DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 88     <-- 88 -->        PDF

više prvorazredne oblovine u odnosu prema
stablima bržeg prirasta. Prebornim
gospodarenjem lako i u jelovo-smrekovim
sastojinama uzgojimo kvalitetna borova
stabla koja predstavljaju dodatni (aditivni)
prirast. U mješovitim sastojinama jele
i smreke obični bor lako preživi pod zastorom
prosječno 37 godina, a da sačuva
sposobnost reagiranja na promjene uvjeta
sredine«.


gi na području k. o. Gabrovica u blizini
»istoimenih naselja«, kako navodi autor,
ali bez naznake šireg lokaliteta. Prema
procjeni Zavoda za pogozdovanje Krasa
(u Sežani) 1967. godine crni bor je na Slovenskom
Krasu naselio o>ko 1.000 ha novih
površina. Za svoja istraživanja Žgajnar
je izabrao navedene lokalitete s razloga
što se sastojine nalaze na podjednakim
stanišnim uvjetima i što su podjed-


Objekt ovog istraživanja bila su stabla
u šumi Horn, predjela između Savinje i
Drete kojom gospodari GLIN Nazarje na
staništu asocijacije Bazzanio-Abietetum,
Wraber M„ 1958.


2.4. Istraživanja o »zakonitosti imigriranja
crnog bora na Jaraške površine bez
šume« kao i zakonitosti »razvoja tako nastalih
sastojina i praktičnog značaja širenja
ornog bora na Krasu« proveo je
ing. A. Ž gaj nar na dva objekta. Jedan
je na području k. o. Kob ja Glava, a dru-
V


nake starosti. Nadmorska visina sastojina
»Kobja glava« iznosi 350—364 m, a »Gabrovice
« 220 m, tla su smeđe renđzine,
a starost sastojina (kultura) oko 80 godina.


Temeljni zaključak koji proizlazi iz ovog
istraživanja autor je ovako formulirao:
»Veliki pionirski rad pošumljavanja
Slovenskog Krasa završen je. Kulture ornog
bora dosegle su stupanj razvoja da
smijemo govoriti o njihovom gospodarskom
značenju, o njihovoj njezi, pomla