DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Uz prikaz načina i uvjeta rada, autor je
na bazi izmjere promjera na 13.054 stabla
(ispod 10 cm) utvrdio za konkretan slučaj
funkcije za ukupno potrošeno vrijeme
totalne klupaže te funkcije dnevnog
radnog učinka jedne radne grupe (voda
i 2 radnika).


21. Bećar D., Todorovski S. i
Hadži-Georgiev K.: Prilog proučavanju
ekonomske granice proizvodnje drveta
u niskim hrastovim šumama (str.
271—291, sažetak .na francuskom). Za utvrđivanje
ekonomske granice proizvodnje
drveta hrastovih šuma panjača autori
su izabrali sastojine u Sermeninskoj šuma
(na obroncima Kožuf planine) različitog
stupnja degradacije.
Stanje sastojina može se vidjeti iz njihove
starosti i drvne mase stabalaca s pp
iznad 2 cm:


GLASNIK


Republičkog zavoda za zaštitu prirode i
Prirodnjačkog muzeja u Titogradu, No 6
— Titograd 1973.


Glasnik Republičkog zavoda za zaštitu
prirode i Prirodnjačkog muzeja u Titogradu
-u kolotečini je redovnog izlaženja
i u veljači og. izašao je svezak za 1973.
god. Glasnik je otvoren autorima i temama
i izvan SR Crne Gore pa se takva suradnja
očituje i u ovom, šestom, broju
Glasnika.


1. Sadržaj 6. br. Glasnika je slijedeći:
Šoljan T. i Ivanović B.: Citharus
linguatula (Linnaeus, 1758.) (Citharidae,
Pisces), novopronađena vrsta u slatkim
vodama Jugoslavije (str. 5—8, sinopsis na
engleskom),


Deeleman-Rc i nhold C. L.: Fauna
pećinskih pauka u Crnoj Gori (str. 9—
33, >tekst ma engleskom, sinopsis na srpskohrvatskom),


Ka ra m a n S. G.: XLVI prilog poznavanju
Amphipoda. Dvije podzemne Niphargus-
vrste iz Jugoslavije, N. stankoi,


n. sp. i N. lilidzensis Scfäf. (fain. Gammaridae),
(str. 35—57, tekst na engleskom,
sinopsis na hrvatskosrpskom),
Laikušić R. i Pavlović D.: Pet novih
vrsta u flori Crne Gore (str. 59—61,
sinopsis na engleskom),


lokalitet starost sastojine drvna masa
god. mVha


A 23 28,5
B 26 19,0
C 32 67,5


Uspoređujući vrijednost drvne mase i
troškove proizvodnje (eksploatacije) na
bazi prodajnih cijena (»franko pazar«) u
1971. godini, ekonomska granica za lokalitet
iznosi 62 godine, za lokalitet B 77
godina, a za lokalitet C 32 godine. »Prema
tim rezultatima možemo konstatirati
da se jako degradirane sastojine ameliioriraju
sporo. Stoga preporučamo umjetnu
amelioraciju i unošenje četinjača i
kako bi u jednom kraćem periodu« završavaju
autori ovaj svoj rad.


O. Piškorić
Ćupi ć D.: Jedan interesantan slovanizirani
naziv Buxus sempervirens-a (str.
63—65, sinonpsiis na engleskom),


Tatiić B. i Atanacković B.: Asocijacija
Cephalario-Seseletum rigidae ass.
nova (str. 67—70, sinopsis na njemačkom),


Trinajstić I.: As. Agropvretum mediterraneum
(Kiihnh.) Br.-Bl. 1933, u vegetaciji
južnodalmatinskog otoka Korčule
(str. 71—76, sinopsis na njemačkom),


P u 1 e v i ć V.: Prilog flori Crne Gore
(str. 77—83, sinopsis na njemačkom),


Stanković M. S. i Lješević M.:
Kraško vrelo Ravnjak (str. 85—91, sinopsis
na engleskom),


Drago vić R. D.: Rijetki elementi u
nekim ležištima crvenih boksita Crne Gore
(str. 93—102, sinopsis na francuskom),


Kronika (str. 103—157).


2. Pojedini radovi pružaju slijedeća saznanja:
Citharus linguatula, jedina vrst u rodu
Citharus, morska je riba istočnog Atlantika
i Sredozemnog mora pa i Jadrana.
Međutim, ta je riba 1971. godine ulovljena
u Skadarskom jezeru, dakle u slatkoj
vodi. Kako do sada ova riba u jugoslavenskoj
literaturi nije registrirana da
se nalazi i u slatkoj ili boćatoj vodi to
autori i determiinatori šolja n T. i Ivanovi
ć B. opravdano objavljuju ovaj interesantan
nalaz uz morfologiju samog