DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Krenuli smo u posjetu školi s namjenom da vidimo što škola pruža
učeniku u sklopu predmeta »Lov i lovna privreda«. Predmetni nastavnik
(šumarski inženjer) u toku predavanja se drži nastavnog plana i programa.
U toku praktične nastave učenici se upoznaju izlaskom u lovište sa lovno
tehničkim objektima. Ove godine je predviđeno da učenici u proljeće ili
jesen, već prema mogućnostima, sudjeluju na izgradnji i obnovi lovno tehničkih
objekata. Ta bi se praktična nastava obavila u lovištima Šumskog
gospodarstva Delnice. Svake godine nastoji se organizirati lov na određenu
divljač, da bi se učenici upoznali sa načinima lova, planom uređenja lovišta
i si. U toku vježbi učenici nastoje prepoznati divljač. Šumarska škola
posjeduje bogatu zbirku preparirane divljači sa slikama. Prepariranje učenici
upoznaju posjetom nekog preparatora, dok umjetni uzgoj fazana učenici
upoznaju posjetom fazaneriji Ćunski na otoku Lošinju. Učenicima stoji
na raspolaganju zbirka lovačke opreme (puške, municija, dvogledi i si.).


Obim predavanja i vježbi je opsežan. Ostvarenjem ovog nastavnog plana
i programa, šumarska privreda dobiva tehničara sposobnog da obavlja razne
poslove unutar lovne privrede.


NAPOMENA: Neki podaci su uzeti iz »Nastavnog plana i programa za tehničare
šumarske struke«.


PLEŠE BORIS, stud. šum.


ZNAČAJNI DOGAĐAJI


SA SJEDNICE SAVJETA ŠUMARSKOG FAKULTETA U ZAGREBU


Na svečanoj sjednici Savjeta Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
održanoj dne 17. siječnja 1974. godine dekan Šumarskog fakulteta prof, dr
Dušan Klepac uputio je prof, dr-u Zvonimiru Potočiću povodom njegova
odlaska u mirovinu ove riječi:


Poštovani profesore Potočiću,
dozvoli mi da Ti u ime Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao
i u svoje ime najljepše zahvalim na Tvom dugogodišnjem, uspješnom i plodonosnom
radu.
Kao iskusni šumarski stručnjak Ti si došao na ovaj Fakultet s velikim
poznavanjem problematike našeg operativnog šumarstva. Poznavajući našu
šumarsku stvarnost Ti si se opredjelio, dragi Zvonko, za najosjetljivije i
rekao bih najteže područje šumarske znanosti — a to je šumarska ekonomika.
U toj oblasti Ti si najprije izgradio sebe, a onda si preuzeo odgoj kadrova
na našem Šumarskom fakultetu, na Ekonomskim fakultetima i nekim
drugim Visokim školama.


435
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Nije čudo da si — poznavajući dobro šumarsku operativu s jedne strane,
a ekonomsku teoriju s druge strane — unio neke svoje originalne stavove
i svoja shvaćanja na području šumarske znanosti. U tom smjeru
publicirao si veći broj rasprava i tako si se istaknuo kao šumarski ekonomista
i sveučilišni profesor.


MiKSMtIBliBS»;


Kao šumarski ekonomista pronio si šumarstvo i njegove zasade u druge
struke. Tu je Tvoja zasluga velika, jer se šumarski odgojio one ekonomske
kadrove, koji često rukuju našim narodnim bogatstvom, tj. našim šumama
pa im je itekako potrebna takva naobrazba.


Na našem Fakultetu nisi se istakao samo kao odličan pedagog nego i
kao napredni profesor koji se bori za progres ne samo u nastavi nego i u
organizaciji Fakulteta. Na tom polju uradio si mnogo, a naročito u organima
upravljanja gdje si se uvijek borio za pravedne stvari u čemu si bio
do kraja dosljedan.


Na svemu tome najljepše Ti zahvaljujem i čestitam na uspjehu koga si
doživio zajedno sa svima nama gradeći ovaj Fakultet u jednu čvrstu, homogenu,
i naprednu šumarsku organizaciju.


U ime Fakulteta i u svoje ime zahvaljujem Ti na svemu što si učinio
za ovaj Fakultet. Osobno Ti želim da Tvoja mirovina bude aktivna kako si
ju sam planirao pa da na obali našeg dragoga Cresa zasadiš još više crnih
borova, alepskih i brucijskih borova i pinjeva te da uživaš u cvjetovima
Viburnuma, Pitosporuma, Oleandera, Nespole, Bugenvile i ostalog ukrasnoga
bilja koje si nam svojom rukom u oporom kršu zasadio, njegovao i zalijevao
i tako si dokazao da si i u privatnom životu bio odličan šumar i
ljubitelj prirode.


živio profesor dr Zvonko Potočić!
Poštovani profesore Potočiću, naš najviši organ upravljanja — Savjet
fakulteta — zaključio je na svojoj zadnjoj sjednici da Ti u ime zahvalnosti,
poštovanja i pažnje predam ovaj poklon.


436