DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Poslije podne učesnici konferencije posjetili
su spomenik palim učesnicima Slovačkog
narodnog ustanka u Banskoj Bistrici,
a navečer smo prisustvovali [kazališnoj
predstavi u Zvolenu, gdje je prikazana
drama savremenog kazališnog pisca
iz Slovačkog narodnog ustanka.


13. 9. 1974. godine
Prema programu, Konferencija je nastavila
rad po sekcijama gdje je nakon
izloženih referata održana diskusija u
kojoj su učesnici po sekcijama izmjenili
mišljenja. To je ujedno bila i prilika da
se pojedina sporna gledišta približe ili
ujednače.


U međuvremenu su učesnici Konferencije
iz inostranstva posjetili Elektronski
računski centar (tz. Zavod za računsku
tehniku) u Zvolenu, koji obavlja usluge
tj. računsku obradu podataka za potrebe
uređivanja šuma u Slovačkoj. Pri Zavodu
ise vrši školovanje i osposobljavanje
kadrova koji se bave mehanografijom
ite se na taj način obrazuju specijalisti
za obradu podataka za užu djelatnost
šumarstva odnosno uređivanja šu-


Elektronski računari su uglavnom domaće
proizvodnje (ikao na pr. tip TESLA-
200 i dr.), a čitav proces rada je prilagođen
tako da se dobije potreban obim
podataka za tabelarni dio uređajnih elaborata.


Organizacija rada, način obrade podataka
i funkcionalnost ostavili su vrlo dobar
utisak o radu ovog Zavoda kod svih
stranih učesnika konferencije.


U prijepodnevnom radu podneseni su
kraći izvodi iz referata nekih stranih
učesnika konferencije i ;to:


1. Ing. K. Petrunov: O načinu i postignutim
rezultatima gazdovanja šumama u
NR Bugarskoj.
2. Ing. R. Ćurić: Uvođenje savremenijeg
metoda uređivanja šuma i šumarstva
Bosne i Hercegovine.
Nakon usvajanja Rezolucije i Zakljuačka
zvanični dio Konferencije je zavr


šen, dok su poslije podne učesnici iz inostranstva
posjetili Zavod za uređivanje
šuma u Zvolenu, gdje su im data detaljna
objašnjenja o primjeni metoda uređivanja
šuma, organizaciji Zavoda, tehnici
rada na izradi investiciono-tehničke dokumentacije
i dr.


Na kraju je neophodno istaknuti korisnost
ovakvih skupova naročito kada
se ima u vidu uspostavljanje stručnih
kontakata koji služe za razmjenu iskustava.
Na ovaj način se omogućuje prenošenje
i aplikacija nekih metoda gazdovanja
u konkretnim uslovima drugih
zemalja, uz uslov -respekitovanja specifičnosti
takve primjene.


Ing. Rad osla v Ćurić,
Sarajevo