DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 8     <-- 8 -->        PDF

(r = 0,1152++), te visina i pravnosti (r = 0,1199++). Ovi podaci pokazuju da
su međusobni odnosi između ovih karakteristika relativno niski i slabi, ali
signifikantni na nivou od 1´%. To znači da u pravilu visoka stabla ne moraju
biti i pravna, a isto tako deblja stabla nisu u pravilu i pravna. Naravno da
se ovi rezultati odnose na potomstvo evropskog ariša, koje je obrađeno u
ovom radu. Ostali korelacioni koeficijenti između pojedinih karakteristika
vidljivi su iz spomenute tabele.


Važnost pojedinih varijabila, može se procjenjivati i pomoću veličine
međusobnih korelacionih koeficijenata .Ako dvije varijabile imaju visok međusobni
stupanj veze potrebno ih je u model uključiti pojedinačno, da bi
se ustanovilo koja ima veći determinacioni koeficijent u modelu.


Rana (prethodna) selekcija varijabila. Koi dabiranja određenog broja
nezavisnih varijabila koje daju najbolji uvid u zavisnu varijablu javljaju se
dva suprotna kriterija. Prvi se sastoji u tome da se u modelu zadrži što veći
broj nezavisnih varijabila kako bi se dobilo što veće poboljšanje kod izjednačavanja.
Drugi se sastoji u tome da se u modelu zadrži što manji broj
varijabila koje će uz najmanje troškove dati što bolje poboljšanje kod izjednačavanja.
Nema jedinstvene statističke metode za odabiranje najpovoljnijeg
broja varijabila. Radi toga će vrlo često odlučiti vlastita procjena koji


će se postupak primijeniti.
Tabela 3.
Korelacioni koeficijenti za proučavane karaktevropskog ariša (672 deristike. /.Ja
u testu potomstva
Karak
5


u


Pravnost


teristika


o


Dužina
grane


rt p -^ 05


OM s a


+* - k> u


>


ffl


a PH ao


kn * * * *
Prsni promjer 0,9373 —0,1352**
0,6433
**
0,7874
**
Visina — —0,1050 0,6063 0,7998
**
Broj grana — — 0,0670 —0,1285 -
**
Promjer grane — — — 0,7451


—. —
Promjer u krošnji —


Dužina grane


— — —


Kut insercije grana — —
** Statistički signifikantno na nivou od VU.


* Statistički signifikantno na nivou od 5"Vo.
0,9130 —0,0263
0,8742 —0,0422


**
-0,1188 0,0383
**
0,6968 0,0621


0,7905 —0,0213
— —0,0392


— —


0,1152


0,1199
—0,0299


*#
0,0989
0,1253


itie


0,0928


0,0777