DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 74     <-- 74 -->        PDF

iznosa objavio je Fakultet 192, Generalna
direkcija šuma 108, razne druge ustanove
12 i sami autori 17 knjiga.


Prilikom osnivanja 1934. godine Šumarski
fakultet u Istanbulu smješten je bio
samo u jednoj konjičkoj kasarni. Danas,
međutim, on se sastoji od 15 raznih zgrada.
Od ovih su najvažnije: zgrada podignuta
na mjestua stare kasarne, nova
zgrada sa tri sale za predavanja, zgrada
sa salom za konferencije i bibliotekom s
velikim radnim prostorijama i čitaonicama,
pet većih zgrada za katedre, zgrada
modernog doma za 400 studenata,
menzina zgrada, zgrada revirne zdravstvene
stanice itd.


Pri osnivanju Fakultet je imao samo
pet katedara, a do sada je taj broj narastao
na 13. Tehnička pomoćna sredstva
i aparature, koje služe naučnim i nastavnim
svrhama, znatno su se i po obujmu


MEĐUNARODNA TEHNICKO-EKONOMSKA
KONFERENCIJA IZ UREĐIVANJA
ŠUMA — ZVOLEN ČSSR
9—13. 9. 1974.


U organizaciji Zavoda za uređivanje
šuma CSSR u Zvolenu i Brandisu na Labi
te Ministarstva za šumarstvo i vodoprivredu
ČSSR, u periodu od 9—13 rujna
održana je u Zvolenu Međunarodna tehnioko-
ekonomska konferencija o ulozi uređivanja
šuma u daljem razvoju šumskog
gospodarstva u CSSR-u.


Konferencija je organizirana u Spomen
30-godišnjice Narodnog ustanka u Slovačkoj
oslobođenja ČSSR-a kao i 25-godišnjica
uređivanja šuma u ČSSR-u.


Od stranih zemalja, Konferenciji su
prisustvovali predstavnici šumarstva
SSSR-a, Poljske, DDR, Mađarske, Bugarske
i Jugoslavije.


Program rada Konferencije se odvijao
prema slijedećem kronološkom redoslijedu:


10. 9. 1974. godine (utorak). Otvaranje
Tehnioko-ekoiionuske konferencije od strane
direktora Zavoda za uređenje šuma
u Zvolenu (Ing. V. BORTEL).
— Referati o ulozi šumarstva u proizvodnom
razvoju i uređivanju šuma u
razvoju gospodarenja šumama (referenti
Ing. S. HAGAR, Ing. P. HAJTMAN, i
dr.).
i po kvaliteti poboljšale od 1934. godine
do danas.


Prema tome, iako relativno mlada ustanova,
Šumarski fakultet u Istanbulu
zaista je, dobro organiziran i opremljen,
a po svome radu i uspjesima nesumljivo
afirmiran kao visoko-naučna institucija,
poznata i izvan granica Turske. Dokaz
je tome i vrlo uspjeli Međunarodni simpozij
o trojanskoj jeli (Abies equi-trojani
Aschers et Start.) i turskoj flori, koji je
održan na Fakultetu u vremenu od 22.
do 28. listopada 1973. godine, a o kome
sam opširnije referirao u našim stručnim
časopisima. Sasvim je realno reći
da rad i uspjesi Šumarskog fakulteta u
Istanbulu mogu, po mnogo čemu, poslužiti
za primjer i našim šumarskim fakultetima.


Prof. dr Milorad JOVANČEVIĆ


— Pozdravi i kraći izvodi iz referata
učesnika stranih delegacija.
Poslije podne učesnici konferencije su
obišli objekte fakultetskog oglednog dobra
kod Banjske Bistrice, gdje su na objektima
data potrebna objašnjenja o
primijenjenom načinu gospodarenja i rezultatima
istraživanja na pokusnim plohama.


11. 9. 1974. godine — stručna ekskurzija
na području L. Z. Brezno, gdje je
na objektima dat prikaz primjene načina
gospodarenja te primjena mehanizacije u
izvlačenju i utovaru sortimonata (objekti
u predjelu Predajna). Poslije podneva
ekskurzija je organizirana na Niske Tatre
(predjel HOPOK — 2024 m) gdje su učesnicima
data detaljnija objašnjenja o
načinu pošumljavanja na gornjoj granici
šume u pojasu bora krivulja (P. mughus).
Poseban problem ovdje predstavlja zaštita
gornje granice šuma od lavina, a u
tom pogledu su već stečena izvjesna iskustva
{primjenjuje se grupimična sadnja
limbe-Pinus cembra a u posljednje
vrijeme unosi se i molika — Pinus Pence,
čiji se sjemenski materijal nabavlja
iz Bugarske).


12. 9. 1974. godine (četvrtak)
Rad konferencije se odvijao u komisijama:
biološkoj, tehničkoj i ekonomskoj.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 75     <-- 75 -->        PDF

U navedenim sekcijama, među najvažnijim
izloženi su slijedeći referati:


a) Biološka sekcija


Ing Faith:
Problematika postavljanja ciljeva u vezi
sa različitom funkcijom šuma


Ing J. Parez:
Uticaj različitog intenziteta proreda na
pojavu podmlatka i strukture na pokusnim
plohama smrče u periodu 1958
—1968. godine.


Ing Z. Poleno:
Rakreaciono-zdravstvene funkcije šuma
i uređivanje šuma


Ing. K. Pliva:
Primjena tipologije u uređivanju šuma
i kod gazdovanja šumama


Ing. Gollvitzer:
Određivanje prirasta u borovim sastojinama


Ing. K. Krix:
Informacija o načinu zaštite prirode sa
gledišta uređivanja šuma


Ing. Hajtman:
Nove tablice prirasta za najvažnije vrste
drveća u CSSR.


b) Tehnička sekcija


Dr. J. Rehak:
Neka metodska pitanja konstrukcije
prirasnih tablica


Ing. R. Curić, Ing. P. Lukić:
Dosadašnja praksa i uvođenje novog
metoda uređivanja šuma u šumarstvu
SR Bosne i Hercegovine


Ing. M. Greguš:
Integralne funkcije šuma


Ing. F. Just:
Tehnička računanja i njihova primjena
kod uređivanja šuma


Ing. C. Nautke:
Novi metodi rada u fologrametriji


Ing. Rumann:
Neki problemi u gazdovanju šumama
i njihovoj realizaciji u praksi


Ing. J. Maximović:
Mogućnosti i koristi socijalističkog udruživanja
{integracije šumarstva).


Ing. F. Drikol:
Šumska putna mreža i njena uloga u
ciklusu obnove šuma


Ing. Bursa:
Korišćenje aerosnimaka kod radova na
uređivanju šuma


Ing. Saxon:
Korišćenje tehnike računanja u radovima
uređivanja šuma


c) Ekonomska sekcija


Ing. E. Jakš:
Koncepcija uređivanja šuma u ČSSR


Ing Z. Bludovskv:
Realizacija planova postavljenih na ciljevima
šumskog gospodarstva


Ing E. Hering:
Uloga uređivanja šuma u unapređenju
šumskog gospodarstva


Ing. B. Nymbursky:
0 metodici uređivanja šuma


Ing. C. Greguš:
Uloga uređivanja šuma na unapređenju
našeg šumskog gospodarstva


Ing. Z. Domes:
Ekonomski pristup uređivanju šuma
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Poslije podne učesnici konferencije posjetili
su spomenik palim učesnicima Slovačkog
narodnog ustanka u Banskoj Bistrici,
a navečer smo prisustvovali [kazališnoj
predstavi u Zvolenu, gdje je prikazana
drama savremenog kazališnog pisca
iz Slovačkog narodnog ustanka.


13. 9. 1974. godine
Prema programu, Konferencija je nastavila
rad po sekcijama gdje je nakon
izloženih referata održana diskusija u
kojoj su učesnici po sekcijama izmjenili
mišljenja. To je ujedno bila i prilika da
se pojedina sporna gledišta približe ili
ujednače.


U međuvremenu su učesnici Konferencije
iz inostranstva posjetili Elektronski
računski centar (tz. Zavod za računsku
tehniku) u Zvolenu, koji obavlja usluge
tj. računsku obradu podataka za potrebe
uređivanja šuma u Slovačkoj. Pri Zavodu
ise vrši školovanje i osposobljavanje
kadrova koji se bave mehanografijom
ite se na taj način obrazuju specijalisti
za obradu podataka za užu djelatnost
šumarstva odnosno uređivanja šu-


Elektronski računari su uglavnom domaće
proizvodnje (ikao na pr. tip TESLA-
200 i dr.), a čitav proces rada je prilagođen
tako da se dobije potreban obim
podataka za tabelarni dio uređajnih elaborata.


Organizacija rada, način obrade podataka
i funkcionalnost ostavili su vrlo dobar
utisak o radu ovog Zavoda kod svih
stranih učesnika konferencije.


U prijepodnevnom radu podneseni su
kraći izvodi iz referata nekih stranih
učesnika konferencije i ;to:


1. Ing. K. Petrunov: O načinu i postignutim
rezultatima gazdovanja šumama u
NR Bugarskoj.
2. Ing. R. Ćurić: Uvođenje savremenijeg
metoda uređivanja šuma i šumarstva
Bosne i Hercegovine.
Nakon usvajanja Rezolucije i Zakljuačka
zvanični dio Konferencije je zavr


šen, dok su poslije podne učesnici iz inostranstva
posjetili Zavod za uređivanje
šuma u Zvolenu, gdje su im data detaljna
objašnjenja o primjeni metoda uređivanja
šuma, organizaciji Zavoda, tehnici
rada na izradi investiciono-tehničke dokumentacije
i dr.


Na kraju je neophodno istaknuti korisnost
ovakvih skupova naročito kada
se ima u vidu uspostavljanje stručnih
kontakata koji služe za razmjenu iskustava.
Na ovaj način se omogućuje prenošenje
i aplikacija nekih metoda gazdovanja
u konkretnim uslovima drugih
zemalja, uz uslov -respekitovanja specifičnosti
takve primjene.


Ing. Rad osla v Ćurić,
Sarajevo