troškovi izgradnje ove pruge iznosili
bi oko 300 milijardi st. din.


LOVAČKA PROPAGANDA


Slovenski lovci, šumari i planinari veoma
su aktivni u propagandi lova i zaštiti
prirode. U njihovim šumama čovjek se
zaista prijatno osjeća kad zapazi ploču
sa opomenom: Ne odnosi mladunčad iz
legla! Šume i polja su pravi dom i kuća
divljači! čuvajte prirodu! Čuvajte ptice
pjevice i divljač! Ratari i poljoprivrednici,
znadete li da su trčke i fazani vaši pomoćnici?
Stotine trčki uništi dnevno


30.000 štetnih kukaca i pojedu skoro 30
kg štetnih sjemenki!
DEVIZNI VUKOVI


Po novom cjeniku za odstrijel vuka, lisice,
kune i druge nezaštićene divljači
strani lovcHturisti plaćati će u devizama:
za vuka najmanje 500 din, a za lisicu 200
din. Domaćim lovcima će se odstrijel obračunavati
u bodovima, već prema pravilima
lov. društava. Lov. društvo — Delnice,
međutim, isplaćuje domaćim lovcima
za vuka 1250 din, ako je ubijen puškom,
a ako je otrovan 1050 din, za ljeti
ubijenu lisicu isplaćuje 50 din, a zimi 30
din´!


KRIVOLOVAC —
UNOSNO ZANIMANJE


Zagrebački Vjesnik donio je članak o
porastu krivolovstva i opasnosti od »lovnog
« turizma. Međutim, uslijed blagih
kazni, više se isplati biti krivolovac, nego
legalni član lovačkog društva. U Hrvatskoj
ima ukupno 5,5 milijuna ha lovišta


16 1
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 101     <-- 101 -->        PDF

i većim dijelom s njima gospodari oko
600 lovačkih društava. Ostatkom šumska
gospodarstva, turističke agencije, hotelska
.poduzeća i si. Službeno je registrirano
104.000 komada lovačkog oružja na


35.000 organiziranih lovaca. A ostatak?
Nemamo točnih podataka o broju stranih
lovaca i ubijenoj divljači po njima!
U 32 općine Hrvatske ne postoji nikakova
šumska niti lovna inspekcija i cvate
privatni kliring. Neki su domišljati građani-
lovci prodavali strancima jelene-kapilalce
(Bač) ltd. Na zdravlje, a dokle?
KORMORAN — DIVLJA PATKA


Nedavno su u nekom vojvođanskom
selu, samo u jednom danu, talijanski lovci
ustrijelili oko 12.000 grlica. Nije ih smetala
međunarodna konvencija o zaštiti
ptica iz 1973 g. Idemo dalje: ornitološki
rezervat u SRH zauzima samo 1512 ha.
Međutim prirodnjaci i stručnjaci traže —
na temelju brojnih činjenica — da se ova
površina poveća. Srna je na Velebitu veoma
proređena i prijeti joj opasnost da
potpuno nestane. U G. Kotaru nestaju
šišmiši. Na vuka se puca i progoni ga
svatko! Kakva su to vremena došla? Vuk
je postao prilična rijetkost! Lovačko društvo
na otoku Pagu zaradilo je oko


400.000 din. od talijanskih lovaca samo za
lov na ptice močvarice na poznatom Velom
blatu. Iako su razlike više nego upadljive,
lovački stručnjaci navode da
9C´7(i lovaca ne razlikuju kormorana od
divlje patke! Kormoran ili vranac veliki
(Phalaorocorax carbo-L.) je »veliki vodeni
gavran« dužine do 80 cm i raspona krila
do 140 cm. Živi u močvarama i barama,
a zimuje na našem ladranu. Međutim,
kako smo rekli, uvijek se nađe lovaca,
koji ga ne razlikuju od divlje patke! A
možete li si zamisliti strane lovce kad
krenu na draganioke ribnjake (Karlovac)
sa poluautomatskim oružjem i započnu
pucati po svemu što leti!
ŽIVOT U ŠUMI


Dr. S. Frančišković napisao je, iz područja
propagande šumarstva, zbirku od
30 članaka i dao joj naslov: Život u našoj
šumi. Zbirka obuhvaća oko 150 strojem
pisanih stranica. Savez, za ovu papularnu
zbirku, traži izdavača, jer bi ovakova
— popularno pisana — iknjižnica
iz života naše šume veoma dobro došla ne
samo omladini, nego i široj javnosti. Pogotovo
bi — u eri zaštite čovjekove sre


dine i ugroženosti od zagađivanja — pružila
korisne materijale sastavljačima školskih
udžbenika i knjiga. Ovaj neumorni
šumapfknjiževnik napisao je, nedavno, za
riječki časopis »Dometi« br. 4/74 članak
»Iz prošlosti grobničkih šuma«.


ŠUMARI-PLANINARI


Planinarski odbor Splita izdao je knjižicu
Ante Grimanija: Vođa puta i izletnici,
povodom 100 g. našega planinarstva.
Knjiga obuhvaća: dužnosti vođe puta i
izleta, planinarska načela, prvu pomoć,
prognozu vremena, snalaženje u planinama
i orijentacija, tehnika hodanja, oprema
i prehrana, iskaz planinarskih objekata,
kućni red planinarskih domova, opasnosti
u prirodi, signalizacija, organizacija
logorovanja, popis planinarske literature,
popis vodica po planinama i dr.


ŠUMARSKA BIBLIOGRAFIJA III


ŠG »Josip Kozarac« — N. Gradiška
predlaže Savezu, da nastavi sa izdavanjem
III dijela Šumarske bibliografije
(1956—1975). u svojem dopisu ŠG navodi
da će sva šumska gospodarstva Hrvatske
i novcem pomoći daljnje izdavanje
ove korisne i potrebne knjige. Obzirom
na slabu prodaju ovakovih vrijednih publikacija,
Savez u ovom času nije financijski
spreman organizirati rad na obradi
bibliografskog materijala za ovu ediciju.
Savez još i danas ima na svojem skladištu
Šumarsku bibliografiju I (1846—
1945) i Bibliografiju II (1946—1956) tiskane
u maloj tiraži od 1.000 primjeraka.
Kako na ovaj, vrijedan pažnje prijedlog,
gledaju ostala ŠG, Šumarije, DIP-ovi i ostale
šumarske organizacije?


ČOVJEK I NJEGOVA OKOLINA


Grupa za uređenje i ekologiju pejsaža
Urbanističkog instituta Hrvatske izdala
je još 1972 g. u naslovu navedenu publikaciju.
Ova knjiga predstavlja samo prilog
u razmatranju problema zaštite čovjekove
okoline u određenim prostornim
regijama. Tako i ova studija, o ekološko-
biološkim komponentama zaštite i oblikovanja
pejsaža, odnosi se na zagrebačku
i slavonsko-baranjsku regiju. Poticaj da
se ova tema obradi, ikažu autori: ing. D.
Kiš, dr. S. Bertović i dr. J. Martinović i
dr., bila je 9poznaja o velikoj narušenosti
izvornog prirodnog i prostornog stanja,
kao i da se pokuša spriječiti pojačani in


465
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 102     <-- 102 -->        PDF

tenzitet narušavanja bio-ekološke ravnoteže
i postojeće stabilnosti ekosistema.
Publikacija, veličine 19,5 x 26 cm, veoma
je lijepo tehnički opremljena i sadrži
30-ak crno-bijelih fotografija i instruktivnih
snimaka o narušenosti prirode i postojećem
neskladu izgrađenih naselja i okoline.
Studija je obogaćena i sa 12 karata,
o reljefnosti, geološkom stanju, šumskom
pokrovu, erozionom području, razvojnim
planovima i dr. Cijena je JCnjizi
100 din. i dobiva se u knjižarama, kao
i kod Urban, instituta SRH, Zagreb —
Avenija V. Holjevca.


SITJ — PREDNACRT STATUTA


Nakon usaglašenih stavova svih članova
Koordinacione komisije, početkom ove
jeseni, iznesen je na javnu raspravu prednacrt
Statuta SIT — Jugoslav i-
j e. Upravni odbor našega Saveza ga je
također prihvatio. Definitivno oblikovanje
i prihvaćanje Statuta obaviti će se u proljeće
1975 g. Tek nakon ovoga pristupiti
će izradi svojih statuta federalni i republički
stručni savezi, na ikoji će se vezati
ostali teritorijalni DIT-ovi i teritorijalna
stručna društva.


SAMOUPRAVLJANJE —


RUKOVOĐENJE


Pod ikonac IX. mj. o. g. održao je dr.


B. Kraljić, profesor ŠF — Zagreb veoma
aktualno i zanimljivo predavanje: Razgraničenje
i povezanost samoupravljanja
i rukovođenja u
š u m s k o p r i v r e d n i ni organizacijama
. Predavanje je održano u Šumarskom
domu pred oko 40 članova društva.
Prisutni su bili također šumari i drvari
iz bliže zagrebačke okolice i područnih
šumarija ŠG — Zagreba, Karlovca, N. Gradiške,
Bjelovara i Siska.
STRANI POSJET SAVEZU


Na povratku sa Simpozija 100 g. šumarstva
Slavonije Savez je posjetio d r.
F r a n c i s z e k K r z y s i k, profesor tehnologije
drva na Šumarskom fakultetu u
Warsawi i dugogodišnji predsjednik Poljskog
šumarskog društva. Poljskog profesora
je dočekala uprava Saveza i predstavnici
šumarstva i drvne industrije
SRH. Dogovorena je obostrana uža stručna
suradnja i potpisan je svečani zapisnik
o ovom sporazumu. Prof. dr. F. Krzysiku
predao je predsjednik ing. S. Torna


ševsiki u znak sjećanja neka stručna izdanja
Saveza: Šumarsku bibliografijui II, Šumarski list 1973 g. i Šafarovo uzgajanje
šuma.


PREDAVANJE ING. GOGERA


Predavanje ing. N. Gogera (Republ. zavod
za plan — Zagreb) pod naslovom:
Stanje, problematika, neriješeni
problemi, uočene krupne
poteškoće, i razvojne mogućnosti
šumarstva i industrije
d r v e t a, celuloze i papira SRH
(sa osvrtom na jugoslavenska i svjetska
kretanja) bilo je veoma dobro posjećeno
i veoma zanimljivo. Predavač se dotakao
brojnih stručnih problema i kontradikcija,
poteškoća i konfrontacija. U ovom su
ga pomogli i brojni diskutanti svojim pogledima
i dopunama. Ing. Goger se kritički
osvrnuo na naše stare navike s kojima
struka neće daleko doprijeti i svladati
postojeće poteškoće: problem niskog
prirasta suma, nenamjenskog gospodarenja
šumama, preširoke ophodnje i čekanja
na »žetvu«, nedovolja otvorenost šuma,
osiguranje sirovina domaćoj drv. ind.
dugoročnim sporazumom, podbačaj privatnih
šuma (zapremaju oko 23%´ šum.
površina SRH, a godišnje odbacuju tek
kojih 200.000—300.000 m-! drva), održavanja
šuma bez sudjelovanja u financiranju
i ostalih korisnika općekorisnih
funkcija šuma, čudna shvaćanja
o ulozi šumskih gospodarstava, plasmanu
sirovina na domaćem tržištu, prodajnim
cijenama, paralelnim investiranjima
u drv. industriji, nestručnom uplitanju
sa »strane«, forsiranju »industrije«
koja koristi 60LVo i više uvezenih sirovina
i dr. U diskusiji su sudjelovali: prof,
dr. Z. Vajda, ing.´ S. Vanjković, ing. V.
Fašaić, ing. S. Tomaševski, ing. B. Čop,
ing. Z. Pere i dr. Većina prisutnih smatra
da bi struka trebala o svima uspjesima
i promašajima dati svoj sud,
stručne kriterije, forsirati planiranje, ojačati
i oživjeti propagandu i popularizaciju
šumarstva i si. Kako bi bilo da počnemo
već jednom zajednički i složno putem
našega Saveza ili . . . kao do sada?


ŠUMARSKI ČETVRTAK


Prvi — jesenji — četvrtak održan je


19. IX. o. g. i na njemu su pročitana
pisma i razglednice što su nam pisali učesnici
stručnih ekskurzija, posjetioci »četvrtka
« i kolege sa godišnjih odmora. Savezu
su se javili: dr. N. Komlenović iz


ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Dubrovnika, prof. dr. Z. Potočić sa Cresa,
Zlata i Rafo Mott iz SSSR-a, kasnije iz
Tuzle, Sarajeva i Tjentišta, ing. J. Šafar
iz M. Lošinja, ing. B. Manojlović sa Bola,
Zdenka Vojvodić iz Baške vode, i pok.
ing. Zv. Hren — nekoliko dana prije
smrti — iz B. Dubice. Prisutni posjetioci
obećali su predati Savezu svoju širu autobiografiju
(osobni podaci, kretanja u službi,
struč. uspjesi itd.). Nedavno je uvedeno
da se o »četvrtcima« vode bilješke i
zapisi, kao neka kronika šumarskih četvrtaka,
važnijih zbivanja u struci. Pozivamo
članove terenskih društava, kao i sve
kolege, koji su na proputovanju ili se zadržavaju
u Zagrebu, da svrate četvrtkom
u Šu´marski dom od 7—21 sat!


ŠUMARSKI LIST —


NOVA FIZIONOMIJA


Na proširenoj sjednici Saveza — pred
preko 45 učesnika — bila je na dnevnom
redu točka: Realizacija prihvatljivije fizionomije
Š. L. Prvi je govorio urednik
lista dr. B. Prpić, koji je načeo ovu zanimljivu
temu i iznio poznatu — staru činjenicu,
da je glavni krivac za slabiji sadržaj
lista, pomanjkanje članaka i stručnih
rasprava iz operativne službe i prakse.
U prilično temperamentnoj diskusiji
izredalo se preko 15 disku tanata. Govorili
su: prof. dr. M. Vidaković, ing. J. Peternel,
ing. S. Vanjković, ing. B. Hruška,
ing. V. Fašaić, prof. dr. B. Kraljić, dr. N.
Komlenović, ing. N. Goger, Mr. S. Matić,
ing. M. Novaković, ing. B. Čop, ing. O.
Piškorić, tehn. E. Bregar, ing. D. Böhm
i dr. Detaljnije o ovome pročitajte u Š. L.
br. 10—11/74 (zapisnik 10. sjed. u.o.). Osvrt
ing. Copa na ovu točku sjednice bio je
najbliži i najprihvatljiviji! Međutim o ovome
ćete, naskoro, saznati nešto više iz
zapisnika 12. sjednice U. O.


PODACI


O ŠUMARSKOJ PROŠLOSTI


Iz gotovo svih oblasti šumarstva stručna
knjižnica našega Saveza posjeduje preko
3.400 stručnih knjiga, preko 50 stručnih
časopisa, brojne revije, glasnike, godišnjake
i si. Ovom se knjižnicom — u
posljednje vrijeme — sve više služe organizatori
obljetnica, stogodišnjica i stručnih
proslava. Osim ovoga za obradu i pisanje
stručnih referata, uređivanje zbornika,
monografija, revija i si. autorima
dobro dolaze, osim stručne biblioteke,
društvena arhiva i zapisnici sjednica, sa


vjetovanja .društvenih skupština i si. od
1846 g. do danas. Savez je organizatorima
ovogodišnjih proslava i obljetnica stavljao
na raspolaganje najstarija godišta
Šumarskog lista, počevši od 1877 g. tj.
knjižurine od preko 45.000 stranica, koje
su ispunjene brojnim člancima, sastavcima,
vijestima i zabilješkama iz prošlosti
našega šumarstva. Naročito se traži Kaudersova
bibliografija I (1846—1945) i II
(1946—1956), Ugrenovićevo »Pola stoljeća
šumarstva« (1846—1926), publikacije o irnovnim
općinama od Perušića, Metlaša,
Nanicinija, Begne, Turkovića, Markića i
dr., kao i fotoalbumi A. Sorića.


ŠUMARI-UMIROVLJENICI


Nova pretplatna cijena, za šumare-umirovljenike,
za 1974 g. ostaje ista, kao i
prošle godine tj. 30 din. Tako je odredio
izdavač! Ostali pretplatnici uplaćuju godišnju
pretplatu ovako: pojedinci 50din,
studenti 15 din, ustanove i poduzeća 200
din i inozemstvo 15 USA-dolara. Znači godišnja
pretplata za pojedince iznosi 50
din tj. kao 12 kutija cigareta!!!


FLORAINŽENJERING — ROVINJ


Pod okriljem i u sklopu zajednice, poduzeća
Šumskog hortikulturnog gospodarstva
»Istra« u Buzetu, osnovana je u Rovinju1
specijalizirana radna organizacija
»Florainženjering«. Ova prva specijalizirana
organizacija, u svojem poslovanju,
teži da što više sačuva prirodne i autohtone
elemente prostora prilikom izgradnje
i zahvaćanja u pejsaž. Tek na temelju
iscrpne inventure, analize i valorizacije
svih elemenata u predviđenom prostoru
autohtonog stanja, ne degradirajući zeleni
dio, pristupa se ugrađivanju nove vegetacije
i humaniziranju pejsaža i u težnji
za očuvanje što prirodnijeg prostora.


AKTIVNOST ŠUMARA SRBIJE


Časopis »Šumarstvo« u br. 3—4/74 objavilo
je kraći historijat o radu i aktivnosti
Društva šumarskih inženjera i tehničara
Srbije u proteklom 30 godišnjem
periodu sa težištem na poslijeratno razdoblje
rada. Ovaj historijat je napisao
ing. D. Veličković. Nadalje društvenim
radnicima na terenu skrećemo pažnju na
referat: Neki aktualni problemi inžinjersko
tehničkih organizacija, koji je također
otisnut u istom broju časopisa.


467
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 104     <-- 104 -->        PDF

SAMOSTALNI SINDIKAT
ŠUMARSTVA I DRV. INDUSTRIJE


Svi su izgledi da će, u sklopu Saveza
sindikata SRH, šumarstvo i drv. industrija
imati naskoro svoj samostalni sindikat
u skladu sa ustavnim odredbama. Do sada
je oko 53.000 zaposlenih radnika »zelene
« struke bilo uklopljeno u Sindikat
industrije i rudarstva, koji je brojao


323.000 članova.
PROSJEČNE ZARADE ŠUMARA
U ZAGREBU


U privredi grada Zagreba najviša su
primanja — u prvih 7 mjeseci o. g. —
imali šumari. Prosječno su mjesečno zarađivali
314.200 st. din. u odnosu na prosjek
radnika u privredi, koji je iznosio


255.600 st. din. Prosječni porast primanja
u odnosu na prošlu godinu iznosio je
18Vo. Međutim kupovna moć ovih primanja
porasla je tak za 2-´/i>. O primanjima
šumara-umirovljenika ništa nije kazano!
IZNAD UTVRĐENOG IZNOSA —
OSOBNI DOHOCI


Narodne novine SRH u br. 32/74 objavile
su Dogovor o dopuni općeg društvenog
dogovora o raspodjeli sredstava za
OD, gdje se u čl. 1 kaže: ... da se mogu
utvrditi posebni uvjeti i mjerila za osobito
produktivne i stručne radnike, kao
i radnike deficitarnih i posebno traženih
zanimanja, kako bi se mogli ostvariti OD
iznad utvrđenog iznosa.


KONAČNO —
BENEFICIRANI STAŽ SJEKAČA


Napokon je konačno prihvaćen višegodišnji
prijedlog SPK, da se šumskom
radniku nakon 12 mjeseci rada prizna
kao 15 mj. staž. Zajednica mirovinskog
i invalidskog osiguranja radnika prihvatila
je odluku o beneficiranom stažu, uz
uslov da je radnik najmanje 807», ukupnog
efektivnog radnog vremena, proveo
neposredno na radovima sječe. Prema tome
usvojena je i dokumentacija Instituta
za šumarstvo i drv. ind. u Ljubljani, kao
i argumentacija SPK da je rad šumskog
sjekača sve manje sezonski, pa opterećenja
u radu nisu više povremena nego stalna.
I još jedno: radnici-sjekači na ovaj
staž imaju pravo od 15. V. 1945. g. tj. retroaktivno
bez obzira na visinu uplate
doprinosa.


NOVI


REPUBLIČKI SEKRETARIJAT


U SRH se formirao novi republički sekretarijat
za tržište i cijene sa zadatkom,
da izučava i predlaže mjere u sistemu cijena,
prati kretanja cijena i opskrbljenost
tržišta, vodi brigu oko materijalnih rezervi
republike i uz pomoć tržišne inspekcije
prati provedbu propisa! To je sve
u skladu sa većom samostalnošću i odgovornošću
SRH u kreiranju politike cijena.
Nesklad i poremećaji između pojedinih
oblasti i grana privrede nastaje usiijed
neujednačenih kriterija tj. što jedni
u određivanja cijena prodaje primjenjuju
kod nekih grana »svjetske cijene«, a
drugi »princip troškova« s prosječnom ahumulacijom
privrede Jugoslavije. Izigravanje
sporazumog mijenjanja zatečenih
cijena vrši se na taj način, što se za konjunkturne
proizvode formiraju cijene na
znatno višem nivou (čak i 100´VO više), dok
se za nakurentnu robu zadržavaju iste cijene.
Takovo probijanje stope rasta cijena
bilo je najviše u drvnoj industriji, napose
u industriji namještaja
SRH!


CRNA ZASTAVA
NA ŠUMARSKOM DOMU


Šumarstvo i drv. industrija Hrvatske
opet su izgubili vrsnog i cijenjenog stručnjaka.
To je ing. Zvonko Hren, koji
je preminuo 17. IX. o. g. u Zagrebu, u
svojoj 51 g. života i sahranjen na zagrebačkom
groblju Miroševcu. Veliko mnoštvo
šumara i drvara došlo se oprostiti
od ovoga uzornog stručnjaka i društvenog
radnika, koji je bio viši stručni suradnik
Instituta za drvo u Zagrebu, u našem
Savezu član U. O. i blagajnik. Njegovom
iznenadnom smrću Savez je teško
pogođen i uz ostalo, morao je odgoditi
realizaciju svojih izdavačkih planova
(praktičnog drv. ind. priručnika, križaljki
i ^tablica, drv. ind. bibliografije i dr.).
Nad njegovim grobom oprostili su se u
ime Saveza ing. S. Vanjković, u ime ŠD
i ŠG — Bjelovar ing. B. Hribljan i ing. I.
Milinović u ime Instituta za drvo. Neka
je hvala i slava ing. Zvonku Hrenu!


IN MEMORIAM AMICIS . . .


Na Šum. domu i dalje se vije crna zastava!
Smrt je nastavila svojim redovnim
poslom. Nakon smrti onih 6 šumara s