DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 74     <-- 74 -->        PDF

iznosa objavio je Fakultet 192, Generalna
direkcija šuma 108, razne druge ustanove
12 i sami autori 17 knjiga.


Prilikom osnivanja 1934. godine Šumarski
fakultet u Istanbulu smješten je bio
samo u jednoj konjičkoj kasarni. Danas,
međutim, on se sastoji od 15 raznih zgrada.
Od ovih su najvažnije: zgrada podignuta
na mjestua stare kasarne, nova
zgrada sa tri sale za predavanja, zgrada
sa salom za konferencije i bibliotekom s
velikim radnim prostorijama i čitaonicama,
pet većih zgrada za katedre, zgrada
modernog doma za 400 studenata,
menzina zgrada, zgrada revirne zdravstvene
stanice itd.


Pri osnivanju Fakultet je imao samo
pet katedara, a do sada je taj broj narastao
na 13. Tehnička pomoćna sredstva
i aparature, koje služe naučnim i nastavnim
svrhama, znatno su se i po obujmu


MEĐUNARODNA TEHNICKO-EKONOMSKA
KONFERENCIJA IZ UREĐIVANJA
ŠUMA — ZVOLEN ČSSR
9—13. 9. 1974.


U organizaciji Zavoda za uređivanje
šuma CSSR u Zvolenu i Brandisu na Labi
te Ministarstva za šumarstvo i vodoprivredu
ČSSR, u periodu od 9—13 rujna
održana je u Zvolenu Međunarodna tehnioko-
ekonomska konferencija o ulozi uređivanja
šuma u daljem razvoju šumskog
gospodarstva u CSSR-u.


Konferencija je organizirana u Spomen
30-godišnjice Narodnog ustanka u Slovačkoj
oslobođenja ČSSR-a kao i 25-godišnjica
uređivanja šuma u ČSSR-u.


Od stranih zemalja, Konferenciji su
prisustvovali predstavnici šumarstva
SSSR-a, Poljske, DDR, Mađarske, Bugarske
i Jugoslavije.


Program rada Konferencije se odvijao
prema slijedećem kronološkom redoslijedu:


10. 9. 1974. godine (utorak). Otvaranje
Tehnioko-ekoiionuske konferencije od strane
direktora Zavoda za uređenje šuma
u Zvolenu (Ing. V. BORTEL).
— Referati o ulozi šumarstva u proizvodnom
razvoju i uređivanju šuma u
razvoju gospodarenja šumama (referenti
Ing. S. HAGAR, Ing. P. HAJTMAN, i
dr.).
i po kvaliteti poboljšale od 1934. godine
do danas.


Prema tome, iako relativno mlada ustanova,
Šumarski fakultet u Istanbulu
zaista je, dobro organiziran i opremljen,
a po svome radu i uspjesima nesumljivo
afirmiran kao visoko-naučna institucija,
poznata i izvan granica Turske. Dokaz
je tome i vrlo uspjeli Međunarodni simpozij
o trojanskoj jeli (Abies equi-trojani
Aschers et Start.) i turskoj flori, koji je
održan na Fakultetu u vremenu od 22.
do 28. listopada 1973. godine, a o kome
sam opširnije referirao u našim stručnim
časopisima. Sasvim je realno reći
da rad i uspjesi Šumarskog fakulteta u
Istanbulu mogu, po mnogo čemu, poslužiti
za primjer i našim šumarskim fakultetima.


Prof. dr Milorad JOVANČEVIĆ


— Pozdravi i kraći izvodi iz referata
učesnika stranih delegacija.
Poslije podne učesnici konferencije su
obišli objekte fakultetskog oglednog dobra
kod Banjske Bistrice, gdje su na objektima
data potrebna objašnjenja o
primijenjenom načinu gospodarenja i rezultatima
istraživanja na pokusnim plohama.


11. 9. 1974. godine — stručna ekskurzija
na području L. Z. Brezno, gdje je
na objektima dat prikaz primjene načina
gospodarenja te primjena mehanizacije u
izvlačenju i utovaru sortimonata (objekti
u predjelu Predajna). Poslije podneva
ekskurzija je organizirana na Niske Tatre
(predjel HOPOK — 2024 m) gdje su učesnicima
data detaljnija objašnjenja o
načinu pošumljavanja na gornjoj granici
šume u pojasu bora krivulja (P. mughus).
Poseban problem ovdje predstavlja zaštita
gornje granice šuma od lavina, a u
tom pogledu su već stečena izvjesna iskustva
{primjenjuje se grupimična sadnja
limbe-Pinus cembra a u posljednje
vrijeme unosi se i molika — Pinus Pence,
čiji se sjemenski materijal nabavlja
iz Bugarske).


12. 9. 1974. godine (četvrtak)
Rad konferencije se odvijao u komisijama:
biološkoj, tehničkoj i ekonomskoj.