DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 89     <-- 89 -->        PDF

đivanju i udjelu listača u njima. Svakako
kulture crnog bora nisu više tako nedohvatne
kao što su bile još prije dva desetljeća
kada se šumari nisu usudili vršiti
zahvate u njima iz bojazni da im ne
bi naškodili. Takav nazor napušten je
1952. godine kada je orkan oborio 40.000
ms borovine, a u taiko nastalim čistinama
orni bor se brzo i bujno pomladio.
Priroda je sama pokazala, da se crni bor
može dobro i prirodno pomlađivati.«


Dokazi za takve zaključke u ovoj su
studiji D. Žgajnara i treba se s njima upoznati.
To više, što pojava prirodne ob


PRIRODA,
časopis Hrvatskog prirodoslovnog društva


Nedavno je iz tiska izašao posljednji


(10) broj za godinu 1973. Iz ovog smo godišta
iizabrali članke ikoji bi mogli interesirati
čitatelje »Šumarskog Lista«.
Članci:


Belamarić B.: Brodotočci.


Cvitanović A.: Problem zaštite čovjekove
okoline u svijetu i u našoj zem-
Iji.


Ćuri ć R.: Naše vrste javora.


Frković A.: O rogu srnjaka.


Gee D.: Utjecaj čovjeka na stanište i
njegov živi svijet u Kopačkom rezervatu.
Gee D.: Lovne močvarice Kopačkog
rezervata i šire okolice.
Gee D.: Problem sportskog ribolova u
upravljanom prirodnom rezervatu Kopački
rit.
Guši ć B.: čovjek i šuma u Jugosla


viji.


Kori ć S. i M.: Hibridne šume.


Matoničkin L: Razrijeđene otrovne
tvari u površinskim vodama i njihovo
nagomilavanje u organizmima.
Mihalić V.: Agrosfera — danas i sutra.
M i k š i ć R.: Jugoslavenska naučna entomološka
ekspedicija na Cejlon.
Mi´kulić Z.: Obitavalište ptica u do


njem toku rijeke Neretve.


M o d u n E.: Maslina.


Pavleti ć Z.: Značenje i posljedice
termalne polucije voda.
Pfeife r V.: Problem zaštite ptica u
Jugoslaviji.


nove crnoborovih kultura i širenja ove
vrste izvan postojećih sastojina nije vezana
samo na Slovenski Kras nego i na
cijelo kraško područje. I ne samo da se
to odnosi na arnli bor nego i na alepski
pa i na primorski (primjer u predjelu
Viiševica kod Zadra), dakako na području
koje nije autohtono za ove dvije vrste
(zapravo alepski bor, jer je primorski uvežen).


Na kraju konstatiramo da je ova studija
bila i nagrađena iz Prešemovog fonda
Univerze u Ljubljani.


O. Piškorić
Riđanovi ć J.: Kartografska predodžba
zagađenosti tekućica u Hrvatskoj.
Rucne r R.: Da nam priroda ne opusti.


T ir i n a j s ft i ć I.: Hrvatski prirodoslov


ci: Ivo Pevaleik.
Uredništvo: Zaštita ptičjeg svijeta.


Zaštita prirode.


Biološka procjena vode u potocima
Medvednice okd Zagreba (I. Habdija)
Bogatstvo i raznovrsnost lekovitog bilja
u prizrenskom kraju (S. Marković)
Hoće li Prokleti je biti proglašene nacionalnim
parkom? (A. T-ć)
Još o zagađenosti prirode (A. Tadić)
Kakvi su uređaji za pročišćavanje otpadnih
voda (Z. Crc)
Međunarodna konvencija za zaštitu ptica


Nazadovanje zajednica smeđih algi pod
utjecajem otpadnih voda (V. Kochanskv-
Devide)


Neki problemi zaštite lovne faune u
Slavoniji i Baranji (J. Brna i Đ. Nikolandić)


Obrada otpadnih fonolnih voda (I.
Munjko)
Omladinski pokret za zaštitu okoline


(V. K.
D.)
Pošumljavanje u Urugvaju (I. Slaviček)
Priroda i čovjek u agoniji (M. Zorić)
Pušten s lanca (A. Frković)
Rezervoari za tekuće gorivo narušuju
pejzaž (T. F.)
Rezolucija Sabora SR Hrvatske o zastati
čovječje sredine
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Rijeku Taru treba zaštititi (A. T-ć)
Sto godina Yellowstone nacionalnog
parka (D. Mirković)
Zakonski i drugi propisi koji se odno


se na zaštitu ptica u SR Hrvatskoj (Z. M.)
Zanijemila je naša priroda (M. Krpan)
Zaštita prirode na otoku Hvaru pri iz


vođenju javnih radova (A. T-ć)


Zanimljivosti:


Autoput kroz prašumu Amazonije (S.J.)
Ovećem iz bašte u Mostaru kite se Ju


goslavenke i Evropljarake (Ž. Simović)
Ishrana podivljalih mačaka (H. R. St.)
Klima po želji (T. Kaledin)
Koncert uz pratnju slavuja (T. K.)
Lišaji i okolina (K. Kuna)
Magnetoskopski snimak pčelinjeg govo


ra (K. Kn.)
Mogućnost korišćenja tamariksa u nas


(H.
R.-S.)
Mravlji otrov kao antibiotik (M. J.)
O zmijskom otrovu (V. D.)
Pahikarpin — otrov za pčele (K. Kn.)
Pijev tetrijeba u kolovozu (A. F.)
Pošumljavanje u Srbiji (A. T-ć)
Proždrljivost bogomoljke (K. Kn.)
Simpozij o muniki (I. S.)
Skakavci dskorišćuju herbicide (K. Kn.)
Terapeutska zaštita ptica — most između
zaštite prirode i zaštite čovjekova
zdravlja (S. Pfeifer, prev. R. Rucner)
Tetrijebioi izvaljeni pod domaćom kvočkom
(A. F.)
Ugrožene grabljivice Gorskog kotara (A.
F.)
Više ptica — zdravije šume (A. Frković)
Za devize i »piceoli volatili« (A. Frko


vić)
Zašto se Južna Amerika naziva zeleno


kopno? (S.
J.)
Život moguć na 90" C (K. Kn.)
Život u smoli


Pokret »Nauka mladima«:


Nuklearne elektrane i okoliš (N. P.)


Vijesti:


Osnivanje Jugoslavenskog društva za
proučavanje i suzbijanje korova (J. Kovačević)


Osnovan Fond za turizam (S. Stankovdć)


Osnovan je Jugoslavenski savjet za zaštitu
čovjekove i prirodne sredine (A. Tadić)


Prirodoslovci — novi redoviti članovi
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
(Z. P.)


Savjetovanje o problemima zaštite čovjekove
sredine na Rijeoi (Z. P.)
Simpozij geografa o zaštiti čovjekove
sredine (M. Zorić)
Zaštićene d prorjeđene ptice na poštanskim
markama (A. Frković)


Osvrti:


Biološka stanica na području Kopačkog
rezervata (D. Gec)


Kako se inozemne organizacije bore protiv
pokolja ptica u Italiji (prev. V. Pfeifer)


Lovni turizam s aspekta zaštite prirode


(Z.
Mikutić)
Osvrt na Jugoslavenski simpozij o problemima
zaštite voda (A. Tadić)
Otok Mljet kao turističko područje (A.
T-ć)
Pančićeva omorika uspijeva i izvan rezervata
(O. Piškorić)
Pjesma o zaštiti šuma (S. Frančišković)
Zaštita rijetkih životinja i zoološki vr


tovi (R. Kern)


Razgovori:


Pisma koja optužuju (V. P.)


Nove knjige:


Flora SR Srbije (J. K.)
Kušan prof. dr. Fran: Biokovo (A. Ž.
Lovrić)
Matvejev dr. S. A.: rPedeli Jugoslavije
i njihov živi svet (B. Gušić)
Plavšić-Gojković N.: Zaštićene biljne
vrste u Hrvatskoj (J. K.)
Preporuka literature o zaštiti prirode i
životnog okoliša (Z. P.)
Prirodne znamenitosti Hrvatske (rad
grupe autora) (B. Gušić)


Mala prirodoznanstvena enciklopedija:


U svakom se broju nalazi tumačenje
pojedinih stručnih naziva s područja prirodnih
znanosti, koji se najčešće javljaju
u pojedinim napisima tog broja.


I.
Mikloš
454