DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 86     <-- 86 -->        PDF

ZBORNIK


GOZDARSTVA IN LESARSTVA,


1. 11, Ljubljana 1973.
Zbornik gozdarstva in lesarstva izdaje
Institut za gozdno in lesno gospodarstvo
Biotehničke fakultete Univeorze v Ljubljani.
Jedanaesto godište Zbornika izašlo je
u dva .sveska. Prvi svezak sadrži studije
razne tematike, a drugi je tematski sa
studijama iz projekta »Bori na Balkanskem
poluotoku« kojeg financira fond
Borisa Kidriča i šumskogospodarske organizacije
Slovenije.


1. svezak 11. godišta sadrži slijedeće
studije*:
1.1. Horvat-Marolt Sonja: Pionirska
šuma i iva (Salix caprea L.) kao
pionirska dendrofloma vrsta, I dio — Pionirska
šuma i pionirske dendroflorne vrste
(str. 5—35). U ovom, prvom, dijelu
studije autorica je prikazala »razvojni
put i komponente pionirke sastojine«**
te praktična iskustva s dendroflornim vrstama
pionirske sastojine« na osnovu dosta
brojne literature (navedena su 44 naslova).
Vrijedno se upoznati i s ovim općim
prikazom bilo za uporedbu s vlastitim
opažanjima ili zahvatima na tom području
bilo u cilju upoznavanja ove materije.
1.2. Piskernik Milan: Vegetacija
mrazišta u smrekovim šumama na području
Slovenije (str. 37—47). Studija sadrži
prikaz raščlanjivanja prirodnih smrekovih
šuma na mrazišraim lokalitetima
Slovenije prema kombinaciji biljnih vrsta
na veći broj sistematskih kategorija,
grupirajući ove prema geološikoj podlozi
(ikarbonatna i nekarbonatna kisela tla),
vertikalnoj rasčlanjenosti i razvojnom
stupnju vegetacije.
1.3. Brinar Miran: Prirasne nenormalnosti
potisnute jele u usporedbi s razvojem
smreke na zajedničkom staništu
(str. 49—76). Poticaj za obradu ove materije
dalo je sušenje jele u slovenskim
šumama, koje je tamo prvi put uočeno
1956. god. Autor pripisuje sušenje jele
promjeni klimatskih činilaca (topline, obarina),
a ne jačim sječama u jelovim
* Svaka studija ima sinopsis na engleskom
jeziku, a sažetak na njemačkom ili engleskom.


Sažetak na engleskom posebno je zabilježen


(samo za 2 studije), dok na njemačkom nije


(sve ostale studije).
** Autorica koristi naziv »šuma«, ali sma


tram da u ovom slučaju bolje odgovara po


jam »sastojine« pa taj naziv i koristim.


sastojinama. Uspoređujući priraste jele i
smreke u mješovitim sastojinama ovih
dviju vrsta autor je utvrdio nadmoćnost
smreke nad jelom.


1.4. Marinčeik Lojze: Razvojni
putevi šume bukve i rebraće (Blechno-Fagetum)
(str. 77—105). Zaključci istraživanja
razvojnih puteva šume bukve i rebrače
temelje se na istraživanjima na 60
lokaliteta ove asocijacije na području cijele
Slovenije. Autor je utvrdio 12 razvojnih
stadija. Jedan put razvojnih stadija
teče ou stadija Fagus silvatica —
Vacüinium myrtillus u razne stadije s
Pinus silvestris, a drugi preko cenoza s
hrastom kitnjakom ili pitomog kestena
do stadija s Pinus silvestris (i to ili s
Vaccinium myrtillus ili s Calluna vulgaris).
Ako je provedena čista sječa završni
stadij šume bukve i rebraće je stadij asocijacije
Calluna vulgaris — Genista pilosa
st.
1.5. Titovšek Janez: Prilog poznavanju
potkornjaka (Scolytidae) Slovenije
(str. 107—118, sažetak na engleskom).
Radnja sadrži popis i rasprostranjenje
Scolytidae-a koji su utvrđeni u šumama
Slovenije od 1964. do 1970. god. U tom
razdoblju utvrđena je prisutnost 40 vrsta.
Za dvije vrste utvrđeni su i novi domaćini:
za Scolytus rugulosus Müll, obična
krušvica (kozja jabučica — Amelanchier
ovalis Medik.), a za Pityophtorus lichtensteini
Ratzb. borovac (Pinus sfrobus L.).
1.6. Božić Janez: Euroameričke topole
sekcije Aigeiros i njihovo uspijevanje
u Sloveniji (str. 117—139). Predmet
istraživanja, na 14 lokaliteta, bilo je slijedećih
10 klonova Populuss x euroamericana:
P. x e. cl. marilandica,
P. x e. cl. robusta,
P. x e. cl. serotina,
P. x e. cl. regenorata,
P. x e. cl. I — 476,
P. x e. cl. I — 455,
P. x e. cl. I — 262,
P. x e. cl. I — 214,
I — 154 i


P. x e. dl.
P. x e. ol. I — 45/51.
Ove pokusne sadnje su pokazale da su
devet-godišnje plantaže, s 273 stabla po
ha, najveći prirastodnosno drvnu masu
imali klonovi I — 476 (260,4 m3/ha), cl.
regenerata (248,3 m3) i ol. I — 214 (244,0
m3), a najmanju cl. marilandica 126,2
m3) te cl. I — 154 (132,1 m:l). To su mase


450