DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 70     <-- 70 -->        PDF

5. Kinologija
Cilj: da se učenici upoznaju sa važnošću psa u lovu, da upoznaju vrste
lovačkih pasa i njihov uzgoj. Stoga treba poznavati osnove kinologije.
Sredstva: Prikazati nastavne filmove, slike iz kabineta lovstva, posjeta
kinološkom
društvu ili po mogućnosti izložbu pasa.
Potrebno vrijeme: 2 sata u razredu i 6 sati posjeta muzeja.


6. Lovačko oružje.
Cilj: da se učenici upoznaju sa lovačkim oružjem, municijom, opremom.
Treba poznavati osnove lovstva.
Sredstva: 1 lovački karabin, 2 sačmarice, kombinirane, dvogled, durbin,
municija za karabine, precizna vaga, čaure, barut, sačma.
Način izvođenja vježbi: Opisi dijelova oružja. Načini nošenja oružja.
Punjenje
i pražnjenje, punjenje patrona, čišćenje i održavanje oružja.
Potrebno vrijeme: 5 sati.


7. Lovački trofeji i njihovo ocjenjivanje.
Cilj: da se učenici upoznaju s načinima ocjenjivanja lovačkih trofeja.
Stoga treba imati osnovno znanje o trofejima za dlakavu i pernatu divljač,
što će učenici dobiti u toku teoretske nastave.
Sredstva: zbirka lovačkih trofeja u kabinetu škola (po mogućnosti posjet
muzeja).
Vježba se sastoji u mjerenju i unašanju dobivenih podataka u manuale.
Potrebno vrijeme: 5 sati.


8. Upoznavanje vrsta slatkovodnih riba.
Cilj: Da učenici nauče da razlikuju najvažnije vrste slatkovodnog ribarstva.
Učenik treba poznavati podjelu riba i osnovne vrste slatkovodnih riba.
Sredstva: slike iz kabineta i najosnovniji ribarski pribor.
Način izvođenja vježbi: Opis i objašnjenje po slikama.
Potrebno vrijeme: 2 sata.
Predmet se sluša u trećoj godini, nedjeljno tri sata. Na teoretsku nastavu
otpada 47 sati, dok na vježbe otpada 43 sata.


Predlagači ovog programa smatrali su slijedeće: tim jedinstvenim i
kompletnim nastavnim planom i programom omogućuje se što veće usklađenje
teoretske i praktične nastave. Od programa se očekuje da je dobar,
jer je na njegovoj izradbi učestvovalo velik broj stručnjaka. Pojedini srodni
predmeti su spojeni u jedan jedinstveni. Time predmeti nisu izgubili na
svom osnovnom sadržaju. Posebno značenje dato je vježbama i praktičnoj
nastavi, čime je omogućeno da se budući šumarski tehničar bez teškoća
uključi u šumarsku privredu.


U Jugoslaviji ima ukupno sedam šumarskih tehničkih škola i to: u
Bosni i Hercegovini (na Uidži kraj Sarajeva), u Crnoj Gori (Ivangrad), u
Hrvatskoj (Delnice i Karlovac), u Makedoniji (Kavadarci), u Sloveniji (Postojna)
i u Srbiji (Kraljevo).


Područje Gorskog Kotara je većinom prekriveno šumom. S tom šumom
se intenzivno gospodari pa je šumarskoj privredi potreban i određeni šumarski
kadar. Stoga je 1960. godine u Delnicama osnovana šumarska tehnička
škola.


434